Usein kysytyt kysymkset

Usein kysytyt kysymykset

Olemme keränneet avuksesi usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia tuotejärjestelmistämme. Jos et löydä vastausta kysymykseesi, voit olla yhteydessä Uponorin tekniseen palveluun tai lähimpään  jälleenmyyjään.

Onko Uponorin tuotteilla takuuta?

Kuluttaja-asiakkaille Uponor vastaa tuotteidensa laadusta ja kestävyydestä tuotteiden oletetun käyttöiän ajan kuluttajansuojalain mukaisesti. Elinkeinonharjoittajille Uponorin vastuu määräytyy tapauskohtaisesti kuhunkin liikesuhteeseen soveltuvien sopimusehtojen tai yleisen vahingonkorvausoikeuden perusteella. Uponorin tuotteistaan kantama vastuu ei ole rajattu erikseen määriteltyyn takuuaikaan.

Lue lisää Uponor-tuoteturvasta tästä.

Vesikiertoinen lattialämmitys

T-37 huonetermostaatissa palaa jatkuvasti valo, oli päällä oleva säätökiekko missä asennossa tahansa. Mikä termostaatissa on vikana?

Termostaatissa ei todennäköisesti ole mitään vikaa vaan termostaatissa on lattia-anturi. Avaa termostaatin kansi ja tarkista montako johtoa termostaatille tulee. Mikäli termostaatille tulee neljä johtoa (2kpl power ja 2kpl ext-liittimiin), niin termostaatissa on lattia-anturi ja sen asetusarvo määritellään termostaatin sisällä olevasta Floor-säätimestä. Asetusarvo tulee olla joko min (pitää yllä määritetty lattian minimilämpötilaa) tai max puolella (valvoo ettei lattian pintalämpötila ylitä asetettua arvoa), sillä asetuksen ollessa keskellä ns. ”ei missään säätöarvossa” termostaatti, ei toimi loogisesti. Huomaa, että lattia-anturin asetusarvo ajaa aina huonelämpötila-asetuksen edelle, minkä vuoksi termostaatti tottelee päällä olevaa säätökiekkoa vain lattia-anturin säätöarvon antamissa rajoissa. Mikäli termostaatin liittimiin tulee puolestaan vain kaksi johtoa, termostaatissa ei ole lattia-anturia ja se on todennäköisesti vioittunut. Ota yhteys huoltoverkoston urakoitsijaan vian selvittämiseksi ja korjaamiseksi.

Lue lisää huoltoverkostosta.

Yksi huoneista on kylmä, missä vika?

Ongelma voi johtua useasta eri syystä tai näiden yhdistelmästä. Lattialämmitysjärjestelmä koostuu monista eri osista, eivätkä ongelmat ole aina kovin yksiselitteisiä. Ongelmat voivat johtua viallisista tai väärin kytketyistä säätölaitteista, jakotukin väärin (tai ei lainkaan) asetetuista säätöarvoista, lämmönlähteestä, verkostossa olevasta ilmasta, laskennallisten vs. todellisten tehontarpeiden eroista, mahdollisten linjasäätöventtiilien virheellisistä (tai ei lainkaan asetetuista) asetusarvoista, jumiutuneesta jakotukin venttiilistä, pumpusta jne. Helpoin tapa ratkaista ongelma on kutsua paikalle Uponor huoltoverkoston urakoitsija, joka pystyy tutkimaan ja korjaamaan järjestelmässä olevat viat/puutteet kokonaisvaltaisesti.

Kesäaikaan huoneiden lämpötilat nousevat yli pyydetyn asetusarvon, miksi?

Lattialämmitysjärjestelmällä ei voida viilentää asuntoa, ellei sitä ole erikseen varustettu tätä varten. Ylimääräinen lämpö huoneistossa johtuu siis todennäköisesti muista lämmönlähteistä (esimerkiksi sisään paistava aurinko, muut koneet ja laitteet jne.). Voit myös helposti tarkistaa, ettei ylimääräinen lämpö asunnossa tule lattialämmityksen kautta, jakotukilla olevien toimilaitteiden asennon tarkistamalla. Mikäli toimilaitteet ovat kiinni, ei järjestelmässä kierrä vesi, eikä lämpö siten tule huoneistoon lattialämmityksen kautta. Kesäaikana ylimääräisen lämmön ehkäisemisessä avainasemassa viilennyksen lisäksi ovat mm. sälekaihtimet, markiisit ym.

Huonetermostaatti on toiminut aiemmin normaalisti, mutta ei reagoi enää mitenkään ja huone on kylmä. Onko termostaatti rikki? Mistä löydän uuden termostaatin?

Onko kyseessä minkä mallin termostaatti? Mikäli termostaatti on aiemmin toiminut täysin normaalisti (reagoi lämmityspyyntöön), eikä mitään muutoksia järjestelmässä ole tehty, saattaa termostaatti olla rikki. Langattoman järjestelmän termostaatista on voinut loppua virta paristosta, joten muistathan tarkistaa sen. Termostaattien saatavuuden ja mallin voi tarkistaa hinnastostamme, varaosalistaltamme tai huoltoverkostomme urakoitsijalta. Urakoitsija voi käydessään paikanpäällä myös vielä varmistaa termostaatin toiminnan ja vaihtaa tarvittaessa uuden tilalle.

Koko talon lämmöt tippuivat yhtäkkiä alas, missä vika?

Tarkista ensimmäisenä lattialämmityksen keskusyksikön toiminta (= palaako yksikössä punainen virtavalo?). Uponorin toimilaitteet ovat jännitteettömän kiinni tyyppisiä, jolloin ne sulkevat kierron lattialämmitysputkistossa mikäli yksikkö hajoaa. Mikäli virtavalo ei pala, ota yhteyttä huoltoverkoston urakoitsijaan. Ensiapuna voit kääntää jakotukilla olevia toimilaitteita hiukan auki, jolloin vesi pääsee kiertämään putkistossa (HUOM! Älä irrota toimilaitteita kokonaan, jotteivat ne sekoitu keskenään.) Mikäli yksikkö toimii normaalisti voi vika olla esimerkiksi paisunta-astiassa (=onko järjestelmän paineet tippuneet?) tai lämmönlähteellä.

Uusissa Smatrix-järjestelmän yksiköissä on vaihdettava sulake. Voit vaihtaa sulakkeen itse ja tarkistaa lähteekö yksikkö tämän jälkeen toimimaan. HUOM! Muista irrottaa yksikkö pistorasiasta sulakkeen vaihdon ajaksi!

Miten voin arvioida putkimenekin?

Karkean putkimenekin voi laskea seuraavasti; 20mm putkelle 4m/m2, 17mm putkelle 6m/m2 ja 12mm putkelle 8,2m/m2. Huomaa kuitenkin, että putkimenekki on sidoksissa asennusväliin, joka voi vaihdella kohteesta/tilasta riippuen. Uponorin suunnittelu määrittelee kohteen lämmitystehontarpeiden ym. mukaan asennusvälit ja laskee tarkan putkimenekin.

Jakotukilta kuuluu outoa lorinaa. Mitä pitäisi tehdä?

Järjestelmässä on todennäköisesti ilmaa. Tilaa huoltoverkoston urakoitsija ilmaamaan jakotukki.

Mikä on lattialämmityspiirin maksimi piirinpituus?

Maksimi piirinpituus riippuu käytettävästä putkikoosta. 20mm putkea käytettäessä maksimi piirinpituus on 100m, 17mm putkella 90m ja 12mm putkella 60m.

Millaisia menovedenlämpötiloja lattialämmitysjärjestelmissä yleisesti on?

Lattialämmitysjärjestelmän menoveden lämpötila vaihtelee ulkolämpötilan mukaan. Menoveden lämpötilaan vaikuttaa suuresti mm. lattiarakenne (puurakenteinen lattia vaatii korkeamman menoveden lämpötilan kuin betonirakenteinen lattia), lämpöhäviöt ja se kuinka lämpimänä asunto tahdotaan pitää.  Yleisesti ottaen silloin kun lämmitystarve on suuri (esim. yli -25°C pakkanen), voi kiertoveden lämpötila olla 35-40 astetta, kun taas pienemmän lämmitystarpeen aikana veden lämpötila ei juuri poikkea huonelämpötilasta.

Asunnon/huoneiston lämpötilat ovat epätasaiset. Yhdessä huoneessa kylmä, toisessa liiankin lämmin, missä ongelma?

Tarkista ensimmäisenä pyyntilämpötilat termostaateilta. Mikäli termostaattien pyyntilämpötilat ovat kohdallaan, saattaa ongelma olla hyvinkin ristiin kytketyissä termostaateissa. Käännä lämmityspyyntö kaikista termostaateista nollille yhtä termostaattia lukuun ottamatta. Tarkista jakotukilta mikä toimilaite aukeaa (viive noin 10 minuuttia) ja merkitse ylös. Toista toiminto kunnes jokainen piiri on käyty yksitellen läpi ja tee tarvittavat korjaukset. Vaihtoehtoisesti voit tilata huoltoverkostomme asiantuntijan tutkimaan ja korjaamaan ongelmat.

Kylpyhuoneen lattia on aina kesäaikaan kylmä, missä vika?

Ohjataanko kylpyhuoneen lämmitystä huonetermostaatilla vai onko piiri käsisäätöinen (=ilman ohjausta)? Tarkista ja tarvittaessa muuta mahdollisen huonetermostaatin asetusarvo. Mikäli kylpyhuoneen piiri on käsisäätöinen, kiertää vesi lattiassa jatkuvasti. Lattialämmitysjärjestelmän menoveden lämpötila vaihtelee kuitenkin ulkolämpötilan mukaan. Lämpimänä kesäaika ei menoveden lämpötila riitä lämmittämään lattiaa lämpimäksi asti, vaan lattia on pikemminkin neutraali tai pitkien hellejaksojen aikana hiukan viileän tuntuinen. Mikäli kylpyhuoneen lattia tahdotaan myös kesäaikana lämpimäksi, tulee lämmityskäyrää nostaa lämmönlähteeltä. Muista kuitenkin lämmityskäyrän palautus normaalille tasolle lämmityskauden alkaessa. Mikäli kosteantilan piirit ovat omalla jakotukillaan, voidaan lämmönlähteelle tehdä myös oma shunttaus kosteille tiloille. Tämä tarkoittaa siis sitä, että järjestelmään tuotetaan 2 eri lämpöistä vettä, kosteille tiloille lämpimämpää kuin muille.

Miten lattialämmitysjärjestelmän koeponnistus tulisi suorittaa?

Voimassa olevien normien mukainen painekoe on suoritettava aina ennen lattiavalua/ järjestelmän käyttöönottoa. Mikäli muita normeja ei ole, painekoe tulee suorittaa seuraavasti:

 1. Ilmaa järjestelmä ja paineista se 1,5 x rakennepaineeseen (yleensä lämmitysjärjestelmässä 6bar * 1,5 = 9bar).
 2. Ylläpidä painetta 30 minuutin ajan ja tarkista liitoskohdat silmämääräisesti.
 3. Tyhjennä vesi nopeasti siten, että paine putoaa 0,5 x rakennepaineeseen
 4. Paineen nousu tasolle, joka on korkeampi kuin 0,5 x rakennepaine, osoittaa järjestelmän olevan tiivis.
 5. Ylläpidä painetta 90 minuutin ajan ja tarkista se aika ajoin. Jos paine tänä aikana laskee, järjestelmässä on vuoto.
 6. Mikäli painekoe tehdään ilmalla, on suurin sallittu paine turvallisuussyistä 0,5 bar:in ylipaine.

Onko Uponorin tuotteilla takuu?

Kuluttaja-asiakkaille Uponor vastaa tuotteidensa laadusta ja kestävyydestä tuotteiden oletetun käyttöiän ajan kuluttajansuojalain mukaisesti. Elinkeinonharjoittajille Uponorin vastuu määräytyy tapauskohtaisesti kuhunkin liikesuhteeseen soveltuvien sopimusehtojen tai yleisen vahingonkorvausoikeuden perusteella. Uponorin tuotteistaan kantama vastuu ei ole rajattu erikseen määriteltyyn takuuaikaan.

Lue lisää Uponor-tuoteturvasta tästä.
Komposiittijärjestelmä

Mikä on Uponor-komposiittiputkijärjestelmä?

Se on täydellinen putkistojärjestelmä, johon sisältyvät putket, liittimet ja muut tarvikkeet sekä asentamisessa tarvittavat työkalut. Järjestelmä soveltuu käyttövesi-, lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin. Järjestelmällä on VTT:n myöntämä tyyppihyväksyntä käyttövesijärjestelmiin putkikoolle 16-110 mm.

Tällä hetkellä on 3 tyyppihyväksyntää voimassa:

 • Uponor Uni Pipe Plus –putkille ja liittimille koossa 16-32 mm
 • Uponor MLC-putkille ja liittimille koossa 16-110 mm
 • Uponor Metallic Pipe Plus-putkille ja liittimille koossa 16-20 mm

Mikä on komposiittiputki?

Komposiittiputki on alumiinivaipalla vahvistettu monikerroksinen muoviputki, jossa yhdistyvät sekä muovi– että metalliputken hyvät ominaisuudet. Alumiinikerros lisää putken muotojäykkyyttä ja antaa putkelle 100% happitiiviyden. Lisäksi putki lämpölaajenee vähän. Lämpölaajenemiskerroin on 0,025 mm/mK. Putkikoot ovat 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90 ja 110.

Mikä on putken paineen ja lämpötilan kesto?

Putken paineen kesto on 10 bar. Jatkuva lämpötilan kesto on 70 °C ja hetkellinen 95 °C. Alin käyttölämpötila on -40 °C.

Missä lämpötiloissa putki voidaan asentaa?

Minimilämpötila putkijärjestelmän asentamiseen on –10 °C.  Optimaalinen työskentelylämpötila on +15…+25 °C.

Kestääkö putki jäätymistä?

Putki itse kestää jäätymisen mutta putken sisällä oleva vesi tai muu neste ei saa jäätyä sillä muuten putki voi vaurioitua.

Miten putket ja osat pitää varastoida?

Varastointi- ja asennuspaikan tulisi olla kuiva ja mahdollisimman pölytön. Varastoitaessa putkia alle –10 °C lämpötilassa pitää putket suojata iskuilta, puristumiselta ja muulta ulkoiselta mekaaniselta kuormitukselta.

Miten putkien ja liittimien liitokset tehdään?

Liittäminen tapahtuu puristusliittimin (putkikoot 16-110 mm) ja tarkoitukseen suunnitellun työkalun avulla. Jokainen putkikoko vaatii oman puristusleuan liitoksen tekoon.

Millaisia puristustyökaluja on?

Työkalu voi olla käsityökalu tai akkukäyttöinen. Isompi akkutyökalu UP110 sopii putkikoolle 16…110 mm ja pienempi kone Mini2 16…32 mm. Käsityökalu sopii 16 ja 20 mm putkille.

Miten putki katkaistaan?

Putki katkaistaan putkipihdeillä tai putkileikkurilla kohtisuorasti putkea vastaan. Katkaisun jälkeen putki on kalibroitava ja sen sisäreuna viistettävä viistetyökalulla, jotta liittimen tiivisteet säilyvät ehjinä työnnettäessä putki liittimeen.

Millä putkea voi taivuttaa?

Putkea voi taivuttaa käsin (pienet koot), taivutusjousilla (koot 16-32 sisäpuolinen jousi, koot 16-25 ulkopuolinen jousi),  taivutustyökalulla 16-32 tai taivutuskoneilla. Taivutuksessa on otettava huomioon pienimmät taivutussäteet. Pinta-asennuksessa on aina käytettävä taivutustyökalua siistin lopputuloksen varmistamiseksi. Pienimmät taivutussäteet on esitetty komposiittijärjestelmän käsikirjassa.

Pitääkö putkisto maadoittaa?

Putkistoa ei tarvitse maadoittaa.

Miten putkien läpiviennit on tehtävä putken mennessä palo-osastoivan rakenteen läpi?

Läpiviennit tiivistetään palonsuojamassalla, palomansetilla tai muilla palokatkotuotteilla. Jokaisella palokatkotuotetoimittajalla on omat hyväksyntänsä ja läpiviennit on tehtävä heidän ohjeiden mukaan.

Voidaanko putki maalata?

Putki voidaan maalata vesipohjaisella akrylaattilateksimaalilla. Pohjamaaliksi suositellaan Primer-maalia. Liittimiä ei saa maalata.

Miten putken tekstin saa pois?

Putken pintateksti voidaan poistaa etanolia sisältävällä pesuaineella, esim. Lasol.

Kestääkö putki vesi-glykolia?

Putki kestää hyvin vesi-glykoliliuokset (etyleeni- tai propyleeniglykoli). Liuoksen vahvuus on kuitenkin oltava vähintään 25% ja enintään 80%, muutoin liittimissä voi esiintyä korroosiota.

Kestävätkö komposiittiputki ja liittimet poltto- tai moottoriöljyä?

Putki ei kestä kyseisiä öljyjä. Samoin liittimien o-renkastiivisteiden kanssa voi tulla ongelmia.

Tarvitseeko Uponor-komposiittiputki eristää?

Kylmävesi- tai jäähdytysjohtona komposiittiputken pintalämpötila on noin 1 °C korkeampi kuin virtaavan nesteen lämpötila. Nämä johdot on eristettävä normaalilla tavalla hikoilun estämiseksi. Lämpöjohdot eristetään normaalilla tavalla lämpöhäviöiden pienentämiseksi.

Voiko komposiittijärjestelmässä johdattaa merivettä?

Ei voi, koska messinkiliittimet eivät kestä merivettä. Putki kyllä kestää hyvin.

Voiko Uponor-komposiittiputken jäädyttää korjauksen ajaksi?

Kyllä voi jäädyttää mutta putkessa ei saa olla painetta ja pumpun pitää olla pysäytettynä. Jäädyttämisen voi tehdä yhteen korjattavaan kohtaan kerrallaan siten, että jäädytyskohtaan ei kohdistu painetta ja vesi pääsee laajentumaan vapaasti jäädytyskohdasta poispäin.

Voiko Uponor-komposiittiputkea käyttää uima-altaan vedenkäsittelyjärjestelmässä?

Emme suosittele komposiittia uima-altaan vedenkäsittelyyn, koska altaan vesi sisältää klooria. Putket kestäisivät enintään viisi vuotta.

Onko Uponorin tuotteilla takuu?

Kuluttaja-asiakkaille Uponor vastaa tuotteidensa laadusta ja kestävyydestä tuotteiden oletetun käyttöiän ajan kuluttajansuojalain mukaisesti. Elinkeinonharjoittajille Uponorin vastuu määräytyy tapauskohtaisesti kuhunkin liikesuhteeseen soveltuvien sopimusehtojen tai yleisen vahingonkorvausoikeuden perusteella. Uponorin tuotteistaan kantama vastuu ei ole rajattu erikseen määriteltyyn takuuaikaan.

Lue lisää Uponor-tuoteturvasta tästä.

PEX-putkijärjestelmä

Mikä on Uponor-PEX-käyttövesijärjestelmä?

Se on täydellinen putkistojärjestelmä, johon sisältyvät Uponor PEX-putket, suojaputket, jakotukit, Q&E-liittimet, jakotukkikaapit, hanakulmarasiat ja muut tarvikkeet. Järjestelmä on testattu ja sen jokainen osa on yhteensopiva keskenään. Järjestelmä on tarkoitettu asennetavaksi suojaputkessa rakenteiden sisään Rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista annettujen rakennusmääräysten mukaisesti.

Mikä on Uponor PEX-putki?

Uponor PEX-putki valmistetaan polyeteenimuovista, jonka molekyylipaino on korkea. Putki ristisilloitetaan peroksidilla, jolloin polyeteenin pitkien molekyyliketjujen  välille muodostetaan kemiallinen kolmiulotteinen verkko. Ristisilloitus tekee Uponor PEXistä äärimmäisen vahvaa. PE tarkoittaa polyeteeniä ja X ristisilloitusta. Putkella on terminen muisti ja käytännössä se tarkoittaa, että väärin tehty taivutus tai ”lommahdus” on helppo oikaista lämmittämällä putkea kuumailmapistoolilla.

Mikä on PEX-putken paineen ja lämpötilan kesto?

PEX-käyttövesiputken paineenkesto on 10 bar ja jatkuva lämpötilan kesto 70°C ja hetkellinen 95°C. Lämmitysverkoston putkille paineenkesto on 6 bar ja jatkuva lämpötilan kesto 70°C.

Miten putkien ja liittimien liitokset tehdään?

Liittäminen tapahtuu Q&E-menetelmällä (Quick&Easy), jossa putken päähän asetetaan muovinen rengas ja sen jälkeen putki ja rengas laajennetaan käsi- tai akkutyökalulla. Laajennuksen jälkeen putki työnnetään liittimeen ja välittömästi sen jälkeen putki ja rengas supistuvat liittimen nipan ympärille.

Mitä putkea käytettävä patteriverkostossa?

Patteriverkostossa on käytettävä happidiffuusiosuojattua putkea. Tällaisia putkia ovat Uponor Combi Pipe ja Uponor Radi Pipe -putket. Uponor Combi Pipe -putket soveltuvat myös käyttövesiasennuksiin.

Mikä on putken lämpölaajenemiskerroin?

PEX-putken lämpölaajenemiskerroin on 0,00014  m/m°C (20 °C) ja 0,000205 m/m°C (100 °C). Lämpölaajenemisesta johtuen putken alku- ja loppupään on oltava kiintopiste, mikä pysyy paikallaan. Oikein asennettu jakotukki ja hanakulmarasia toimivat kiintopisteenä ja ottavat vastaan putkiston lämpötilan vaihteluista syntyvät voimat.

Onko Uponorin tuotteilla takuu?

Kuluttaja-asiakkaille Uponor vastaa tuotteidensa laadusta ja kestävyydestä tuotteiden oletetun käyttöiän ajan kuluttajansuojalain mukaisesti. Elinkeinonharjoittajille Uponorin vastuu määräytyy tapauskohtaisesti kuhunkin liikesuhteeseen soveltuvien sopimusehtojen tai yleisen vahingonkorvausoikeuden perusteella. Uponorin tuotteistaan kantama vastuu ei ole rajattu erikseen määriteltyyn takuuaikaan.

Lue lisää Uponor-tuoteturvasta tästä.
Eristetyt Ecoflex lämmitys- ja käyttövesiputkistot

Mitä tuotteita Ecoflex järjestelmään kuuluu?

Uponor Aqua on tarkoitettu lämpimälle käyttövedelle (Aqua Single putkea voidaan käyttää myös kylmälle käyttövedelle).

 • Yksiputkinen (Single) ja kaksiputkinen (Twin) elementti

Uponor Thermo ja Uponor Thermo PRO on tarkoitettu lämmitysvedelle.

 • Yksiputkinen (Single) ja kaksiputkinen (Twin) elementti

Uponor Quattro on tarkoitettu sekä lämmitysvedelle että lämpimälle käyttövedelle.

 • Neliputkinen elementti; 2 putkea lämmitysvedelle ja 2 putkea lämpimälle käyttövedelle

Mitkä ovat putkien paineen- ja lämpötilankestot?

 • Lämpimän käyttöveden putkilla 10 bar / 70 °C (hetkellisesti 95 °C)
 • Lämmitysvesiputkilla 6 bar / 70 °C (hetkellisesti 95 °C)

Lämpötilankesto on PEX-standardin (EN 15875) käyttöluokan 2 mukaisesti 70 °C 49 vuotta + 80 °C 1 vuosi + 95 °C 100 tuntia 50 vuoden käyttöjakson aikana. Lämpötilankesto on eristettyjen putkielementtien standardin (EN 15632) mukaisesti 80 °C 29 vuotta + 90 °C 1 vuosi + 95 °C 100 tuntia 30 vuoden käyttöjakson aikana.

Kuinka kylmässä Ecoflex-putkia voi asentaa?

Putkielementtien asennus onnistuu parhaiten lämpötilan ollessa yli 0°C:sta. Asennusta ei suositella alle -15°C:en lämpötilassa. Asennusta kylmällä ilmalla voi helpottaa varastoimalla putket lämpimässä tilassa tai lämmittämällä putkia ennen asennusta (HUOM! lämmitystä ei saa tehdä tulella).

Voiko vaurioitunutta suojaputkea korjata ja jos voi niin miten?

Vaurioituneen suojakuoren voi korjata, mikäli vauriot eivät ole kovin suuria. Pienemmät vauriot (pienet reiät, halkeamat max 5-10 cm) voidaan korjata korroosionestonauhalla (esim Nitto 57GO). Pienempiä vaurioita voi korjata myös liityntäkutisteella. Suurempia vaurioita aina n. 50 cm asti voidaan korjata korjauskutisteella (avattava kutiste, joka voidaan helposti asentaa vauriokohdan päälle). Suurempien vaurioiden korjaus onnistuu myös suojakuoren jatkospakkauksella tai jatkospakkauksella. Aina on kuitenkin huomioitava, että korjatun kohdan tulee olla vesitiivis.

Voiko Ecoflex-putkielementin asentaa maan päälle?

Eristettyjen putkielementtien suojakuori kestää UV-säteilyä. Elementit voi varastoida tai asentaa niin, että ne ovat alttiina auringon paisteelle. Putkielementin päistä näkyvät virtausputket on suojattava erikseen niin, että ne eivät ole alttiina UV-säteilylle.

Mikä on suositeltu asennussyvyys?

Välittömästi putken ympärillä oleva täyttö tehdään hienojakoisella maa-aineksella (raekoko 0-16). Suositeltu asennussyvyys on 0,5 – 6,0 m. Viheralueella asennussyvyys voi olla matalampikin ja tarvittaessa putkielementti voi jäädä myös maan päälle. Liikennöintialueilla putkien suositeltu peittosyvyys on 100 cm. Tarvittaessa kuormaa voidaan jakaa asentamalla elementit suojaputkeen tai jakaa kuormaa laattojen.

Tarvitaanko putkilinjojen päällä lisäeristettä?

Linjojen päällä ei välttämättä tarvita routaeristettä. Sitä voidaan kuitenkin käyttää, jos putkielementit jäävät pintaan. Routaeristeellä estetään lämpöhäviöiden nouseminen ylöspäin, joka pahimmassa tapauksessa voi sulattaa kaivannon päällä olevan lumen.

Pitääkö putkikaivannot salaojittaa?

Kaivannon salaojitus ei ole välttämätöntä, mutta suositeltavaa. Normaalisti putkikaivanto ei ole yhtä tiivis kuin ympäröivä maa, joten mahdollinen sadevesi kertyy helposti kaivantoon. Salaoja johtaa kaivantoon kertyvän sadeveden haluttuun suuntaan ja pitää kaivannon kuivempana, mikä pienentää lämpöhäviöitä.

Onko Uponorin tuotteilla takuu?

Kuluttaja-asiakkaille Uponor vastaa tuotteidensa laadusta ja kestävyydestä tuotteiden oletetun käyttöiän ajan kuluttajansuojalain mukaisesti. Elinkeinonharjoittajille Uponorin vastuu määräytyy tapauskohtaisesti kuhunkin liikesuhteeseen soveltuvien sopimusehtojen tai yleisen vahingonkorvausoikeuden perusteella. Uponorin tuotteistaan kantama vastuu ei ole rajattu erikseen määriteltyyn takuuaikaan.

Lue lisää Uponor-tuoteturvasta tästä.

Jäätymättömät vesijohdot

Minkälaisia tuotteita Uponor Ecoflex Supra –putket ovat?

Uponor Ecoflex Supra -putket ovat sulanapitokaapelilla varustettuja kylmävesijohtoja. Putkielementtejä on kahta eri tyyppiä:

 • Supra Plus - itsesäätyvällä kaapelilla varustettu vesijohto
 • Supra Standard - vakiovastuskaapelilla varustettu vesijohto.

Soveltuuko Ecoflex Supra -putket viemäreiksi?

Ecoflex Supra -putkia voi käyttää myös paineviemärinä. Viettoviemärinäkin putkielementtejä voidaan käyttää, mutta kiepillä toimitettavan putken asentaminen vaatii tarkkuutta, että putkilinja on tasaisesti viettävä.

Voiko Ecoflex Supraa käyttää lämpimälle käyttövedelle?

Ecoflex Supraa ei voi käyttää lämpimälle käyttövedelle. Se on tarkoitettu ainoastaan kylmävesikäyttöön. PEH-virtausputken mitoitusarvot ovat t = 20°C ja p = 10 bar.

Kuinka paljon Ecoflex Supra kestää pakkasta?

Ecoflex Supran pakkaskesto riippuu virtausputken ja suojakuoren koosta. Pakkaskestotaulukko löytyy suunnittelu- ja asennusohjeesta. Esim. Ecoflex Supra Plus 32/68 kestää pakkasta n. -25°C (suojakuoren ulkopinnalla).

Voiko Ecoflex Supran antaa jäätyä ja kuinka nopeasti jäätynyt putki sulaa?

Ecoflex Supra -putki kestää jäätymisen. On kuitenkin huomioitava, että metalliset liittimet ym. vaurioituvat jäätyessään, mikäli sellaisia linjassa on. Jäätyneen putken sulamisaika riippuu vallitsevista olosuhteista. Kun kaapeliin kytketään virta, niin noin tunnin kuluessa jää on sulanut sen verran, että vesi pääsee virtaamaan.

Kuinka pitkinä keloina Ecoflex Supraa saa?

Ecoflex Supra Plussan maksimi kelapituus on 150 metriä (koot 25-75 mm) ja 100 metriä (koot 90-110 mm). Itsesäätyvän kaapelin maksimi sähkösyöttöpituus yhdestä pisteestä on 150 metriä.  Vakiovastuskaapelilla varustetun Uponor Supra Standardin makismi kelapituus riippuu putken koosta.  Taulukko eri kokojen maksimi pituuksista löytyy suunnittelu- ja asennusohjeesta.

Miten Ecoflex Supra asennetaan maahan?

Uponor Supra suositellaan asennettavaksi vähintään 20-30 cm syvyyteen, missä se on suojassa mekaanisilta rasituksilta. Tarpeen vaatiessa se voidaan jättää myös maan, kallion, jään tai lumen pinnalle, kun huolehditaan siitä, että sitä ei päästä vaurioittamaan. Liikennöintialueilla putkien suositeltu peittosyvyys on 100 cm.

Voidaanko Ecoflex Supran pää asentaa veden alle?

Uponor Supran pää voidaan asentaa veden pinnan alapuolelle. Päätyhatun avulla putkielementti jää vesitiiviiksi.

Miten itsesäätyvää lämpökaapelia käytetään?

Lämpökaapelin käyttöä ohjataan ohjausyksiköllä, jolloin voidaan valita joko termostaattitoiminto tai käyntiaikakellotoiminto. Ohjausyksikössä on myös käyttökytin (on/off-kytkin). Virran syöttö lämpökaapeliin katkaistaan silloin, kun jäätymisvaaraa ei enää ole. Ohjauksella voidaan vähentää huomattavasti virran kulutusta ja estää haitallinen veden lämpeneminen.

Itsesäätyvä kaapeli säätää tehoa paikallisesti lämpötilan mukaan, joten kaapeli ei ylikuumene ilman ohjaustakaan. Tämän johdosta ohjaukseen voidaan käyttää myös pelkkää on/off-kytkintä.

Miten vakiovastuskaapeli toimii?

Vakiovastuskaapeli antaa aina saman metritehon riippuen kytkentätavasta ja kytkentäpituudesta. Kaapelin toimintaa ohjataan säätimen ja anturin avulla. Kaapelin pinnalle kiinnitetty anturi kertoo säätimelle mahdollisen lämmitystarpeen. Ylläpidettävä lämpötila voidaan säätää portaattomasti 0-30 asteen välille, jota valvotaan säätimen avulla.

Voiko Uponor Ecoflex Mantlea lyhentää?

Ecoflex Mantlessa on lämpökaapelin kytkennät tehty valmiiksi. Jos suojaputkea halutaan lyhentää, kannattaa lämpökaapelia vetää suojaputken sisältä riittävä määrä pois ja katkaista pelkkä suojaputki. Tällä tavalla lämpökaapelin kytkennät säilyvät ehjinä. Kytkentäpäähän tulee ylimääräistä lämpökaapelia suojaputken lyhentämisen mitan verran.

Onko Uponorin tuotteilla takuu?

Kuluttaja-asiakkaille Uponor vastaa tuotteidensa laadusta ja kestävyydestä tuotteiden oletetun käyttöiän ajan kuluttajansuojalain mukaisesti. Elinkeinonharjoittajille Uponorin vastuu määräytyy tapauskohtaisesti kuhunkin liikesuhteeseen soveltuvien sopimusehtojen tai yleisen vahingonkorvausoikeuden perusteella. Uponorin tuotteistaan kantama vastuu ei ole rajattu erikseen määriteltyyn takuuaikaan.

Lue lisää Uponor-tuoteturvasta tästä.
Radon

Mitä radon on?

Radon on asuntojen ja työpaikkojen sisäilmassa esiintyvä näkymätön ja hajuton jalokaasu. Noin puolet suomalaisen saamasta säteilyannoksesta on peräisin huoneilman radonista. Pitkäaikainen asuminen suuressa radonpitoisuudessa lisää riskiä sairastua keuhkosyöpään. Suomessa noin 300 henkeä saa vuosittain keuhkosyövän radonista.

Miten radon päätyy huoneilmaan?

Maaperän radonpitoinen ilma tunkeutuu asuntoon talon alapohjassa olevien rakojen kautta. Tämän ilmavirtauksen aiheuttaa ulko- ja sisäilman välinen lämpötilaero. Tästä syystä talvella radonpitoista ilmaa virtaa sisälle enemmän kuin kesällä, ja radonpitoisuudet asunnoissa ovat talvella suurempia kuin kesällä. Maaperän lisäksi radonia erittyy myös talon alla olevasta kalliosta ja täytemaasta, sekä peruslaatan ja kantavien rakenteiden mineraalipohjaisista materiaaleista, kuten betonista ja kevytbetonista. Myös radonpitoinen porakaivovesi voi olla radonin lähde.

Miten radon todetaan ja mitataan huoneilmasta?

Radonpitoisuus selviää vain mittaamalla. Pitoisuuteen vaikuttavat muun muassa ulko- ja sisälämpötilojen välinen lämpötilaero sekä huoneilman tuuletus. Luotettavan tuloksen saamiseksi radonmittaus tulisi tehdä marraskuun alun ja huhtikuun lopun välisenä aikana.  Mittauksen voi tilata STUKin radonmittauspalvelusta. Mittausaika on vähintään kaksi kuukautta ja tulosten analyysi kaksi kuukautta.  Uponor tarjoaa yhteistyökumppaneidensa kautta myös pikamittausta, jolla huoneilman radonpitoisuus voidaan analysoida kahden vuorokauden mittaisella seurannalla. Mittauksessa käytetään elektronista pikamittaria, jonka tarkkuus on noin +/- 10 %. Mittauksen perusteella voidaan arvioida mahdollisen radon saneerauksen tai tarkemman mittauksen tarve.

Mitkä ovat radonin raja-arvot huoneilmassa?

Suomessa viranomaiset ovat antaneet radonia koskevia määräyksiä ja ohjeita. Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen 944/92 mukaan asunnon huoneilman radonpitoisuuden vuosikeskiarvon ei tulisi ylittää arvoa 400 becquereliä kuutiometrissä ilmaa (Bq/m3). Suomen rakentamismääräyskokoelman mukaan uusi asunto tulee suunnitella ja rakentaa siten, että radonpitoisuuden vuosikeskiarvo ei ylittäisi arvoa 200 Bq/m3 (Määräykset ja ohjeet uudisrakentamisessa). Rajan ylittävää arvoa pidetään rakennusvirheenä, jota koskee korjausvelvoite. Tämän takia uuden asunnon asukkaan kannattaa mitata radonpitoisuus mahdollisimman pian muuton jälkeen takuuajan puitteissa.

Mitä ratkaisuja löytyy, jos radonarvot ylittyvät?

Jos huoneilman radonpitoisuus ylittää 400 Bq/m3, Säteilyturvakeskus suosittelee toimenpiteitä radonpitoisuuden pienentämiseksi. Jos radonpitoisuus on 200 - 400 Bq/m3 STUK suosittelee tarkoituksenmukaisia, helposti tehtäviä korjauksia esim. pohjalaatan läpivientien tiivistäminen ja ilmanvaihdon säätäminen, joilla radonpitoisuutta voidaan alentaa.

Korjausmenetelmän valintaan vaikuttavat mitattu radonpitoisuus, rakennuksen alla oleva maaperä, täytemaa, talon rakenteet ja ilmanvaihto.

Uponor tarjoaa yhteistyökumppaneiden kautta valmista tuotepakettia avaimet käteen -palveluna. Uponor KOTI -radonremontti sisältää alkukartoituksen, radonmittauksen pikamittarilla, tarjouksen, asennuksen ja tarkastusmittauksen pikamittarilla. Lisätietoja Uponor KOTI -palvelun nettisivuilta tai numerosta 020 337 500.

Minkä kokoiseen taloon yksi Uponor-radonsaneerauspaketti riittää?

Uponorin radonsaneerauspaketti pystyy imemään radonkaasun maksimissaan noin 700 m2 maa-alan alueelta. Tämä vastaa noin 15 m sädettä imupisteen keskeltä laskettuna. Kun imupiste asennetaan kiinteistön keskilinjalle noin metrin anturalinjan alapuolelle, voidaan sillä laskennallisesti kattaa noin puolet eli 300 m2 huoneiston pohja-alan kokoinen alue kiinteistön alta. Tämä tulos saavutetaan vain erittäin karkearakenteisissa maa-aineksissa kuten soraharjujen alueilla. Radonpoiston tulokseen vaikuttavat kuitenkin maa-ainesten kerrostuneisuus ja kiinteistön maanalaisten rakenteiden muodot.

Minkälaisia tuloksia saneerauspaketilla voi odottaa saavutettavan?

Säteilyturvakeskuksen mukaan radonkaivolle (Uponorin radonsaneerauspaketti sisältää radonkaivon) on osoitettu saavutettavan 70–95% alenemia huoneilman radonarvoissa. Keskimääräinen tulos radonarvojen alenemisella radonkaivon avulla on 90 %. Tulokseen vaikuttavat suuresti maa-aineksen rakenne, kerrostuneisuus, kiinteistön huoneilman alipaineisuus verrattuna ulkoilmaan sekä sisäilman vaihtuvuuden määrä.

Mitä jos talo on rakennettu kalliolle tai savimaalle?

Uponor-radonsaneerauspaketin imuputki voidaan määrätyissä tilanteissa asentaa suoraan sokkelin läpi, josta se imee radonpitoisen ilman suoraan kiinteistön pohjalaatan alta täytesorasta.

Mitä tehdään, jos radonarvot ylittyvät vielä radonjärjestelmän asennuksenkin jälkeen?

Tapauksissa, joissa radonarvot eivät ole laskeneet alle 400 Bq/m3 tulee varmistaa järjestelmän toimivuus ja huoneiston ilmanvaihdon toiminta. Ilmanvaihdossa (painovoimainen, koneellinen poisto tai koneellinen tulo/poisto) tärkeää on ilmanvaihdon tarpeellinen määrä vähintään 0,5/tunti (puolet huoneiston ilmatilavuudesta tunnin aikana) sekä alipaineisuuden määrä ja sen rajoittaminen maksimissaan noin 10 % suuremmaksi kuin tuloilman määrä. Ilmanvaihdon korvausilmareittien varmistaminen ja suodattimien puhdistaminen vähintään puolen vuoden välein ovat avainasemassa radonpitoisuuden alentamisessa ja järjestelmän tehokkuuden varmistamisessa.

Mistä saan lisätietoa radonista ja siltä suojautumiselta?

Lisätietoja radonista ja radonsaneerauksesta sekä tuotteista:
www.uponor.fi tai numerosta 020 337 500

Yleisesti radonarvoista Suomessa STUKin sivuilta.

Onko Uponorin tuotteilla takuu?

Kuluttaja-asiakkaille Uponor vastaa tuotteidensa laadusta ja kestävyydestä tuotteiden oletetun käyttöiän ajan kuluttajansuojalain mukaisesti. Elinkeinonharjoittajille Uponorin vastuu määräytyy tapauskohtaisesti kuhunkin liikesuhteeseen soveltuvien sopimusehtojen tai yleisen vahingonkorvausoikeuden perusteella. Uponorin tuotteistaan kantama vastuu ei ole rajattu erikseen määriteltyyn takuuaikaan.

Lue lisää Uponor-tuoteturvasta tästä.

Jätevesijärjestelmät

Miksi kiinteistön jätevedet on puhdistettava?

Jätevesilainsäädäntö edellyttää meitä huolehtimaan lähiympäristöstämme. Nykyaikaisella kiinteistökohtaisella jätevesijärjestelmällä kannat vastuusi ja parannat omaa asumisviihtyisyyttäsi.

 • Turvaat oman ja naapurin kaivosi veden laadun
 • Suojelet lähijärviä ja jokia rehevöitymiseltä
 • Parannat omaa asumisviihtyisyyttäsi hajuttomalla ja siistillä jätevesijärjestelmällä
 •  Nostat kiinteistösi arvoa

Miksi jätevesijärjestelmä kannattaa uusia juuri nyt?

Ympäristöä suojeleva lainsäädäntö kiirehtii pohjavesialueilla ja ranta-alueilla olevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmien kuntoon laittamista. Siirtymäaika järjestelmän kunnostamiselle päättyy 31.10.2019. Uudisrakennuksia lainsäädäntö koskee heti.

Toimi välittömästi varsinkin, jos:

 • Jätevesi aiheuttaa hajuhaittoja
 • Kiinteistösi sijaitsee pohjavesi- tai ranta-alueella
 • Taloasi peruskorjataan tai laajennetaan
 • Järjestelmänäsi on pelkät saostussäiliöt

Jätevesijärjestelmän suunnittelu sekä asennus kannattaa teettää alan ammattilaisilla. Vanhan järjestelmän kunnostamisessa voit hyödyntää verotuksen kotitalousvähennystä työn osuudesta sekä suunnitteluvaiheessa tontilla tehtävien töiden osalta.

Tilaa ilmainen remonttikartoitus Uponor KOTI -remontoijan palvelusta.
Lue lisää lainsäädäntö pähkinänkuoressa.

Pitääkö mökkiläisen huolehtia myös jäteveden puhdistamisesta?

Jätevesilainsäädäntö koskettaa myös mökkiläisiä. Vedenhankinta ja sen käyttö määräävät millaisen käsittelyn jätevesille tarvitset. Tarvitsemasi ratkaisuun saat vinkkiä valintaoppaastamme (pdf).

Mikä on jätevesisuunnitelma?

Uudisrakennuksissa jätevesisuunnitelma liitetään rakennuslupahakemuksen yhteyteen. Vanhan järjestelmän uusiminen tai uudistaminen edellyttävät yleensä toimenpidelupaa, jonka liitteeksi tarvitaan myös jätevesisuunnitelma.

Hyvällä jätevesisunnittelulla saadaan oikea jätevesijärjestelmä kiinteistölle huomioiden myös tonttiolosuhteet. Hyvän suunnitelman perusteella voidaan asennus toteuttaa nopeasti ja tehokkaasti. Oikein tehty jätevesisuunnitelma nopeuttaa lupahakemuksen käsittelyä sekä rakentamisen aikataulua.

Jätevesisuunnittelu sisältää yleisesti seuraavat asiat:

 • Jätevesisuunnittelijan tonttikäynti, jonka yhteydessä kiinteistönomistaja ja suunnittelija tekevät yhdessä päätöksen sopivasta jätevesijärjestelmästä
 • Tarvittavat maastomittaukset tontilla
 • Tarvikeluettelo/kustannusarvio
 • Kyseiseen kohteeseen tehty valmis jätevesisuunnitelma liitteineen lupahakemusta varten

Miten kauan jätevesijärjestelmän asentaminen kestää?

Hyvän jätevesisuunnitelman perusteella jätevesijärjestelmän asentaminen kestää yleensä yhdestä kahteen päivään järjestelmästä ja tontista riippuen. Uudisrakennuskohteessa jätevesijärjestelmä asennetaan yleensä perustustöiden yhteydessä.

Mitä järjestelmä maksaa?

Uponor-jätevesituotteet myydään jälleenmyyjien kautta. Jälleenmyyjiä ovat LVI-liikkeet ja rautakaupat kautta maan. Ottamalla yhteyttä Uponor KOTI -remontoijan palveluun, saat jätevesijärjestelmästä tarjouksen avaimet käteen -toimituksena.

Millainen jätevesijärjestelmä soveltuisi kohteeseeni?

Uponorin jätevesituotteiden valikoima on markkinoiden laajin ja takaa, että saat käyttöösi varmasti oikein mitoitetun ratkaisun ja juuri sinun kohteeseesi sopivan ratkaisun.
Selvitä valinta-apurilla sinun kohteeseesi sopiva jätevesijärjestelmä.

Voiko Uponor Clean -saostuskemikaalia käyttää WehoPuts-puhdistamossa?

Ei voi. Molemmille puhdistamomerkeille on omat kemikaalit, jotka soveltuvat vain ko. puhdistamomalleihin. Kemikaaleja ei saa sekoittaa keskenään.

Voiko kuivakäymälän suotonesteitä johtaa harmaavesijärjestelmään?

Ei voi. Kyseinen järjestelmä on tarkoitettu vain pesuvesille.

Mikä on saunakaivon ja mökkikaivon ero?

Saunakaivo on vähäisille vesimäärille soveltuva. Se on tarkoitettu saunan pesuvesien imeyttämiseen hyvin vettä läpäisevässä maaperässä. Saunakaivo kootaan klipsikiinnityksellä ilman tiivistettä ja pultteja.

Mökkikaivo on yksiosastoinen saostussäiliö saunakaivon eteen rasvaisille tiskivesille. Mökkikaivossa on klipsikiinnitys sis. tiivisteen ja lukituspultit.

Molempien kaivojen tilavuus on n. 300 l.

Mistä Uponor-kaksoisviemäröinti koostuu?

WC-vesille tarvitaan umpisäiliö 5,3 m³ ja harmaiden vesien imeyttämiseen imeyttämö 1 m³. Suodattimen rakentamiseen tarvitaan lisäksi kokoomaputkistopaketti 2 × 15.

Jos tilaa on vähän, voit valita harmaiden vesien käsittelyyn myös moduuli-imeyttämön, moduulisuodattamon tai harmaavesisuodattimen. Tarvittaessa voit yhdistää kaksi umpisäiliötä yhdeksi 10 m³ umpisäiliöksi Uponor-yhdistelmäputkipaketilla. Uponor-ankkurointijärjestelmillä varmistat, että säiliöt pysyvät tukevasti ja turvallisesti paikallaan.

Mitä pitää huomioida säiliöiden asennuksessa?

Säiliöiden asennuksessa tulee huomioida:

 • etäisyys liikennöidyille alueille
 • kaivantojen salaojitus
 • säiliöiden sallitut maksimiasennussyvyydet
 • säiliöiden ja viemäriputken suojaus tarvittaessa jäätymiseltä routaeristyslevyillä
 • maan pinnan muotoilu siten, että pintavedet ohjautuva säiliöstä poispäin
 • säiliöiden maatiivistykset ja ankkuroinnit ko. säiliötyypin asennusohjeen, tyyppikuvan ja ankkurointiohjeen mukaisesti
 • jätevesisuunnitelman noudattaminen

Milloin Uponor-panospuhdistamot soveltuvat kakkosasunnoille?

Uponor panospuhdistamo soveltuu kakkosasunnolle:

 • Kun kakkosasunnolla vietetään aikaa ympäri vuoden, kesällä useita kuukausia ja talvijaksolla esim. yksi viikonloppu kuukaudessa
 • Kakkosasunto tullaan lähiaikoina muuttamaan jatkuvaan asumiseen
 • Kakkosasunnon varustelutaso on korkea, eli asunnossa on vesi-wc, paineellinen vesi, suihkut, pyykin- ja astianpesukoneet yms.
 • Kakkosasunnolla on sähkö. Panospuhdistamo vaati sähköä
 • Puhdistamon käyttö- ja huoltotoimet ovat mahdollisia talvellakin (esim. loka-auto)

Huom. Epäsäännöllisessä käytössä olevan panospuhdistamon lämpöeristäminen tulee tehdä huolella.

Mistä löydän jätevesijärjestelmien aineistoja (asennusohjeita, teknisiä kuvia, esitteitä jne.)?

Olemme keränneet kaikki aineistot yhteen paikkaan, Materiaalipankkiin. Materiaalipankista voit hakea järjestelmän, dokumenttityypin ja monen muun hakukriteerin mukaan. Voit myös hakea yhdistelemällä eri kriteerejä esimerkiksi jätevesijärjestelmät ja suunnittelu- ja asennusohjeet.

Tässä kuitenkin jätevesijärjestelmien aineistoihin pikalinkkejä:

Onko Uponorin tuotteilla takuu?

Kuluttaja-asiakkaille Uponor vastaa tuotteidensa laadusta ja kestävyydestä tuotteiden oletetun käyttöiän ajan kuluttajansuojalain mukaisesti. Elinkeinonharjoittajille Uponorin vastuu määräytyy tapauskohtaisesti kuhunkin liikesuhteeseen soveltuvien sopimusehtojen tai yleisen vahingonkorvausoikeuden perusteella. Uponorin tuotteistaan kantama vastuu ei ole rajattu erikseen määriteltyyn takuuaikaan.

Lue lisää Uponor-tuoteturvasta tästä.

Ilmanvaihto

Miten kanavat puhdistetaan?

Ilmanvaihtojärjestelmän kanavisto puhdistetaan nuohoamalla noin 10 vuoden välein. Sileät pinnat ovat helppoja puhdistaa.

Eikö muovi ole sähköinen materiaali?

Antistaattisuusaine on lisätty raaka-aineeseen, joten se ei voi kulua pois. Kanavissa antistaattisuusaine on mustassa sisäkerroksessa ja osissa läpi tuotteen. Asennusvaihetta varten putken ulkopinnoissa on noin kaksi vuotta kestävä antistaattisuus.

Ovatko muoviset ilmanvaihtokanavat hiljaisia?

Muoviputkissa on sileä sisäpinta ja pyöristetyt liitoskohdat, joten virtausääniä ei aiheudu. Lommot peltiputkessa saattavat lisätä metalliputkien ääniä - muovikanavissa tätä ongelmaa ei ole. Lisäksi Uponorin ilmanvaihtojärjestelmään on saatavilla kantikas ja ääntä tehokkaasti vaimentavia äänenvaimentimia.

Kuinka venttiilit säädetään?

Ilmanvaihdon suunnittelu- ja asennusohjeessa on jokaiselle Uponor-venttiilille esisäätökäyrät, joiden mukaan venttiilit säädetään. Ilmanvaihtojärjestelmän käyttöönoton yhteydessä venttiilien säädöt tarkistetaan virtaus- tai paine-eromittarilla.

Voiko selluvillaa käyttää ilmanvaihtokanavien eristämisessä?

Aiemmin selluvillat eivät välttämättä olleet palosuojattuja eikä niillä ollut paloluokitusta. Tämän vuoksi, koska muoviset ilmanvaihtokanavat eivät ole täysin palamatonta materiaalia, emme suositelleet selluvillan käyttöä vaan ohjeistimme käyttämään mineraalivillaa. Nykyään selluvillat ovat (ainakin pääsääntöisesti) palosuojattuja, jolloin niitä voi hyvin käyttää myös muovisten ilmanvaihtokanavien kanssa. Aina kannattaa varmistaa selluvillavalmistajalta onko heidän tuotteensa palosuojattu.

Soveltuuko eristetty ilmanvaihtojärjestelmä viilennykseen?

Esieristetty ilmanvaihtojärjestelmä soveltuu tuloilman viilennykseen. Solumuovieristys suojaa kanavistoa kondensoitumiselta ja estää rakenteiden kostumisen. Kylmissä tiloissa esieristetty kanavisto tarvitsee lisäksi 10 cm puhallusvillaa/ 5 cm villakourua lämpöeristeeksi.

Soveltuuko muovinen kanavisto liesituulettimen poistohormiksi?

Ei sovi. Asennuksessa on käytettävä ainoastaan kierresaumapeltikanavistoa ja -osia. Lisäksi kanavisto on paloeristettävä ullakolla ja ullakkorakenteissa EI 30 -paloluokituksen (palonkestoaika 30 min.) mukaisesti.

Käykö muovinen ilmanvaihtokanava saunaan?

Muovinen kanavisto sopii käytettäväksi saunan tulo- ja poistokanavistona. Venttiilit pitää kiinnittää kattorakenteisiin kiinnityskehyksen avulla, jotta ne eivät putoa lämmön vaikutuksesta ja aiheuta palovaaraa.