IQ-imeytysputken asentaminen

Tehokkuutta hulevesien imeyttämiseen

Imeyttäminen on tehokas ja ympäristöystävällinen tapa käsitellä hulevedet

Imeytysjärjestelmät ovat tehokas ratkaisu hulevesien muodostumispaikalla tapahtuvaan imeyttämiseen. Imeyttämisessä hulevesi läpäisee maaperän, josta se kulkeutuu pohjavesiin ja vesistöihin. Imeytymisen aikana maa-aines pidättää hulevesissä olevia haitta-aineita, joka parantaa niiden laatua. Imeytys on mahdollista on kun maaperä on läpäisevää. Lisäksi tulee huomoida pohjaveden korkeus ja siihen tarvittava turvaetäisyys.

Hulevesiratkaisuja käytetään tyypillisesti pihoilla, parkkipaikoilla, tien varsilla ja risteysalueilla. Uponorin hulevesien imeytysratkaisuihin kuuluu imeytysputki, hulevesikasetti ja hulevesitunneli.

Tuoteluettelo - hulevesien imeyttäminen

Hulevesien imeytysratkaisut

Imeytysputket
Hulevesikasetit
Hulevesitunnelit

Hulevesien imeytysratkaisujen aineistoja

786C6944337A40AFA58C0B275F608D4D

Uponor IQ-imeytysputki

Tuotelehti sadevesien imeytysputkesta.

PDF 2.55MB
8900E2C315E145DB9B6E6E71C3C03465

Hulevesikasettien ja -tunneleiden suunnittelu- ja asennusohje

Hulevesien imeytykseen tarkoitettujen kasettien ja tunneleiden suunnittelu- ja asennusohje

PDF 1.59MB
0917DCC6D3C74BC18CD9750BE85F2DF0

12 Hulevesijärjestelmät

Hinnasto 2021

PDF 783.52kB
E53BDE930A324A139E82DA65F795A6CD

Hulevesiratkaisut tehokkaaseen hulevesien hallintaan

Esite hulevesiratkaisuista

PDF 1.40MB