Hulevesisäiliöt

 • Hulevesien varastoinnissa ja viivytyksessä hulevedet johdetaan suuriin säiliöihin, joista ne päästetään painovoimaisesti tai pumpulla pikkuhiljaa eteenpäin viemärijärjestelmiin tai purkupaikkaan.

Hulevesisäiliöt ehkäisevät rankkasateiden aiheuttamia tulvia

Sademääriin emme voi vaikuttaa, mutta rankkasateiden aiheuttamat tulvat on mahdollista välttää. Hulevesien varastoinnissa ja viivytyksessä hulevedet johdetaan suuriin säiliöihin, joista ne päästetään painovoimaisesti tai pumpulla pikkuhiljaa eteenpäin viemärijärjestelmiin tai purkupaikkaan. Vesimäärä pysyy hallinnassa, eikä tulvia pääse muodostumaan.

Rankkasateen aikana lähtöyhde alkaa padottamaan ja veden pinta säiliössä nousee. Vesi kerääntyy hallitusti säiliöön, josta se tyhjenee pikkuhiljaa edelleen purkupaikkaan. Rajoittimena toimi joko virtauksen säätökaivo tai pumppaus.

Hulevesien viivytyssäiliöitä käytetään, kun
 • maaperä on liian tiivistä hulevesien imeyttämiseen
 • tarvitaan varastokapasiteettia olemassa olevan hulevesiviemärin lisäksi
 • pohjavesi on niin korkealla, ettei hulevesiä voi imeyttää maahan

Kestävä järjestelmä, joka on helppo huoltaa

Weholite-hulevesisäiliöt koostuvat halutun pituisista Weholite-putkista, jotka hitsataan yhteen joko tehtaalla tai työmaalla. Asennus on nopeaa, sillä kohteessa tehdään ainoastaan kaivanto, säiliön asennus ja kaivannon täyttö. Hulevesisäiliöt ovat ehdottoman tiiviitä, ja ne voidaan asentaa pohjavesialueelle tai pohjaveden pinnan alapuolelle. Järjestelmän tyhjennys tapahtuu joko viettoviemärillä tai pumppaamalla.

Edut

 • Mahdollistavat vesimäärien valvonnan, puhdistuksen ja tarkastuksen
 • Soveltuvat veden viivyttämiseen etenkin kaupunkioloissa, joissa jokainen neliömetri on kallis: voidaan hyödyntää asfaltin alla olevaa tilaa
 • Mahdollisuus rakentaa myös erittäin suuren varastointikapasiteetin järjestelmiä: säiliön halkaisija jopa 3 m, pituus tilaajan tarpeen mukaan
 • Altaisiin verrattuna voidaan asentaa piiloon ja lasten ulottumattomiin turvallisuuden takaamiseksi

Hulevesisäiliöiden lisäksi räätälöimme:

 • Alavesisäiliöt
 • Kemikaalisäiliöt
 • Ylivuotosäiliöt
 • Saostussäiliöt

Valmistamme tilauksesta myös alkalointilaitokset, palovesiasemat, lietteen vastaanottoasemat jne. suunnittelijoiden mitoituksen pohjalta. Kysy lisää tai pyydä tarjous tarpeiden mukaan räätälöidystä ratkaisusta

Hulevesisäiliöiden materiaalit

 • Esite
 • Esite Weholite-hulevesisäiliöistä.

Weholite-hulevesisäiliöt ehkäisevät tulvia

Näin Weholite-hulevesisäiliöt ehkäisevät tulvia
Rankkasateiden aiheuttamilta tulvilta ja ylikuormitetuilta putkistoilta voidaan välttyä Weholite-viivytyssäiliöllä. Katso Uponorin ratkaisu suurten hulevesimäärien hallintaan.
Sulje