Komposiittiputkijärjestelmää käytetään käyttövesi-, lämmitys- ja jäähdytysverkostoissa.

Usein kysytyt kysymykset komposiittijärjestelmästä

Mikä on Uponor-komposiittiputkijärjestelmä?

Se on täydellinen putkistojärjestelmä, johon sisältyvät putket, liittimet ja muut tarvikkeet sekä asentamisessa tarvittavat työkalut. Järjestelmä soveltuu käyttövesi-, lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin. Järjestelmällä on VTT:n myöntämä tyyppihyväksyntä käyttövesijärjestelmiin putkikoolle 16-110 mm.

Tällä hetkellä on 3 tyyppihyväksyntää voimassa:

  • Uponor Uni Pipe Plus –putkille ja liittimille koossa 16-32 mm
  • Uponor MLC-putkille ja liittimille koossa 16-110 mm
  • Uponor Metallic Pipe Plus-putkille ja liittimille koossa 16-20 mm

Mikä on komposiittiputki?

Komposiittiputki on alumiinivaipalla vahvistettu monikerroksinen muoviputki, jossa yhdistyvät sekä muovi– että metalliputken hyvät ominaisuudet. Alumiinikerros lisää putken muotojäykkyyttä ja antaa putkelle 100% happitiiviyden. Lisäksi putki lämpölaajenee vähän. Lämpölaajenemiskerroin on 0,025 mm/mK. Putkikoot ovat 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90 ja 110.

Mikä on putken paineen ja lämpötilan kesto?

Putken paineen kesto on 10 bar. Jatkuva lämpötilan kesto on 70 °C ja hetkellinen 95 °C. Alin käyttölämpötila on -40 °C.

Missä lämpötiloissa putki voidaan asentaa?

Minimilämpötila putkijärjestelmän asentamiseen on –10 °C.  Optimaalinen työskentelylämpötila on + 15-25 °C.

Kestääkö putki jäätymistä?

Putki itse kestää jäätymisen mutta putken sisällä oleva vesi tai muu neste ei saa jäätyä sillä muuten putki voi vaurioitua.

Miten putket ja osat pitää varastoida?

Varastointi- ja asennuspaikan tulisi olla kuiva ja mahdollisimman pölytön. Varastoitaessa putkia alle –10 °C lämpötilassa pitää putket suojata iskuilta, puristumiselta ja muulta ulkoiselta mekaaniselta kuormitukselta.

Miten putkien ja liittimien liitokset tehdään?

Liittäminen tapahtuu puristusliittimin (putkikoot 16-110 mm) ja tarkoitukseen suunnitellun työkalun avulla. Jokainen putkikoko vaatii oman puristusleuan liitoksen tekoon.

Millaisia puristustyökaluja on?

Työkalu voi olla käsityökalu tai akkukäyttöinen. Isompi akkutyökalu UP110 sopii putkikoolle 16-110 mm ja pienempi kone Mini2 16-32 mm. Käsityökalu sopii 16 ja 20 mm putkille.

Miten putki katkaistaan?

Putki katkaistaan putkipihdeillä tai putkileikkurilla kohtisuorasti putkea vastaan. Katkaisun jälkeen putki on kalibroitava ja sen sisäreuna viistettävä viistetyökalulla, jotta liittimen tiivisteet säilyvät ehjinä työnnettäessä putki liittimeen.

Millä putkea voi taivuttaa?

Putkea voi taivuttaa käsin (pienet koot), taivutusjousilla (koot 16-32 sisäpuolinen jousi, koot 16-25 ulkopuolinen jousi),  taivutustyökalulla 16-32 tai taivutuskoneilla. Taivutuksessa on otettava huomioon pienimmät taivutussäteet. Pinta-asennuksessa on aina käytettävä taivutustyökalua siistin lopputuloksen varmistamiseksi. Pienimmät taivutussäteet on esitetty komposiittijärjestelmän käsikirjassa.

Pitääkö putkisto maadoittaa?

Putkistoa ei tarvitse maadoittaa.

Miten putkien läpiviennit on tehtävä putken mennessä palo-osastoivan rakenteen läpi?

Läpiviennit tiivistetään palonsuojamassalla, palomansetilla tai muilla palokatkotuotteilla. Jokaisella palokatkotuotetoimittajalla on omat hyväksyntänsä ja läpiviennit on tehtävä heidän ohjeiden mukaan.

Voidaanko putki maalata?

Putki voidaan maalata vesipohjaisella akrylaattilateksimaalilla. Pohjamaaliksi suositellaan Primer-maalia. Liittimiä ei saa maalata.

Miten putken tekstin saa pois?

Putken pintateksti voidaan poistaa etanolia sisältävällä pesuaineella, esim. Lasol.

Kestääkö putki vesi-glykolia?

Putki kestää hyvin vesi-glykoliliuokset (etyleeni- tai propyleeniglykoli). Liuoksen vahvuus on kuitenkin oltava vähintään 25% ja enintään 80%, muutoin liittimissä voi esiintyä korroosiota.

Kestävätkö komposiittiputki ja liittimet poltto- tai moottoriöljyä?

Putki ei kestä kyseisiä öljyjä. Samoin liittimien o-renkastiivisteiden kanssa voi tulla ongelmia.

Tarvitseeko Uponor-komposiittiputki eristää?

Kylmävesi- tai jäähdytysjohtona komposiittiputken pintalämpötila on noin 1 °C korkeampi kuin virtaavan nesteen lämpötila. Nämä johdot on eristettävä normaalilla tavalla hikoilun estämiseksi. Lämpöjohdot eristetään normaalilla tavalla lämpöhäviöiden pienentämiseksi.

Voiko komposiittijärjestelmässä johdattaa merivettä?

Ei voi, koska messinkiliittimet eivät kestä merivettä. Putki kyllä kestää hyvin.

Voiko Uponor-komposiittiputken jäädyttää korjauksen ajaksi?

Kyllä voi jäädyttää mutta putkessa ei saa olla painetta ja pumpun pitää olla pysäytettynä. Jäädyttämisen voi tehdä yhteen korjattavaan kohtaan kerrallaan siten, että jäädytyskohtaan ei kohdistu painetta ja vesi pääsee laajentumaan vapaasti jäädytyskohdasta poispäin.

Voiko Uponor-komposiittiputkea käyttää uima-altaan vedenkäsittelyjärjestelmässä?

Emme suosittele komposiittia uima-altaan vedenkäsittelyyn, koska altaan vesi sisältää klooria. Putket kestäisivät enintään viisi vuotta.

Onko Uponorin tuotteilla takuu?

Kuluttaja-asiakkaille Uponor vastaa tuotteidensa laadusta ja kestävyydestä tuotteiden oletetun käyttöiän ajan kuluttajansuojalain mukaisesti. Elinkeinonharjoittajille Uponorin vastuu määräytyy tapauskohtaisesti kuhunkin liikesuhteeseen soveltuvien sopimusehtojen tai yleisen vahingonkorvausoikeuden perusteella. Uponorin tuotteistaan kantama vastuu ei ole rajattu erikseen määriteltyyn takuuaikaan.

Lue lisää Uponorin tuoteturvasta.