Ylivertaisia paikallisia ratkaisuja hulevesihaasteisiin

Ylivertaisia paikallisia ratkaisuja hulevesihaasteisiin

Paremmat ideat voittavat isommat putket

Tähän asti useimmat hulevedenhallintajärjestelmät ovat perustuneet määräpainotteisuuteen laadun sijaan. Ongelmaa on tarkasteltu pikemminkin järjestelmän käsittelemän veden määrän kuin veden laadun näkökulmasta. Tämän on muututtava.

Perinteisesti on ajateltu, että sadevesi on pitkälti puhdasta, joten se voidaan jättää käsittelemättä. Vaikka tämä oli ennen totta, nykyään asia on toisin. Kaupungistumisen seurauksena hulevesistä on tullut suurin yksittäinen vesistöjen saastuttaja – ja tämän vuoksi hulevesien käsittelyyn on nyt pikaisesti kiinnitettävä huomiota.

Kemikaalicocktailin hallinta

Vaikka sadevesi on suhteellisen puhdasta sataessaan, se saastuu nopeasti tullessaan kosketuksiin rakennetun ympäristön kanssa. Kattojen ja rakennusten maali- ja metallihiukkasten lisäksi sadevedet saastuvat erityisesti myös teistä ja autoista. Raskasmetallit ja muut myrkyt sekä roskat ja mikromuovit pääasiassa renkaiden kumihiukkasina kulkeutuvat pintavaluman mukana. Seurauksena on kemikaaliseos, joka usein valuu suoraan vesistöihin.

Yhä tiivistetymmät pinnat

Vettä läpäisemättömillä pinnoilla on ymmärrettävästi suuri valumakerroin, joten suurin osa rakennettuun ympäristöön satavasta sademäärästä muuttuu pintavalumaksi. Nämä pinnat ja veden siirtämiseen perinteisellä tavalla suunnitellut järjestelmät selviytyvät usein suurista virtaamista; suuria määriä vettä voidaan siirtää avainkohtiin erittäin lyhyessä ajassa, jolloin syntyy nopeita tulvia. Lisäksi nämä vettä läpäisemättömät pinnat laskevat pohjavettä, sillä vain hyvin vähän vettä päätyy maaperään.

Suurin osa rakennettuun ympäristöön satavasta sademäärästä muuttuu pintavalumaksi.
Tutkimusten mukaan rankkasateiden voimakkuus ja tiheys kasvavat merkittävästi jatkossa.

Synkkä sääennuste

Tutkimusten mukaan rankkasateiden voimakkuus ja tiheys kasvavat merkittävästi jatkossa. Vuosien 1971–2000 keskimääräisiin sademääriin verrattuna sateet voivat lisääntyä 7–8 % vuoteen 2040 mennessä ja yhteensä 12–20 % vuosisadan loppuun mennessä. Vastaavasti erään suomalaisen tutkimuksen mukaan rankkasateiden voimakkuus kasvaa Suomessa 10–25 prosenttia.

Aiemmin kuntien ja suurmaanomistajien käytännön vastauksena oli rakentaa riittävän iso putki kuljettamaan kaikki pintavesi pois. Tarkoituksena oli levittää se turvallisesti muualle – yleensä vesistöihin tai sitten maaperään leveiden ja matalien ojien kautta.

Vanhat keinot eivät vain riitä

Tämä määrään perustuva ”suuri putki pois” -ratkaisu oli aikanaan riittävä. Vesi oli poissa näkyvistä, poissa mielestä. Elämme kuitenkin nykyään yhä tiiviimmin ja yhä saastuneemmassa ympäristössä, eikä ”suuri putki ulos” -ratkaisu nykyään enää riitä. Vanha ratkaisu vain siirtää ongelmat hoidettaviksi muualla – ja joskus jonkun toisen kustannuksella.

Uudet haasteet vaativat uusia ratkaisuja

Kun tietoisuus toimintamme seurauksista kasvaa nopeasti, järjestelmien suunnittelijat ja paikallisviranomaiset – erityisesti ne, jotka vastaavat raskaasta liikenteestä ja suurista kauppa- ja teollisuuskeskuksista – etsivät yhä useammin käytännöllisempää ja enemmän tietoon perustuvaa ratkaisua näihin huleveden paikalliseen käsittelyyn liittyviin ongelmiin.

Paikallisiin ongelmiin tarvitaan paikallisia ratkaisuja

Vähemmän houkutteleva vaihtoehto on, että kunnat ja yritykset hoitavat lähialueiden jätteitä – jätteitä, joita ne eivät voi ennustaa tai hallita ja jotka sekoittuvat muuhun roskaan. Valtion laitokset voivat niiltä myös enemmän vaatia tehokkaita hulevesien käsittelykäytäntöjä. Joka tapauksessa nämä ovat vaikeasti ennustettavia ja näin ollen mahdollisesti kalliita seurauksia.

Sen sijaan paikallinen ratkaisu, jossa otetaan huomioon sekä valumien veden laatu että määrä, voi optimoida hulevesien käsittelyn tehokkuuden ja kustannukset tavoilla, jotka vastaavat paikallisia olosuhteita. Öljyjen ja muovien kansallisen tason käsittely on tuskaisen kallista ja tuottaa myös paljon pienemmän kierrätysasteen. Toisaalta paikallisesti hoidetut tasaus- ja käsittelyjärjestelmät mahdollistavat sedimenttien, saasteiden ja roskien kaappaamisen ja käsittelyn, ennen kuin ne menevät verkostoon ja hajaantuvat. Ne voidaan silloin myös turvallisesti käsitellä ja ihannetapauksessa kierrättää hyötykäyttöön.