Uponorilla on tuotteet ja asiantuntemus kaikkiin haja-asutuksen jätevesiratkaisuihin.

Jätevesi­järjestelmät

Laadukas ja toimintavarma jätevesijärjestelmä nostaa kiinteistön arvoa

Kiinteistökohtaisia jätevesiratkaisuja käytetään rakennuksissa, joita ei ole liitetty kunnalliseen viemäriverkostoon. Tällaisia ovat mm. haja-asutusalueella olevat pientalot sekä vapaa-ajan asunnot. Laadukas, nykyaikainen ja toimintavarma jätevesijärjestelmä on investointi, jolla kaivovesi pysyy puhtaana ja joka nostaa kiinteistön arvoa.

Uponorilla on vuosikymmenien kokemus toimintavarmojen jätevesijärjestelmien valmistuksesta. Uponorin valikoima on markkinoiden laajin ja takaa, että jokaiseen kohteeseen löytyy sopiva jätevesiratkaisu. Kaikki jätevesiratkaisumme ovat testattuja ja hyväksyttyjä.

  • Clean I -panospuhdistamon langaton hälytinjärjestelmä helpottaa puhdistamon toiminnan seurantaa
  • WehoPuts-pienpuhdistamoita on saatavilla yhden kiinteistön mallista kyläkohtaisiin järjestelmiin saakka
  • Harmaavesisuodatin on erinomainen ratkaisu suihku-, pesukone- ja saunavesille
  • Maasuodattamot ja -imeyttämöt ovat omakotitalojen ja vapaa-ajan asuntojen perinteisiä käsittelyjärjestelmiä

Järjestelmän valinta

Jätevesijärjestelmä valitaan kiinteistöllä syntyvän jäteveden ja asetuksen vaatimuksen mukaan huomioiden myös paikalliset kaava- ja ympäristömääräykset. Järjestelmän on sovelluttava juuri kyseiselle kiinteistölle ja tontille.

Jätevesijärjestelmän rakentamista varten tarvitaan suunnitelma kiinteistöjen vesihuoltoon erikoistuneelta suunnittelijalta. Markkinoilla on myös ”avaimet käteen”-palveluja, jotka sisältävät jätevesijärjestelmien suunnittelun, asennuksen ja huollon. Jäteveden valinta-apuri auttaa sinua kohteeseesi sopivan jätevesijärjestelmän valinnassa. Saat lisätietoa jätevesijärjestelmän valintaoppaastamme ja Uponorin palveluneuvonnasta.

Haja-asustusalueen jätevesiasetus pähkinän kuoressa

Haja-asustusalueen jätevesiasetus pähkinän kuoressa

Ympäristönsuojelulain muutos ja uudistettu hajajätevesiasetus astuivat voimaan 3.4.2017.

Jätevesien käsittelyn tehostaminen koskee ennen vuotta 2004 rakennettuja kiinteistöjä ja uudisrakennuksia.

Lue selkokielinen yhteenveto asetuksen sisällöstä