Award-winning district cooling station solution | Uponor

Palkintoja voittanut jäähdytysjärjestelmä

Innovaatiot, jotka säästävät rahaa ja ympäristöä

Palkittua jäähdytystä Ruotsissa

Kun ruotsalainen energiayhtiö Öresundskraft tarvitsi laajennuksen kaukokylmäasemaan Helsingborgissa Ruotsissa, valittiin ratkaisu, joka on ympäristöystävällisempi, ja oli kustannustehokkaampi, kuin perinteinen ratkaisu. 

Moderni kaukokylmäasema valmistui keväällä 2018. Se sijaitsee Helsingborgin satamassa ja käyttää Juutinrauman salmen merivettä kaukojäähdytyksen tuottamiseen. Huolella kehitetty kaukokylmäjärjestelmä voi vähentää sähkönkulutusta ja päästöjä noin 65–70 prosenttia paikallisten jäähdytysyksiköiden toimintaan verrattuna. Merivettä käytettäessä on kuitenkin kiinnitettävä erityistä huomiota ympäristöön, kestävyyteen ja huoltoon. Haasteita asettavat meren asennusolot, meriveden vaikutus materiaaleihin sekä simpukoiden ja siimajalkaisten saastuttava vaikutus.

Järjestelmä käyttää merivettä jäähdytykseen ja kaukolämpöverkon ylijäämä lämpöä absortioyksikön virranlähteenä. Siksi Helsingorgin kaukojäähdytysasema on ympäristöystävällisempi valinta omakotitaloille, teollisuuslaitoksille ja liikerakennuksille.

 

Suurin esivalmistettu rakenne Ruotsissa

Modernin kaukokylmäaseman on määrä valmistua keväällä 2018. Se sijaitsee Helsingborgin satamassa ja käyttää Juutinrauman salmen merivettä kaukojäähdytyksen tuottamiseen. Huolella kehitetty kaukokylmäjärjestelmä voi vähentää sähkönkulutusta ja päästöjä noin 65–70 prosenttia paikallisten jäähdytysyksiköiden toimintaan verrattuna. Merivettä käytettäessä on kuitenkin kiinnitettävä erityistä huomiota ympäristöön, kestävyyteen ja huoltoon. Haasteita asettavat meren asennusolot, meriveden vaikutus materiaaleihin sekä simpukoiden ja siimajalkaisten saastuttava vaikutus.

Alkuperäiseen suunnitelmaan kuului paikan päällä valettava betonirakenne. Valinnasta tuli lopulta helppo, kiitos Uponor Infran tiiviin yhteistyön projektin alkuvaiheessa. 360 TM –lähestymistavan. Kokonaisvaltainen 360TM-lähestymistapa tarkoittaa parhaan osaamisen ja kokemuksen hyödyntämistä yhteistyössä kumppaneiden ja asiakkaiden kanssa projektin jokaisessa vaiheessa parhaan mahdollisen ratkaisun löytämiseksi. Tässä tapauksessa Uponor Infran projetkitiimi pystyi selkeästi näyttämään Weholite-järjestelmän edut, mikä toisi merkittäviä säästöjä asennuksen aikana ja ilman betonin riskiä hajoamisesta merivedessä.

Weholite oli itsestään selvä valinta imuputkille. Muihin materiaaleihin ja putkistojärjestelmiin verrattuna Weholite on kustannustehokkain ratkaisu, jonka käyttöikä on pitkä ja huolto helpoin toteuttaa. Öresundskraftin vaatimusten mukaan putket ja pumppausasema eivät saa vaatia kemiallista puhdistusta, vaan ne pitää voida puhdistaa erillisellä puhdistuslaitteella, mikä sopiikin PE-putkille erinomaisesti.

Weholite-asennus

Luovaa tukea projektin alusta loppuun

Viivytyssäiliön asennus

Uponor Infran sopimukseen sisältyivät yksityiskohtainen suunnittelu, projektinhallinta, merellinen ruoppaus- ja täyttötyö; imu- ja purkuputkistojen vedenalainen asennus; maapatojen seinien rakennus; kaivuu-, täyttö- ja asfalttityöt; imuputkien hitsaus ja asennus; esivalmistetun pumppausaseman, mukaan lukien sulkuluukkujen, toimitus ja asennus; suodatusyksiköt; kaksi pumppua, joiden kapasiteetti on 3 600 m3/h; sekä veden kierron ohjaaminen lämmönvaihtimeen, purkuputkistoon ja sitten takaisin mereen kaivoihin sekä putkistojen puhdistuslaitteisiin.

Koko prosessi ensimmäisestä luonnoksesta ja laskelmasta pohjatyöhön, monimutkaiseen asennukseen sekä maan ennallistamiseen hoitui Uponor Infran ja alihankkijoiden avulla. Projektille myönnettiin vuonna 2017 CCAC-liittouman kansainvälinen ympäristöpalkinto Bonnissa, YK:n ympäristökonferenssissa COP23.

Tiivis tuki – alusta loppuun

Uponor Infran lähestymistapa oli avain projektin kaikkien vaiheiden onnistumiseen. Koko prosessi ensimmäisestä luonnoksesta ja laskelmasta pohjatyöhön, monimutkaiseen asennukseen sekä maan ennallistamiseen hoitui Uponor Infran ja alihankkijoiden avulla. Laajoihin vastuualueisiin kuuluivat yksityiskohtainen suunnittelu, projektinhallinta, merellinen ruoppaus- ja täyttötyö, imu- ja purkuputkistojen vedenalainen asennus, maapatojen seinien rakennus, kaivuu-, täyttö- ja asfalttityöt sekä imuputkien hitsaus ja asennus.

Heidän vastuullaan olivat myös esivalmistetun pumppausaseman, mukaan lukien sulkuluukkujen, toimitus ja asennus, suodatusyksiköt, kaksi pumppua, joiden kapasiteetti on 3 600 m3/h sekä veden kierron ohjaaminen lämmönvaihtimeen, purkuputkistoon ja sitten takaisin mereen kaivoihin sekä putkistojen puhdistuslaitteisiin.

Read the whole Pipe World magazine here
Projektipalvelut

Palkittu innovaatio!

Projekti ei ollut ainoastaan kustannustehokkain, vaan lisäksi niin ympäristöystävällinen, että sille myönnettiin vuonna 2017 CCAC-liittouman kansainvälinen ympäristöpalkinto Bonnissa, YK:n ympäristökonferenssissa COP23. Uponor Infra -ammattilaisten innovatiivinen 360 TM -lähestymistapa ansaitsee kiitosta, sillä sen avulla Helsingborgin kaukojäähdytys välttää nyt vuosittain CO2-päästöjä 1 173 tonnin edestä. Energiatehokkuus kattaa luvusta noin 92 prosenttia.
Takaisin Teollisuus-pääsivulle