Maalämpöä voidaan käyttää energianlähteenä käyttöveden lämmityksessä ja lämmönjakojärjestelmissä, kuten lattialämmityksessä ja -viilennyksessä.

Maalämpö

Maalämpö on uusiutuvaa ja kustannustehokasta energiaa

Maalämpö on kestävä valinta. Se on joko maaperään, kallioon tai veteen varastoitunutta uusiutuvaa lämpöenergiaa, joka kerätään talteen maalämpöpumpun ja putkiston avulla. Maalämmön ansiosta maaperä on talvella selvästi lämpimämpi kuin ulkoilma. Maalämpö on peräisin pääosin auringosta. Osittain se on myös geotermistä energiaa, jota syntyy maan sisällä tapahtuvan radioaktiivisen hajoamisen seurauksena. Maalämpö, joka on peräisin auringon säteilystä, ulottuu Suomessa vain noin 15 metrin syvyyteen. Tästä johtuen kallioperään poratuista kaivoista saatava lämpö on alkuperältään pääsääntöisesti juuri geotermistä energiaa. Maalämpö ei ole hupeneva luonnonvara, joten sen loppumista ei tarvitse pelätä, ja sitä voidaan hyödyntää hyvällä omatunnolla.

Maalämpö sopii kaikkiin rakennustyyppeihin

Maalämpöä voidaan käyttää energianlähteenä käyttöveden lämmityksessä ja lämmönjakojärjestelmissä, kuten lattialämmityksessä ja -viilennyksessä. Maalämpöä voidaan hyödyntää kaikentyyppisissä rakennuksissa omakotitaloista suuriin toimisto- ja teollisuusrakennuksiin. Maalämmön suosio on Suomessa korkea, ja maalämpumppu onkin ollut 2000-luvulla yleisin valinta lämmitysjärjestelmäksi uusissa pientaloissa. Sen käyttö on edullista ja vaivatonta.

Maalämmön edut muihin ratkaisuihin nähden

Kun maalämpöä käytetään energianlähteenä lämmönsäätelyjärjestelmille, saadaan kattava ratkaisu niin lämmitykseen kuin jäähdytykseen. Yhdistelmälaitteistot ovat tehokkaampia ja helpommin asennettavia kuin erilliset lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät. Etuna moneen muuhun ratkaisuun nähden on myös se, että laitteisto tarvitsee vain vähän tilaa.

Maalämpö on myös edullinen valinta

Vaikka maalämpöjärjestelmän investointikustannukset ovat hieman korkeammat kuin tavanomaisten lämmitys- ja jäähdytyslaitteistojen, on takaisinmaksuaika lyhyt varsinkin käytettäessä matalalämpöistä lämmönjakojärjestelmää, kuten lattialämmitystä ja -viilennystä. Pitkällä tähtäimellä maalämpö tulee kaukolämpöä edullisemmaksi monella tavalla. Asennushintaan vaikuttavat muun muassa poraussyvyys ja maalämpöpumpun malli. Maalämmön käyttökustannukset liikkuvat omakotitaloissa vuositasolla tyypillisesti sadoissa euroissa.

Mihin maalämmön ympäristöystävällisyys perustuu?

Uusiutuva energinlähde
Maalämpöä on saatavilla rajattomasti lämmitykseen ja jäähdytykseen. Maalämmön käyttö vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä.
Maalämpöä on saatavilla rajattomasti lämmitykseen ja jäähdytykseen.
Turvallinen ja monipuolinen
Maalämpötekniikka on teknisesti kehittynyttä, ja sitä on käytetty lämmittämiseen ja jäähdyttämiseen yli 50 vuoden ajan. Maalämpöä voi käyttää yhdessä muiden energianlähteiden kanssa.
Maalämpötekniikka on teknisesti kehittynyttä, ja sitä on käytetty lämmittämiseen ja jäähdyttämiseen yli 50 vuoden ajan
Suorituskykyinen
Vastaus kaikkiin energiantarpeisiin: lämmitykseen ja jäähdytykseen sekä kuuman veden ja energian varastointiin. Maalämpö on ainoa kestävä energianlähde, jolla voi kattaa suuren osan käyttöenergiasta.
Maalämpö on ainoa kestävä energianlähde, jolla voi kattaa suuren osan käyttöenergiasta.
Taloudellinen
Lähienergiaa, joka on ulkoisista vaikuttajista ja valuuttakurssien vaihtelusta riippumaton. Maalämpö lisää teollisuuden kilpailukykyä, mikä nopeuttaa alueellista kehitystä ja työllistymistä.
Lähienergiaa, joka on ulkoisista vaikuttajista ja valuuttakurssien vaihtelusta riippumaton.
Eristetyt maalämpöputket
Uponorin eristetyt maalämpöputket soveltuvat lämpökaivon ja lämpöpumpun välisiin vaaka-asennuksiin. Suojakuoren materiaali PEH. Eriste umpisoluinen PEX-solumuovi, virtausputki PE. Putkikokoa 40/68 saatavana kolmena eri kieppipituutena (50, 100 ja  200 m). Suurin sallittu käyttöpaine 10 bar, minimiasennussyvyys 300 mm. Asennuksessa voidaan käyttää Ecoflex läpivientipakkausta ja päätyhattua.
Lämmönkeruuputket
Uponor Geo Vertis maalämpöputken materiaali on PE100 (PN 10). Putkea on saatavana kaksoiskelattuina kieppeinä. Sisältää paluukulman.