Uponor Akatemia

Koulutussisältö

Ota asiantuntemus avuksi ja kouluttaudu Uponorilla

Tervetuloa Uponor Akatemiaan

Uponor haluaa olla mukana talotekniikan kehityksessä ja pyrkii tahollaan kehittämään tuotejärjestelmiään määräyksiä vastaaviksi ja toiminnallisiksi kokonaisuuksiksi. Kestäväkehitys ja elinkaariajattelu ohjaavat tuotteiden kehitystyötä niin asennettavuuden, kuin käytönkin osalta. Pyrimme tekemään ammattitaidon kehittämisestä helppoa. Vuodesta 2004 asti pyörinyt Uponor Akatemia -koulutusohjelmamme on tarkoitettu LVI-alan ammattilaisille: viranomaisille, suunnittelijoille, asennusliikkeille, asentajille, jälleenmyyjille sekä LVI-alan opettajille. Koulutuksia järjestetään eri paikkakunnilla ympäri Suomea.

Käytännönläheistä opetusta

Uponor Akatemiasta saat uusinta tietoa tuotteistamme, sekä ohjeita liittyen määräysten oikeaan tulkintaan. Tarjoamme myös kokemusperäisiä ja käytännönläheisiä neuvoja Uponor -tuotteiden oikeaan ja tehokkaaseen käyttöön. Haluamme pitää opetuksen tehokkaana ja toimivana, joten paikkoja koulutuksiin on rajoitetusti koulutuspaikan tilavarauksen mukaisesti. Järjestämme mahdollisuuksien mukaan koulutuksia myös sopimuksesta asiakkaidemme tiloissa.

Laaja koulutustarjonta

Uponor Akatemia järjestää vuoden aikana useita koulutuspäiviä. Koulutuksissamme pyrimme keskittymään järjestelmiin, jotka ovat ajankohtaisia kyseisenä aikana. Koulutusaiheet tältä sivulta ja lisäämme niiden sisältöä tarpeen mukaan. Koulutusohjelmamme sisältävät koulutuksia niin kunnallistekniikan, kuin talotekniikan järjestelmille. Kuuntelemme myös asiakasryhmiemme toiveita koulutuksista ja niiden sisällöistä.

Ilmanvaihto

Uponor-ilmanvaihtojärjestelmällä terveellistä sisäilmaa suomalaisiin koteihin

Koulutustiedot


Tavoite

Kurssin käynyt osaa asentaa sekä eristettyä että eristämätöntä Uponor-ilmanvaihtojärjestelmää ja ymmärtää ilmanvaihdon säädön tarpeellisuuden ja perusteet osana LVI-suunnitelmaa. Kurssin käynyt omaa hyvät tiedot materiaalin käsittelystä, asennuksesta ja ominaisuuksista sekä ymmärtää radonputkiston asentamisen ja materiaalivalintojen merkityksen.

Sisältö
Materiaalin tuntemus, järjestelmän läpikäynti, liitäntätekniikka, säätökäyrät ja asennusohjeet.

Soveltuvuus

LVI-suunnittelijat, LVI-asentajat, tukkukauppiaat sekä muut ilmanvaihtojärjestelmien parissa toimivat ammattilaiset, joilla on hyvät perustiedot LVI-asennuksesta ja -suunnittelusta.

Kesto

5h

Jäteveden käsittely

Turvalliset Uponorin jätevesiratkaisut haja-asutusalueille

KoulutustiedotTavoite

Koulutuksen käyneillä on kokonaisvaltainen käsitys haja-asutusalueiden jätevesiratkaisuista sekä syventävää tietoa erilaisista kiinteistökohtaisista jätevesijärjestelmistä ja niiden soveltuvuudesta erilaisiin kohteisiin.


Sisältö

Jätevesijärjestelmien toimintaperiaatteet, järjestelmän suunnittelu, valinta, asentaminen, käyttö ja huolto.


Soveltuvuus

Jätevesijärjestelmien suunnittelijat, urakoitsijat, jälleenmyyjät ja viranomaiset. Koulutus soveltuu jätevesijärjestelmien parissa toimiville ammattilaisille, joilla on perustiedot jätevedenkäsittelystä.


Kesto

1 päivä

Käyttövesi

Vuotovahingoista eroon luotettavilla Uponor-käyttövesijärjestelmillä

Koulutustiedot

 

Tavoite

Koulutuksen osallistunut ymmärtää materiaalien ominaisuudet, käyttöalueet ja liitostekniset vaatimukset. Kurssilla annetaan valmiudet asentaa ja suunnitella varmatoimisia ja luotettavia Uponor-käyttövesijärjestelmiä. Kurssilla opetetaan myös liitosten teossa käyttämään oikeita liittimiä ja työkaluja.

Sisältö

Materiaalituntemus, järjestelmien läpikäynti, liitostekniikat, materiaalivalinnat sekä asennusohjeet.

Soveltuvuus

LVI-asentajat, LVI-suunnittelijat, tukkukauppiaat, talovalmistajat, rakennusmestarit, viranomaiset jne. Koulutus soveltuu käyttövesijärjestelmien parissa toimiville ammattilaisille, joilla on hyvät tiedot ja kokemus LVI-asennuksista/-suunnittelusta.

Kesto

5h

 
Lattialämmitys

Lämmityskuluihin säästöä Uponor-lattialämmityksellä

Koulutustiedot

 

Tavoite

Koulutuksen osallistunut ymmärtää materiaalien ominaisuudet, käyttötarkoituksen ja toiminnollisuuden perusteet. Koulutuksen käyneellä on teorian ja käytännön kautta saatu viimeisin tieto, jonka avulla hän voi tarjota rakentajalle tai asiakkaalle entistä tehokkaampia sekä energiataloudellisempia lattialämmitysjärjestelmiä.

Sisältö

Materiaalituntemus, järjestelmien läpikäynti, asennustekniikat, asennusohjeet, mitoitus, ohjaus- ja säätötekniikka sekä vianmääritys.

Soveltuvuus

LVI-asentajat, LVI-suunnittelijat, tukkukauppiaat, talovalmistajat, rakennusmestarit, viranomaiset jne. Koulutus soveltuu lämmitysjärjestelmien parissa toimiville ammattilaisille, joilla on hyvät tiedot ja kokemus LVI-asennuksista/-suunnittelusta.

Kesto

5h

Kiinteistöviemäröinti

Uponor-kiinteistöviemäröintijärjestelmiä ovat tavallinen normaali HTP- ja ääntä vaimentava Decibel- järjestelmä

Koulutustiedot

Tavoite
Koulutuksen käynyt osaa suunnitella tai asentaa luotettavia Uponor-kiinteistöviemäröintijärjestelmiä. Ääni- ja palotekniset asiat käydään esimerkkien kanssa läpi.  Koulutuksen käyneellä on lisäksi hyvät tiedot Uponor-tuotteiden turvallisesta käsittelystä ja asennuksesta.

Sisältö
Materiaalin tuntemus, järjestelmän läpikäynti, määräykset, liitostekniikka, materiaalivalinnat sekä asennusohjeet.

Soveltuvuus

LVI-suunnittelijat, tarkastajat, LVI-asentajat, tukkukauppiaat, talovalmistajat, rakennusmestarit, viranomaiset jne. Koulutus soveltuu kiinteistöviemäröintijärjestelmien parissa toimiville ammattilaisille, joilla on hyvät tiedot ja kokemus LVI-asennuksista/-suunnittelusta.

Kesto

3 h

Suunnittelijabrunssit (lattialämmitys ja -viilennys sekä elementtirakentaminen)