Vedenlaadun valvontapalvelu

Asioita joita voi havaita, voi myös hallita!

Uponorin vedenlaadun valvontapalvelu

Uponorin vedenlaadun valvontapalvelu

Puhdas juomavesi on ratkaisevan tärkeää ihmisten hyvinvoinnille. Jos juomavesi saastuu, seuraukset voivat olla katastrofaalisia. Vahingon sattuessa on tärkeää tunnistaa saastumisen lähde nopeasti, jotta siihen voidaan reagoida ilman viivettä. Jos seuranta perustuu ainoastaan laboratoriotesteihin, voi tulosten saamisessa kestää päiviä.

Uponorin reaaliaikaisen valvontapalvelun ansiosta vesilaitokset pystyvät havaitsemaan ja ymmärtämään vedenlaadun vaihteluita, saamaan käsityksen tapahtumien ja vedenlaadun yhteyksistä toisiinsa, tunnistamaan poikkeamat välittömästi niiden esiintyessä sekä tarkastelemaan historiatietoja tapahtumien tutkinnassa. Näiden tietojen avulla vesijohtoverkon omistaja pystyy reagoimaan nopeammin suunnittelemattomiin tapahtumiin ja rajoittamaan terveysriskejä.

Miten se toimii?

Järjestelmä käsittelee valvottavan putkiston näytevirrasta otettuja digitaalisia mikroskooppikuvia tunnistaen, laskien ja luokitellen mikrometrin kokoisia hiukkasia niiden morfologisten parametrien perusteella. Mikrohiukkaset voivat olla epäorgaanisia, orgaanisia tai biologisia hiukkasia, kuten savihiukkasia, bakteereja, leviä tai alkueläimiä. Lisäksi järjestelmä mittaa veden lämpötilaa ja sähkönjohtavuutta. Laadunvalvontapalvelu rekisteröi:

 • mikrohiukkasten määrän eri kokojakeissa
 • mikrohiukkasten määrän eri muotoluokissa
 • veden lämpötilan
 • veden sähkönjohtavuuden.

Järjestelmä oppii verkostoveden normaalit ominaisuudet ja lähettää varhaisen varoituksen havaitessaan poikkeaman. Järjestelmä on erittäin herkkä mikrobitoimintaan liittyville hiukkasille ja veden liian suurelle sedimentti- tai kiintoainepitoisuudelle. Näitä voi esiintyä joko bakteerikontaminaation yhteydessä tai käsittelemättömän veden päästessä verkostoon. Tiedot esitetään käyttäjille näytössä visuaalisena esityksenä eri parametreista ja niiden sijainnista. Tietoja on mahdollista selata, ja aikajänteeksi voidaan valita 24 tuntia, viikko, kuukausi tai mukautettu aikasarja.Vedenlaadunvalvonta

Vedenlaatua mittaamalla voidaan:

 • saada varoituksia vedenlaadun poikkeamista heti niiden esiintyessä
 • välttää terveysriskejä
 • nopeuttaa reaktioaikaa tapahtumien yhteydessä
 • saada käsitys verkostotapahtumien ja vedenlaadun yhteyksistä toisiinsa
 • kerätä tietoja verkoston kunnossapito- ja korjaustöitä varten
 • optimoida pakollisten laboratoriotestien lisäksi tehtävät ylimääräiset testit
 • käyttää historiatietoja tapahtumien tutkinnassa.


Asiakkaan tarpeisiin mukautettu kokonaispalvelu

Uponorin Water Monitoring Services on kattava ratkaisu, joka sisältää verkoston valvonnan suunnittelun, asennuksen, käyttöönotto- ja käyttöpalvelut. Ratkaisu luodaan yhteistyössä asiakkaan kanssa, minkä jälkeen tehdään suunnitelma jakeluverkoston digitoimisesta asiakkaan erityistarpeiden ja liiketoiminnan vaatimusten perusteella.

Kun verkoston valvontasuunnitelma on valmis ja asiakkaan hyväksymä, Uponor asentaa järjestelmän ja määrittää sen asetukset oikean toiminnan varmistamiseksi aloitushetkestä lähtien. Hälytysasetukset määritetään Uponorin asiantuntijoiden ja asiakkaan asiantuntijoiden yhteistyönä. Järjestelmä ilmoittaa välittömästi verkostossa esiintyvistä poikkeamista.

Koulutusta ja tukea jokaisessa vaiheessa

Uponorin asiantuntijat kouluttavat asiakkaan henkilöstön käyttämään Water Monitoring System -käyttöliittymää niin, että mittaustietojen tarkasteleminen käy helposti. Palvelutilauksen aikana Uponor huolehtii asiakkaan jakeluverkoston reaaliaikaisesta valvonnasta, SMS-/sähköpostihälytyksistä poikkeamien yhteydessä, vesijohtoverkoston ja vedenlaatuanalytiikan kuukausiraportoinnista, järjestelmän kunnossapidosta ja korjauksista, laitteisto- ja ohjelmistopäivitykset mukaan lukien.
 • Pilvipohjainen 24/7-valvonta
 • SMS-/sähköpostihälytykset
 • Vesijohtoverkoston ja vedenlaatuanalytiikan kuukausiraportit
 • Asiakastuki
 • Järjestelmän ylläpito ja korjaukset sisältäen laitteisto- ja ohjelmistopäivitykset
Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!