Hulevesien varastoinnissa ja viivytyksessä hulevedet johdetaan suuriin säiliöihin, joista ne päästetään painovoimaisesti tai pumpulla pikkuhiljaa eteenpäin viemärijärjestelmiin tai purkupaikkaan.

Hulevesisäiliöt

Hulevesisäiliöt ehkäisevät rankkasateiden aiheuttamia tulvia

Sademääriin emme voi vaikuttaa, mutta rankkasateiden aiheuttamat tulvat on mahdollista välttää. Hulevesien varastoinnissa ja viivytyksessä hulevedet johdetaan suuriin säiliöihin, joista ne päästetään painovoimaisesti tai pumpulla pikkuhiljaa eteenpäin viemärijärjestelmiin tai purkupaikkaan. Vesimäärä pysyy hallinnassa, eikä tulvia pääse muodostumaan.

Rankkasateen aikana lähtöyhde alkaa padottamaan ja veden pinta säiliössä nousee. Vesi kerääntyy hallitusti säiliöön, josta se tyhjenee pikkuhiljaa edelleen purkupaikkaan. Rajoittimena toimi joko virtauksen säätökaivo tai pumppaus.

Hulevesien viivytyssäiliöitä käytetään, kun 

  • maaperä on liian tiivistä hulevesien imeyttämiseen
  • tarvitaan varastokapasiteettia olemassa olevan hulevesiviemärin lisäksi
  • pohjavesi on niin korkealla, ettei hulevesiä voi imeyttää maahan 
Weholite-säiliöt
IQ-säiliöt
3 m3 säiliö

Weholite-hulevesisäiliöt ehkäisevät tulvia

Rankkasateiden aiheuttamilta tulvilta ja ylikuormitetuilta putkistoilta voidaan välttyä Weholite-viivytyssäiliöllä. Katso Uponorin ratkaisu suurten hulevesimäärien hallintaan.

Hulevesisäiliöiden aineistoja

BADDC0CCC7C149628121B38AB099D265

Hulevesisäiliöt ehkäisevät rankkasateiden aiheuttamia tulvia

Esite Weholite-hulevesisäiliöistä

PDF 692.79kB
D1C48B47800348BC920BF9B707E96017

IQ-säiliöjärjestelmä

Tuoteinfo modulaarisesta IQ-säiliöratkaisusta ammattilaisille

PDF 458.85kB
1A8D957FFD1440D98E3A7733D3A7DA18

Viivytyssäiliö hulevesille

Tekninen esite pientalojen hulevesien viivytyssäiliöstä

PDF 786.84kB
AE1F44FCCE56417DB8FCB0B048686D35

Weholite-säiliöt ja -laitekaivot

Esite erilaisista Weholite-säiliöistä ammattilaisille

PDF 4.10MB