Energiajärjestelmät

 • Uponor horizontal collector

Energiaa maaperästä ja vesistöistä

Uusiutuvaa energiaa hyödyntävien ratkaisujen käyttö kasvaa vähitellen mutta varmasti. Etenkin isoissa kiinteistöissä kannattaa miettiä usein jo suunnitteluvaiheessa maa- ja kalliolämpöratkaisuja. Uponorin maa- ja kalliolämpöputkistoilla lämpö kerätään maaperästä, kalliosta tai vesistöstä lämpöpumpuille. Järjestelmiin toimitetaan lämmönkeruuputkien ja kokoomakaivojen lisäksi kaikki tarvikkeet.

Uponor on kehittänyt ratkaisuja lämmönkeruun ja -siirron lisäksi erilaisiin energiasovelluksiin, kuten energiantuotannon raaka-aineiden kuljetukseen ja varastointiin. Muita käyttökohteita ovat esim. jäähdytysveden imu- ja purkuputkistot teollisuudessa ja voimalaitoksissa.
 • Maalämpö on turvallinen, varma ja ympäristöystävällinen lämmitys- ja viilennysenergian lähde, jota voidaan hyödyntää mm. maalämpöputkien ja energiapaalujen avulla
 • Kallio- ja vesistöasennukseen käytetään yleensä ns. tuplaputkea, jossa putkiparin toiseen päähän on valmiiksi hitsattu paluukulma
 • Eristettyä putkea käytetään kiinteistön sokkelin läheisyydessä tai siirtoputkina lämmönkeruupaikalta kiinteistöön
 • Ympäristö- ja kustannustehokas lämmönvaihdin pystyy hyödyntämään vesistöjä energiantuotantoon ympäri vuoden

Uponorin energiajärjestelmät

 • Uponorin imu- ja purkuputket
 • Imu- ja purkuputket
 • Korroosionkestävät ja luotettavat putkistot mm. energian ja jäähdytysveden kuljetukseen.
 • Uponorin lämmönvaihdin pystyy hyödyntämään auringon tuottamaa energiaa jopa +1-asteisesta vedestä.
 • Lämmönvaihdin
 • Lämmönvaihdin pystyy hyödyntämään auringon tuottamaa energiaa jopa +1-asteisesta vedestä.
 • Uponor Geo Palix -energiapaalut
 • Maalämpö ja -kylmä
 • Geotermisen energian hyödyntämiseen voidaan käyttää mm. maalämpöputkia ja energiapaaluja.
Sulje