Innovaatio

Vedentarpeen hallinta

Vesiresurssien taloudellinen käyttö

Vesi on elintärkeää ihmisille, eläimille ja kasveille. Monet eivät ole tietoisia, miten rajoitetusti sitä on planeetallamme saatavilla. Vesi on tärkein resurssimme, ja lähivuosina se saa yhä enemmän huomiota osakseen. Tulevaisuudessa veden ammattimainen käsittely on Maan selviytymisen kannalta kriittinen asia. Uponor laajentaa jatkuvasti juomaveteen liittyvää asiantuntemustaan. Yhteistyössä kumppaneidemme kanssa kehitämme tähän tarkoitukseen uusia teknologioita. Tie turvalliseen tulevaisuuteen viitoitetaan valvomalla veden laatua ja yhdistämällä internet edistykselliseen juomaveden jakelun valvontaan ja hallintaan.

Vedenkulutuksen valvonta ja vähentäminen

Uponor on innovatiivinen tuotekehittäjä sekä „internetin“ hyödyntäjä. Yhdysvaltalainen kumppanimme Belkin International on yksi maailman johtavista toimittajista kulutuselektroniikassa, verkkoteknologiassa ja älykkäässä kiinteistöteknologiassa. Yhteisyrityksessämme, „Phynissä“, yhdistyy molempien yritysten osaaminen. Se kehittää järjestelmiä juomaveden jakelun automaattiseen valvontaan rakennuksissa. Tarkoituksena on estää vuodot ja ennen kaikkea vähentää vedenkulutusta. Tästä syntyy ainutlaatuista lisäarvoa, josta kuluttajat hyötyvät lopulta yhtä paljon kuin teollisuus.
Yhteisyrityksen myötä Uponor laajentaa merkittävästi nykyisiä sovellusalueitaan. Samalla yhtiö myös parantaa osaamistaan juomaveden jakelussa ja hygieniassa. Ensimmäistä kertaa internet yhdistetään edistykselliseen juomaveden jakelun valvontaan ja hallintaan. Tämä on tärkeä edistysaskel älykkäissä kiinteistöteknologioissa.

Aikaiset vuotovaroitukset

Laitokset ja yritykset voivat välttää veden tuhlausta ja hävikkiä jakelun aikana sekä säästää siten resursseja ja rahaa. Kun vuodoista ja johtojen rikkoutumisista saadaan varoitus ajoissa, vauriot vähenevät ja esimerkiksi vakuutusmaksut laskevat. Asiantuntevat suunnittelijat voivat hyödyntää digitaalista tietoa valmiiksi asennetuista järjestelmistä, kun he suunnittelevat juomavesijärjestelmien mitoitusta. HVAC-asiantuntijayritykset voivat tarjota asiakkailleen lisävalvontapalveluita:

Lue lisää