Virtausvalvonta ja vuotojen tunnistus

Missä vesi virtaa, siellä myös tieto virtaa

Uponorin virtausvalvonta ja vuodontunnistus

Uponorin virtausvalvonnan ja vuotojentunnistuksen palvelut

Kunnalliset vesijohtoverkostot ikääntyvät eikä verkoston tila aina ole tiedossa vesilaitoksilla. Vuodot eivät ole epätavallisia. Vuotava vesi maksaa kunnille ja kaupungeille satoja tuhansia vuosittain. Uponor on kehittänyt tähän ratkaisun: Uponorin virtauksen valvonta- ja vuodontunnistuspalvelut. Uponorin palvelut virtausten valvontaan ja vuotojen tunnistukseen mahdollistavat vesilaitoksille vesihävikin pienentämisen ja parantavat virtausten ja virtaussuuntien tietämystä. Järjestelmä on kehitetty erityisesti tunnistamaan vuotoja.

Miten se toimii?

Tunnistus perustuu virtausmittaukseen. Verkosto jaetaan pienempiin osiin, ja kutakin osaa valvotaan määritellyllä määrällä valvonta-asemia. Poikkeamia ja trendejä voi tarkastella Web-sovelluksessa. Kriittisistä poikkeamista, kuten putkirikoista, muodostetaan verkostosta vastaavalle henkilölle lähetettäviä hälytyksiä.

Virtaamien mittaaminen mahdollistaa:

 • vuotojen tiedostamisen
 • vuotokohtien paikantamiseen kuluvan ajan ja rahan vähentämisen
 • vuotojen kokoluokan ymmärtämisen
 • korjauksen suorittamisen ajoissa ennen putkirikkoa.

Vesivuotojen vaikutus Upocityssä

Vesivuotojen vaikutus

Jos 18 % tuotetusta vedestä vuotaa, siitä seuraa:

 • veden ylituotantoa 22 %
 • ylimääräistä energiankulutusta 22 %
 • ylimääräistä kemikaalien kulutusta 22 %

Lisäksi:

 • Alueilla, joilla veden tuotanto on rajallinen, vedestä voi tulla pulaa.
 • Putkirikoista johtuvien suunnittelemattomien kunnossapitotoimien riski kasvaa, mikä kasvattaa kunnossapitokustannuksia.
 • Vuodot viemäri- ja hulevesijärjestelmiin kasvattavat jätevedenpuhdistamojen kuormitusta.
 • Eroosio ja vesivuodot nostavat omaisuus- ja infrastruktuurivahinkojen riskiä.
 • Painehäviöt kasvattavat veden saastumisen todennäköisyyttä, mikä nostaa terveysvaaroja.
 • Suunnittelemattomien huoltotöiden aiheuttamat jakelukatkokset heikentävät asiakastyytyväisyyttä.

Asiakkaan tarpeisiin mukautettu kokonaispalvelu

Uponorin Water Monitoring Services on kattava ratkaisu, joka sisältää verkoston valvonnan suunnittelun, asennuksen, käyttöönotto- ja käyttöpalvelut. Ratkaisu luodaan yhteistyössä asiakkaan kanssa, minkä jälkeen tehdään suunnitelma jakeluverkoston digitoimisesta asiakkaan erityistarpeiden ja liiketoiminnan vaatimusten perusteella.

Kun verkoston valvontasuunnitelma on valmis ja asiakkaan hyväksymä, Uponor asentaa järjestelmän ja määrittää sen asetukset oikean toiminnan varmistamiseksi aloitushetkestä lähtien. Hälytysasetukset määritetään Uponorin asiantuntijoiden ja asiakkaan asiantuntijoiden yhteistyönä. Järjestelmä ilmoittaa välittömästi verkostossa esiintyvistä poikkeamista.

Koulutusta ja tukea jokaisessa vaiheessa

Uponorin asiantuntijat kouluttavat asiakkaan henkilöstön käyttämään Water Monitoring System -käyttöliittymää niin, että mittaustietojen tarkasteleminen käy helposti. Palvelutilauksen aikana Uponor huolehtii asiakkaan jakeluverkoston reaaliaikaisesta valvonnasta, SMS-/sähköpostihälytyksistä poikkeamien yhteydessä, vesijohtoverkoston ja vedenlaatuanalytiikan kuukausiraportoinnista, järjestelmän kunnossapidosta ja korjauksista, laitteisto- ja ohjelmistopäivitykset mukaan lukien.
 • Pilvipohjainen 24/7-valvonta
 • SMS-/sähköpostihälytykset
 • Vesijohtoverkoston ja vedenlaatuanalytiikan kuukausiraportit
 • Asiakastuki
 • Järjestelmän ylläpito ja korjaukset sisältäen laitteisto- ja ohjelmistopäivitykset
Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!