Uponor Water Monitoring Services

Asioita joita voi havaita, voi myös hallita!

Uponor Water Monitoring Services

Uponor Water Monitoring Services

Uponor Water Monitoring Services on palvelukonsepti yhdyskuntien talousveden jakeluverkoston valvontaan. Järjestelmä hyödyntää antureiden toimittamia tietoja ja mahdollistaa vedenjakeluverkoston valvonnan 24/7/365.

Järjestelmä seuraa virtausta, virtaussuuntaa ja vedenlaatua. Vuotoihin tai vedenlaadun heikentymiseen viittaavat poikkeamat raportoidaan hälytystapahtumina verkoston omistajalle. 

Vedenlaadunvalvonta

Rajallinen näkyvyys aiheuttaa haasteita

Kunnan vesijohtoverkosto on laaja järjestelmä, ja vesilaitoksilla on vain rajallinen näkyvyys verkostoonsa. Tästä syntyy monta haastetta. Esimerkiksi pieniä vuotoja ei havaita ajoissa, ja putkirikkojen kohdalla ongelman lähteen ja laajuuden tunnistaminen on hankalaa. Laboratoriotestit vievät lisäksi paljon aikaa ja ovat kalliita.

Uponorin ratkaisu mahdollistaa vesijohtoverkoston reaaliaikaisen valvonnan. Kun poikkeama havaitaan, pystyy verkoston omistaja aloittamaan välittömät korjaustoimenpiteet.

Virtausvalvonta ja vuotojen tunnistus 

Uponorin palvelut virtausten valvontaan ja vuotojen tunnistukseen mahdollistavat vesilaitoksille vesihävikin pienentämisen ja parantaa virtausten ja virtaussuuntien tietämystä. Reaaliaikaisen verkostoinformaation avulla esimerkiksi tihkuvuodot voidaan havaita ennen putken halkeamista.
Lue lisää

Vedenlaadun valvontapalvelu

Uponorin reaaliaikaisen valvontapalvelun ansiosta vesilaitokset pystyvät ymmärtämään vedenlaadun vaihteluita koko verkostossa, saamaan käsityksen tapahtumien ja vedenlaadun yhteyksistä toisiinsa, tunnistamaan poikkeamat välittömästi niiden esiintyessä sekä tarkastelemaan historiatietoja tapahtumien tutkinnassa.
Lue lisää

Water Monitoring Services - reaaliaikaista valvontaa vesijohtoverkossa

Katso videolta mitä Water Monitoring Services -palvelukonsepti käytännössä tarkoittaa vesihuoltolaitoksille.

Asiakkaan tarpeisiin mukautettu kokonaispalvelu

Uponorin Water Monitoring Service on kattava ratkaisu, joka sisältää verkoston valvonnan suunnittelun, asennuksen, käyttöönotto- ja käyttöpalvelut. Ratkaisu luodaan yhteistyössä asiakkaan kanssa, minkä jälkeen tehdään suunnitelma jakeluverkoston digitoimisesta asiakkaan erityistarpeiden ja liiketoiminnan vaatimusten perusteella.

Kun verkoston valvontasuunnitelma on valmis ja asiakkaan hyväksymä, Uponor asentaa järjestelmän ja määrittää sen asetukset oikean toiminnan varmistamiseksi aloitushetkestä lähtien. Hälytysasetukset määritetään Uponorin asiantuntijoiden ja asiakkaan asiantuntijoiden yhteistyönä. Järjestelmä ilmoittaa välittömästi verkostossa esiintyvistä poikkeamista.

Koulutusta ja tukea jokaisessa vaiheessa

Uponorin asiantuntijat kouluttavat asiakkaan henkilöstön käyttämään Water Monitoring System -käyttöliittymää niin, että mittaustietojen tarkasteleminen käy helposti. Palvelutilauksen aikana Uponor huolehtii asiakkaan jakeluverkoston reaaliaikaisesta valvonnasta, SMS-/sähköpostihälytyksistä poikkeamien yhteydessä, vesijohtoverkoston ja vedenlaatuanalytiikan kuukausiraportoinnista, järjestelmän kunnossapidosta ja korjauksista, laitteisto- ja ohjelmistopäivitykset mukaan lukien.
  • Pilvipohjainen 24/7-valvonta
  • SMS-/sähköpostihälytykset
  • Vesijohtoverkoston ja vedenlaatuanalytiikan kuukausiraportit
  • Asiakastuki
  • Järjestelmän ylläpito ja korjaukset sisältäen laitteisto- ja ohjelmistopäivitykset
Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!