Hulevesisäiliön asennus Lastensairaalaan Helsingissä.

Hulevesi­järjestelmät

Kokonaisvaltainen ratkaisu hulevesien hallintaan

Hulevesi on erilaisilta pinnoilta valuvaa ja pois johdettavaa sade- ja sulamisvettä sekä perustusten kuivatusvettä. Kaupunkiympäristössä hulevesien luonnollinen poisvirtaus on rajallista. Sademäärien kasvaessa ja kevättulvien sekä rankkasateiden yleistyessä, hulevesien hallinnalla on yhä suurempi merkitys infrasuunnittelussa.

Uponorin hulevesijärjestelmät ennakoivat tulevaisuuden haasteita, kunnioittavat ympäristöä ja helpottavat asentajien työtä. Putkista, yhteistä ja kaivoista koostuvien järjestelmien avulla sade-­ ja sulamisvedet voidaan johtaa turvallisesti ja hallitusti viemäriverkostoon. Uponorin hulevesien imeytysratkaisut ja -säiliöt puolestaan tarjoavat nykyaikaisen ratkaisun sade-­ ja sulamisvesien syntypaikalla tapahtuvaan varastointiin ja imeytykseen.

Tuoteluettelo - hulevesijärjestelmät

Nordic Poly Mark -merkintä

Nordic Poly Mark -merkki tuotteessa kertoo, että tuote täyttää kaikki laatuvaatimukset ja soveltuu pohjoismaisiin olosuhteisiin.
Lue lisää Nordic Poly Mark -merkistä
Nordic Poly Mark - tuote täyttää kaikki laatuvaatimukset ja soveltuu pohjoismaisiin olosuhteisiin.

Hulevesijärjestelmien aineistoja

E53BDE930A324A139E82DA65F795A6CD

Hulevesiratkaisut tehokkaaseen hulevesien hallintaan

Esite hulevesiratkaisuista

PDF 1.40MB
0917DCC6D3C74BC18CD9750BE85F2DF0

12 Hulevesijärjestelmät

Hinnasto 2021

PDF 783.52kB
5BFEA3AD425C458CAEC5CA7C4AC40354

Maaviemärijärjestelmät Ultra Rib 2, Ultra Double, Ultra Classic ja Daupplex sekä hulevesijärjestelmät IQ ja Weholite

Nordic Poly Mark -merkintälupa, Insta Cert hyväksynnät 4039, 4075, 4086, 4088 ja 4077

PDF 288.51kB
8D3A7862E7254B8DA2ACCC2C4A014282

Sewer pipes Ultra Rib 2, Ultra Double, Ultra Classic, Dupplex and storm water pipes IQ and Weholite

Nordic Poly Mark certificates Insta Cert 4039, 4075, 4086, 4088 and 4077

PDF 312.72kB