Kiinteistönkuivatus tuotteet Uponor

Sadevesi- ja salaojajärjestelmät rakennuksille

Sadevesi- ja salaojajärjestelmistä suojaa veden aiheuttamia haittoja vastaan

Laadukkaalla sadevesi- ja salaojajärjestelmällä estetään rakenteiden kosteus-, home- ja routavauriot. Toimiva järjestelmä estää myös tulvat kellarissa, lammikot pihalla ja jäätiköt kulkuväylillä. Talon kuivatusputkisto sisältää salaojaputkiston salaojakaivoineen, sadevesiputkiston ja rännikaivot sekä perusvesikaivon, joka kokoaa kaikki vedet yhteen.

Uponorilla on täydellinen valikoima sadevesi- ja salaojaputkia, osia ja kaivoja kaikenlaiseen rakennuspohjan ja tonttialueen kuivatukseen. Korkealuokkaiset salaoja- ja sadevesiputket ovat helppokäyttöisiä ja pitkäikäisiä – sileän sisäpinnan ansiosta niihin ei juurikaan kerry kiintoainetta. Tuplarakenteinen putki on jäykkä ja asettuu helposti haluttuun kaltevuuteen.

Yhteensopivat osat ja kaivot takaavat, että järjestelmä on toimiva ja luotettava.

Uponorin ratkaisut kiinteistön kuivatukseen

Salaojajärjestelmä

Salaoja- ja sadevedet johdetaan omia, samassa kaivannossa olevia putkiaan myöten perusvesikaivoon, josta ne johdetaan kunnalliseen sadevesiviemäriin. Jokaiseen talon nurkkaan sijoitetaan salaojakaivo, joka toimii salaojaputkiston tarkastus- ja huoltokaivona. Yleensä samaan perusvesikaivoon johdetaan myös sadevedet, jolloin on huomioitava, että salaojaputkien liitännässä on pallopadotusventtiili, joka tulvatilanteissa estää veden pääsyn takaisin salaojaputkistoon. 

Uponor-salaojajärjestelmä sisältää kaiken tarpeellisen toimivan ja turvallisen järjestelmän rakentamiseen:

  • salaojaputki 110 SN 8
  • salaojakaivo 315 ja korotusosa
  • taipuisat yhteet
  • pihakaivopaketti
Uponor-salaojajärjestelmä sisältää kaiken tarpeellisen toimivan ja turvallisen järjestelmän rakentamiseen
Sadevesijärjestelmä

Katoilta valuvat sade- ja sulamisvedet voivat hallitsemattomina muodostaa pihalammikoita ja liukkaita jäätiköitä. Ajan mittaan seurauksena voi olla myös kosteusvaurioita rakenteisiin.

Sadevesiä eli nk. hulevesiä ei saa johtaa salaojiin, sillä rankkasateella täyttyvät salaojat alkaisivat työntää vettä talon perustuksiin ja putkisto toimisi juuri päinvastoin kuin pitää. Samoin kävisi purkuputken tukkeutuessa tai jäätyessä. Sadevesijärjestelmä sen sijaan ohjaa sadevedet turvallisesti oikeaan paikkaan.

Uponor-sadevesijärjestelmä sisältää seuraavat osat:

  • sadevesiputki 110 SN 8
  • tiivisteet
  • rännikaivot
  • taipuisat yhteet
  • pihakaivopaketti
Uponor-sadevesijärjestelmä pitää hulevedet aisoissa ja estää veden pääsyn talon perustuksiin.
Sadevesien viivytys ja käsittely tontilla

Taajama-alueilla vaaditaan usein hulevesien viivyttämistä omalla tontilla ennen kunnallista hulevesiviemäriä. Uponorin valikoimista pientaloille löytyy hulevesien viivytyssäiliö, sadevesienkeräilysäiliö ja hulevesitunneli. Järjestelmät hidastavat huleveden virtaamaa tai imeyttävät huleveden maaperään.  Sadevesienkeräilysäiliö toimii sadevesien varastointisäiliönä, kun sadevettä halutaan hyödyntää esim. puutarhan kasteluun.

Imeyttämiseen soveltuva hulevesitunnelijono toimii väliaikaisena vesivarastona, josta vesi imeytyy sateen jälkeen tasaisesti maaperään. Tunnelimoduuleista ja päätylevyistä koostuva järjestelmä voidaan asentaa joko yhteen tai useampaan linjaan ilman pituusrajoitusta. Yhden tunnelin tilavuus on 300 litraa.

Viivytyssäiliöstä hulevesi puolestaan johdetaan kunnalliseen viemäriin. Säiliön viivytystilavuus on 2500 litraa. Uponorin viivytyssäilö on kotimaisen toimijan, yksinkertainen ja toimintavarma ratkaisu.  Säiliö on matala sekä asennettavissa viheralueille maan alle. 

Rakennushankkeessa on tärkeää suunnitella ja toteuttaa talon ulkopuoliset järjestelmät sekä piha niin, että hulevedet eivät aiheuta ongelmia rakennuksille tai ulkoalueille.