Stormwater tank by Uponor

Hulevesien hallinta: miksi säiliöt ovat parempia kuin kasetit

Hulevesisäiliöt – ylivertainen ratkaisu

Näinä aikoina, jolloin yhdyskuntatekniikkaan kohdistuu yhä suurempia vaatimuksia ja ympäristötietoisuus ja -vaatimukset ovat enemmän esillä, parhaiden hulevesijärjestelmien valinta vaatii huolellista harkintaa. Johtavana hulevesiratkaisujen toimittajana Uponorilla on luja luottamus siihen, että esimerkiksi kasettipohjaisiin ratkaisuihin verrattuna putki- ja säiliöpohjaisten ratkaisujen tarjoamat edut ovat ylivoimaisia lähes kaikissa suuren mittakaavan projekteissa. Syyt tähän ovat lukuisat, ja ne perustuvat toiminnallisiin ja laadullisiin seikkoihin sekä kokonaiskustannuksiin.

Imeytys vai viivytys?

Hulevesien imeytysratkaisut hidastavat hulevesivalumia lyhyeksi aikaa, jolloin hulevesi pääsee imeytymään luontaisesti maaperään paikan päällä. Tämä on ihanteellista, kun kyseessä on suhteellisen puhdas, esimerkiksi katolta valunut hulevesi. Lisäksi ratkaisut soveltuvat kohteisiin, joissa maa-aineksen kunto on hyvä ja ratkaisu on mahdollista asentaa pohjaveden pinnan yläpuolelle.

Viivytysjärjestelmä on usein paras valinta tilanteessa, jossa hallittu hulevesien johtaminen verkostoon tai purkupaikkaan on tarpeen tulvimisen estämiseksi, paikallisen pohjaveden pinta on korkealla tai veden laatu edellyttää tehokasta käsittelyä ennen purkua.

Uponorin putki- ja säiliöratkaisut ovat näissä tapauksissa ylivoimaisia verrattuna perinteisiin järjestelmiin, joita monet urakoitsijat yhä käyttävät.

Imeytysratkaisut – selviä etuja

Uponorin imeytysputkijärjestelmät tarjoavat selkeitä etuja perinteisiin imeytyskasettiratkaisuihin nähden. Jokainen kohde suunnitellaan varta vasten projektin vaatimusten mukaan. Lisäksi imeytysputket ovat ympärystäytetty sepelillä, mikä optimoi järjestelmän kyvyn imeyttää vettä luontaisesti maaperään.

Nopea asennus

Koska Uponorin säiliöjärjestelmät on esivalmistettu, niiden asentaminen on tuntuvasti nopeampaa kuin esimerkiksi kasettiratkaisujen asentaminen. Tämä vähentää työkuluja ja häiriöiden määrää työmaalla. Minimiasennussyvyys on vain 30–50 cm, ja maa-aines voidaan kierrättää, jos se on sallittua.

Helppo tarkastus ja ylläpito

Imeytysputkiratkaisu on perinteisiä ratkaisuja merkittävästi lujatekoisempi ja kestävämpi. Putket eivät ole yhtä alttiita painumasta aiheutuville vaurioille kuin esimerkiksi kasetit. Urakoitsijoiden paljon käyttämät putket ovat todistaneet laatunsa. Yhtä merkittävää pitkän käyttöiän suhteen on se, että imeytysputkien avoimen sisärakenteen ansiosta tukkeumien vaara on paljon vähäisempi ja imeytysjärjestelmän tarkastus, korjaus, tyhjennys ja puhdistus (mikäli tarpeen) on helpompaa tarkastusputkien kautta. Järjestelmälle voidaan jopa suorittaa osittainen korjaus kaivamatta. Normaalisti huollettuna imeytysjärjestelmältä voidaan odottaa kymmenien vuosien käyttöikää. Järjestelmän modulaarisuus mahdollistaa laajennukset ja tekee niiden asennuksesta helpompaa.

Uponorin säiliöjärjestelmät tarjoavat selkeitä etuja perinteisiin kasettiratkaisuihin nähden.

Viivytyssäiliö – moderni ratkaisu

Viivytyssäiliön asennus

Uponorin viivytyssäiliöratkaisut tarjoavat monia samoja etuja kuin imeytysratkaisut, ja vielä niitä enemmänkin. Jokainen viivytyssäiliö on suunniteltu kohteen mukaisesti, mutta tämän lisäksi säiliöön voidaan lisätä sisäinen virtauksensäätö, minkä ansiosta erilliselle kaivolle ei ole enää tarvetta.

Uponorin imeytysratkaisujen tavoin tasaussäiliöt eivät ole alttiita maaperän painumiselle eivätkä tukkeudu helposti. Ne voidaan myös puhdistaa ja huoltaa turvallisesti ja tehokkaasti. Lisäksi täysin vesitiiviitä säiliöitä voidaan lujan rakenteensa ja luotettavien liitosmenetelmiensä ansiosta käyttää alueilla, missä pohjaveden pinta on korkealla.

Parempi ratkaisu – alhaiset kokonaiskustannukset asennuksen kanssa

Uponorin imeytys- ja viivytyssäiliöratkaisut rakennetaan tilaustyönä ja niissä käytetään lujia ja kestäviä materiaaleja, asennus mukaan luettuna niiden kokonaiskustannukset ovat kuitenkin perinteisiä kasettiratkaisuja alhaisemmat.

Todelliseen hankkeeseen perustuva tyypillisen (120 m3) viivytysjärjestelmän vertailu, jossa tarkastellaan valmista projektia kaivukustannuksia lukuun ottamatta, todistaa Uponorin säiliöratkaisujen olevan itse asiassa edullisempia. Kustannukset tietenkin riippuvat hankkeen erityisistä vaatimuksista:

  • Kasettien kustannukset asennus mukaan luettuna:  36 250 €
    Vaadittu asennusaika: 91 t
    Tasausvolyymi: 120 m3
  • Säiliöiden kustannukset asennus mukaan luettuna:  33 531 €
    Vaadittu asennusaika: 40 t
    Tasausvolyymi: 120 m3

Hulevesien varastoinnissa ja viivytyksessä hulevedet johdetaan suuriin säiliöihin, joista ne päästetään painovoimaisesti tai pumpulla pikkuhiljaa eteenpäin viemärijärjestelmiin tai purkupaikkaan.

Ratkaisuun vaikuttavat tekijät

Kuten mainittua, jokainen projekti on omanlaisensa. Onkin useita tekijöitä, jotka kannattaa pitää mielessä hulevesien hallintaratkaisuun liittyviä päätöksiä tehdessä. Niihin kuuluvat esimerkiksi hulevesiverkon kunto, paikalliset säädökset, maaperän laatat sekä onko alue kaavoitettu teollisuuteen, asuin- vai liikealueeksi.

Selvää on kuitenkin se, että hulevesisäiliöratkaisu voidaan toimittaa käytännössä samaan hintaan asennuksineen ja että ratkaisu tarjoaa etuja, joita perinteiset järjestelmät eivät tarjoa.

Takaisin Hulevesi-pääsivulle