Kokonaisvaltainen, joustava menettelytapa saa työt hoitumaan ajallaan

Metsä Groupin uusi biotuotetehdas Äänekoskella

Kokonaisvaltainen, joustava menettelytapa saa työt hoitumaan ajallaan

360 -asenteella alusta loppuun

Metsä Group, yksi maailman johtavista metsäteollisuusyhtiöistä, rakennutti Äänekoskelle uuden biotuotetehtaan, joka on pohjoisen pallonpuoliskon suurin puunjalostuslaitos. Investoinnin arvo oli 1,2 miljardia euroa, eikä rakennusaikataulussa ollut varaa viivästyksille. Asennustyöt alkoivat aikataulun mukaisesti elokuussa 2017, ja sellutoimitukset asiakkaille oli ajoitettu alkamaan vain kuukautta myöhemmin.

Ratkaisevan tärkeää aikataulussa pysymisen kannalta oli Metsä Groupin tiivis yhteistyö Uponorin kanssa jo varhaisessa vaiheessa. Uponor Infran vastuulla oli toimittaa suurin osa yhdyskuntainfrastruktuurista, kuten käyttö-, jäte- ja hulevesiputket ja kaivot ja kaivon osat. Uponor Infran 360 -menettelytavan ansiosta Metsä Group tiesi voivansa luottaa siihen, että työt sujuvat mutkattomasti.

Uponor Infran kokonaisvaltainen 360 -menettelytapa tarkoittaa sitä, että projektin kaikissa vaiheissa hyödynnetään yhtiön huippuluokan asiantuntemusta ja kokemusta sekä tehdään tiivistä yhteistyötä kumppaneiden ja asiakkaiden kanssa. Näin voidaan varmistaa ratkaisun, prosessin ja kaiken toiminnan sujuvuus.

Joustava toiminta työmaalla takasi valmistumisen ajallaan

Tiukan rakennusaikataulun ja monien yhtäaikaisten rakennuskohteiden vuoksi vaarana oli työmaan ruuhkautuminen työmaaliikenteestä. Lisäksi vanha sellutehdas, joka on sittemmin suljettu ja odottaa nyt purkamista, oli toiminnassa koko rakennusvaiheen ajan.

Metsä Groupille Uponor Infra oli kokenut kumppani, joka valmisti ja asensi suuren osan projektin infrastruktuuriratkaisuista sekä tarjosi jo alkuvaiheissa intensiivistä konsultointitukea. Konsultoinnissa määritettiin tehokkaimmat ja kätevimmin käyttöön otettavat tekniikat ja suunnitelmat, jotka varmistaisivat sujuvan rakennusprosessin. Uponorin osaamisen lisäksi ratkaisevaa oli asenne.

”Loppuvaiheessa putket asentuivat melkein itsestään”

Suurinta osaa työmaan projektiurakoista koordinoi Graniittirakennus Kallio, jonka vastuulla oli myös uuden tehtaan laajan maanalaisen putkiston asentaminen. Graniittirakennus Kallion projektiesimies Arto Korhonen kertoo, että vaikka hänellä on jo 20 vuotta kokemusta alalta, hänkin hämmästyi, että näin monimutkainen ja mittava projekti pysyi aikataulussaan: ”Projektin alkuun verrattuna loppuvaiheessa putket asentuivat melkein itsestään, koska ajoitimme työt niin, että pystyimme välttämään vilkkaimman rakennusalueen. Samalla päivittäiset neuvottelut muiden urakoitsijoiden kanssa pystyttiin minimoimaan. Meille oli suurta hyötyä myös Uponor Infran ratkaisusta, jossa putket asennetaan mataliin kaivantoihin. Näin ei tarvittu erillisiä tukirakenteita, jotka olisivat vaatineet paljon työtä."

Weholite
Uponor Infra’s 360° approach adds value to every project

Korhonen toteaa myös: ”Jotta projekti pysyi aikataulussaan, putkien asennustyön oli edettävä joustavasti niin, että se ei estänyt muita rakennustöitä, jotka oli tehtävä juuri tietyllä hetkellä. Lisäksi hankala maaperä tuotti jonkin verran yllätyksiä.” Korhosen mukaan teollisessa rakentamisessa ainoa pysyvä tekijä on odottamattomat muutokset ja Uponor Infran huolellinen suunnittelu, rakenteiden valmistaminen muualla kuin työmaalla ja kyky reagoida joustavasti ja pitää samalla projektin kokonaiskuva mielessään varmistivat, että rakentamisen aikarajoissa pysyttiin. ”Minulla on Uponorista vain hyvää sanottavaa. Suunnitelmien viime hetken muutoksista huolimatta saimme Uponorin myynti- ja tuotantotiimeiltä asiantuntevia näkemyksiä ja erinomaista tukea”, lisää Korhonen.

Erinomainen toteutus hälvensi alkuvaiheen epäilykset

Ensimmäiset putket oli asennettava ja rakennettava teräsponttiseinäiseen työpatoon, ja 22-metriset putket oli lyhennettävä 7–8 metriin. Korhonen myöntää, että tuolloin hän epäili aikataulujen pitämistä. ”Pystyimme kirimään siirryttyämme pengerrysalueille. Sen jälkeen putkielementtien asennus eteni nopeasti, mikä kompensoi hidasta alkua.” Koska varastointimahdollisuutta ei ollut, Uponor Infra toimitti materiaalit loogisessa järjestyksessä juuri oikeaan aikaan työn etenemisen mukaan: kuorma-autot toivat valmistetut putkielementit tehtaalta suoraan työmaalle.

Suunnittelu ja kokonaisvaltainen lähestymistapa avainasemassa

Mitä tämän suuruusluokan projekteista voi oppia? Korhonen toteaa, että tehdasta tai muuta suurta kohdetta rakennettaessa toimiva infrastruktuuri, tiet ja putkistot mukaan lukien, olisi suunniteltava jo varhaisessa vaiheessa. Valitettavasti infrastruktuurisuunnitelmat tehdään usein suunnitteluprosessin loppuvaiheessa, minkä vuoksi voi syntyä pullonkauloja, jotka romuttavat aikataulutuksen.
Takaisin Teollisuusratkaisujen pääsivulle