Jätevesijärjestelmät

 • Uponorin jätevesijärjestelmät ovat luotettava valinta

Toimiva jätevesihuolto nostaa kiinteistön arvoa

Kiinteistökohtaisia jätevesiratkaisuja käytetään rakennuksissa, joita ei ole liitetty kunnalliseen viemäriverkostoon. Tällaisia ovat mm. haja-asutusalueella olevat pientalot sekä vapaa-ajan asunnot. Laadukas, nykyaikainen ja toimintavarma jätevesijärjestelmä on investointi, jolla kaivovesi pysyy puhtaana ja joka nostaa kiinteistön arvoa. 

Uponorilla on tuotteet ja asiantuntemus kaikkiin haja-asutuksen jätevesiratkaisuihin. Kaikki jätevesiratkaisumme ovat tyyppihyväksyttyjä ja käyttökohteisiinsa kehitettyjä, valmiita kokonaisratkaisuja.
 • Clean I -panospuhdistamon langaton hälytinjärjestelmä helpottaa puhdistamon toiminnan seurantaa
 • WehoPuts-pienpuhdistamoita on saatavilla yhden kiinteistön mallista kyläkohtaisiin järjestelmiin saakka
 • Harmaavesisuodatin on erinomainen ratkaisu suihku-, pesukone- ja saunavesille
 • Maasuodattamot ja -imeyttämöt ovat omakotitalojen ja vapaa-ajan asuntojen perinteisiä käsittelyjärjestelmiä

Järjestelmän valinta

Jätevesijärjestelmä valitaan kiinteistöllä syntyvän jäteveden ja asetuksen vaatimuksen mukaan huomioiden myös paikalliset kaava- ja ympäristömääräykset. Järjestelmän on sovelluttava juuri kyseiselle kiinteistölle ja tontille.

Jätevesijärjestelmän rakentamista varten tarvitaan suunnitelma kiinteistöjen vesihuoltoon erikoistuneelta suunnittelijalta. Markkinoilla on myös ”avaimet käteen”-palveluja, jotka sisältävät jätevesijärjestelmien suunnittelun, asennuksen ja huollon. Saat lisätietoa jätevesijärjestelmän valintaoppaastamme ja Uponor KOTI-palvelusta.

Jätevesiratkaisut:

 • Maapuhdistamo
 • Maapuhdistamot
 • Maapuhdistamoilla tarkoitetaan jätevesijärjestelmiä, joissa jätevedet puhdistetaan maaperässä.
 • Uponor-umpisäiliö
 • Umpisäiliöt
 • WC-vesille tarkoitetussa umpisäiliössä vedet varastoituvat turvallisesti tiiviissä säiliössä.
 • Kaksoisviemäröinti
 • Kaksoisviemarointi
 • Kaksoisviemärijärjestelmässä wc-vedet johdetaan umpisäiliöön ja pesuvedet eli harmaat vedet puhdistetaan maaperäkäsittelyllä tai harmaavesisuodattimessa.
Jätevesiasetus 2017

Haja-asustusalueen jätevesiasetus pähkinän kuoressa

Ympäristönsuojelulain muutos ja uudistettu hajajätevesiasetus astuivat voimaan 3.4.2017.

Jätevesien käsittelyn tehostaminen koskee ennen vuotta 2004 rakennettuja kiinteistöjä ja uudisrakennuksia.
Sulje