Hulevesijärjestelmät

  • Uponor tarjoaa luotettavat ratkaisut hulevesien johtamiseen, imeytykseen ja viivytykseen.

Kokonaisvaltainen ratkaisu hulevesien hallintaan

Hulevesi on erilaisilta pinnoilta valuvaa ja pois johdettavaa sade- ja sulamisvettä sekä perustusten kuivatusvettä. Kaupunkiympäristössä hulevesien luonnollinen poisvirtaus on rajallista. Sademäärien kasvaessa ja kevättulvien sekä rankkasateiden muuttuessa entistä vuolaammiksi hulevesien hallinnalla on yhä suurempi merkitys yhdyskuntasuunnittelussa.

Uponorin hulevesijärjestelmät ennakoivat tulevaisuuden yhdyskuntateknisiä haasteita, kunnioittavat ympäristöä ja helpottavat asentajien työtä. Putkista, yhteistä ja kaivoista koostuvien järjestelmien avulla sade-­ ja sulamisvedet voidaan johtaa turvallisesti ja hallitusti viemäriverkostoon. Uponorin hulevesikasetit, -tunnelit ja -säiliöt puolestaan tarjoavat nykyaikaisen ratkaisun sade-­ ja sulamisvesien syntypaikalla tapahtuvaan varastointiin ja imeytykseen.

  • Uponor IQ on älykäs ratkaisu hulevesien viemäröintiin. Järjestelmä kattaa koot 200–1 200 mm. Korkea laatu, kestävyys ja vähäiset huoltokulut tekevät IQ -järjestelmästä kokonaistaloudellisesti edullisen ratkaisun.
  • Weholite on kerrosrakenteinen putki, jonka ulko- ja sisävaippa ovat sileitä. Rakenne mahdollistaa halkaisijaltaan jopa 3,5 m muoviputkien valmistamisen.
  • IQ ja Weholite -järjestelmillä on Nordic Poly Mark -laatumerkintä
  • Hulevesikasetit ja -tunnelit on kehitetty syntypaikalla tapahtuvaan hulevesien varastointiin ja imeytykseen.
  • Hulevesisäiliöt ehkäisevät rankkasateiden aiheuttamia tulvia hallitusti.
  • Smart Trap -hulevesikaivo poistaa tehokkaasti kiintoaineet ja epäpuhtaudet hulevesistä.
Nordic PolyMark

Tälläkin järjestelmällä Nordic Poly Mark -merkintä!

Nordic Poly Mark -merkki tuotteessa kertoo, että tuote täyttää kaikki laatuvaatimukset ja soveltuu pohjoismaisiin olosuhteisiin.
Smart trap edut

Patentoitu ratkaisu epäpuhtauksien ja kiintoaineiden poistoon hulevesistä

Uponor Smart Trap -hulevesikaivo poistaa tehokkaasti kiintoaineet ja epäpuhtaudet hulevesistä. Virtauksenohjauslevy on asennettavissa myös vanhoihin kaivoihin.

Sulje