Radonin poisto saneerauskohteessa - Uponor

Radonin poisto saneerauskohteessa

Radonsaneeraus onnistuu rakenteita rikkomatta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaan asunnon ja työpaikan huoneilman radonpitoisuuden ei tulisi ylittää 400 becquereliä kuutiometrissä (Bq/m³). Enimmäisarvon ylittäviä asuntoja ja työpaikkoja voi olla kaikkialla Suomessa, mutta suurin todennäköisyys niiden löytymiselle on Etelä-Suomessa ja Pirkanmaan alueella.

Radonjärjestelmällä pyritään vähentämään maaperän radonpitoisen ilman virtausta sisätiloihin. Radonkaivo on helppo ja tehokas radonkorjausmenetelmä: kaivo asennetaan rakennuksen ulkopuolelle ilman pihan suurta auki kaivamista. Järjestelmän yhteyteen asennettu poistoilmapuhallin synnyttää talon alle alipaineen, joka imee radonkaasun imukanavaan ja siirtää sen siirtokanavaa pitkin pois rakennuksen läheisyydestä. Järjestelmän tehokkuus on parhaimmillaan, kun rakennuksen alla on karkeaa maa-ainesta.

Pientalot

Valmis tuotepaketti radonsaneeraukseen

Asennusvalmis Uponor-radonjärjestelmä pientalon radonsaneeraukseen sisältää puhallinkaivon, putket ja yhteet sekä muut tarvikkeet.

Järjestelmä asennetaan talon ulkopuolelle, joten asentaminen ei riko talon rakenteita kuten esim. radonimuria asennettaessa. Imuputki asennetaan perusmuurin läheisyyteen, anturaperustuksen alapuolelle ulottuvaan imukuoppaan. Rei'itetty imuputki imee pohjasorasta radonpitoista ilmaa ja aiheuttaa samalla alipaineen rakennuksen alle. Radonpitoinen ilma johdetaan edelleen rakennuksesta poispäin suunnatun tuuletuspaalun kautta ulkoilmaan. Valmiiksi mitoitettu järjestelmä on kustannuksiltaan tehokas ja tarvittaessa järjestelmää on helppo myös täydentää muilla Uponorin tuotteilla kohteeseen sopivaksi.

Radonin poisto saneerauskohteessa - Uponor
Suuret kiinteistöt

Isommissa kohteissa radonin torjunta voidaan toteuttaa helposti Uponorin kehittämällä radonsaneerausjärjestelmällä. Järjestelmä koostuu maahan upotettavasta imuputkesta ja puhaltimesta, joiden avulla rakennuksen alla oleva radon saadaan ohjattua hallitusti alapohjan ulkopuolelle. Rakennuksen ulkopuolelle sijoitettuna järjestelmä ei edellytä rakenteiden purkamista, joten sen asentaminen on vaivatonta.

Uponor-radonsaneerausjärjestelmä on asennusvalmis. Yhdellä järjestelmällä voidaan kattaa jopa 2 000 m² maa-alaa tai 1 000 m² kiinteistön pohja-alaa. Rakennuksen koosta, alueen radonpitoisuudesta ja maaperän laadusta riippuen voidaan myös asentaa useampi järjestelmä. Asennettu järjestelmä sulautuu hyvin jo rakennettuun ympäristöön. Maan pinnalle jää näkyviin vain huoltokaivon kansi ja teräksestä valmistettu tuuletuspaalun suojaputki.

Uponor-radonjärjestelmää on helppo täydentää muilla Uponorin tuotteilla kohteeseen sopivaksi.

Isommissa kohteissa radonin torjunta voidaan toteuttaa helposti Uponorin kehittämällä radonsaneerausjärjestelmällä. Järjestelmä koostuu maahan upotettavasta imuputkesta ja puhaltimesta

Materiaalit