Imeytysjärjestelmät ovat tehokas ratkaisu hulevesien syntypaikalla tapahtuvaan imeytykseen.

Hulevesien imeytys

Imeyttäminen on tehokas ja ympäristöystävällinen tapa käsitellä hulevedet

Imeytysjärjestelmät ovat tehokas ratkaisu hulevesien muodostumispaikalla tapahtuvaan imeyttämiseen. Imeyttämisessä hulevesi läpäisee maaperän, josta se kulkeutuu pohjavesiin ja vesistöihin. Imeytymisen aikana maa-aines pidättää hulevesissä olevia haitta-aineita, joka parantaa niiden laatua.

Uponor IQ-imeytysputket ovat putkia, jotka on varusteltu imeytysrei’illä. Avoimen rakenteensa ansiosta putkella on suuri hyötytilavuus ja huoltaminen onnistuu helposti tarkastusputken kautta. Asentaminen on helppoa ja nopeaa työkoneiden avulla. Imeytysputket voidaan asentaa myös rinnan tai kytkeä hulevesilinjaan.

Hulevesikasetit ovat asennusvalmiita moduuleja, jotka ovat huollettavissa alimpaan kerrokseen asennettavien tarkastuskasettien avulla. Hulevesikasetit voidaan asentaa 10 kerrokseen ja jopa 5 metrin syvyyteen. Rakenteen ansiosta asentaminen onnistuu joustavasti käytettävissä olevan tilan mukaan. Kaseteissa on useita liittymävaihtoehtoja sadevesiputkille.

Myös hulevesitunnelit soveltuvat hulevesien imeyttämiseen maaperään.  Järjestelmä muodostuu tunnelimoduuleista sekä päätylevyistä. Ne voidaan asentaa peräkkäin jonoon yhteen tai useampaan linjaan tarvittavan kapasiteetin mukaisesti. Hulevesitunnelit on mahdollista asentaa viheralueelle tai henkilöajoneuvoliikenteen alueelle, minkä ansiosta sijoituspaikan löytäminen on helppoa.

Imeytysratkaisut soveltuvat niin pieniin kuin suuriinkin kohteisiin kuten asuinkortteleiden, liikekeskuksien tai koulujen, pysäköinti-, piha- ja liikennealueille sekä omakotitalojen hulevesiratkaisuksi.