Kaksoisviemärijärjestelmässä wc-vedet johdetaan erillisellä viemärillä umpisäiliöön ja pesuvedet eli harmaat vedet puhdistetaan maaperäkäsittelyllä tai harmaavesisuodattimessa.

Tehokas tapa käsitellä jätevedet

Kaksois­viemäröinti

WC-vedet umpisäiliöön ja harmaat vedet maapuhdistamoon tai harmaavesisuodattimeen

Kaksoisviemärijärjestelmässä WC-vedet johdetaan erillisellä viemärillä tyhjennettävään umpisäiliöön. Pienille vesimäärille voi umpisäiliötä käyttää jätevesisäiliönä myös sellaisenaan. Umpisäiliöltä vaaditaan ehdotonta tiiviyttä ja lujaa rakennetta, sillä säiliön on kestettävä maaperän vaihtelevia sekä vaativia olosuhteita.

Vahvarakenteinen Uponor-umpisäiliö on vain 1,5 metrin korkuinen, jolloin sen voi sijoittaa hankalaankin maastoon. Uponor-ankkurointijärjestelmä pitää säiliön tukevasti paikallaan. Kaivanto kannattaa salaojittaa. Tarvittaessa voidaan kaksi 5,3 m³ umpisäiliötä yhdistää, jolloin saadaan säiliölle lisää tilavuutta.

Maapuhdistamo harmaille vesille

Reilummille tonteille

Taloudesta tulevat pesu-, tiski- ja suihkuvedet voidaan johtaa saostussäiliön kautta maahan joko imeytys- tai suodatusjärjestelmällä. Saostussäiliöön jäävä sakka tyhjennetään kerran vuodessa. Uponor-imeyttämö on tehokas puhdistamaan talouden pesuvedet.

Puhdistamokentän pituus on yleensä 2 x 15 m. Jos tilaa on vähän, voidaan perinteisen kentän tilalle valita moduuliratkaisu. Tällöin tilaa tarvitaan ainoastaan n. 10 m². Jos puhdistamokenttä sijoitetaan saostussäiliötä korkeammalle tai korkeuserot eivät riitä viettoviemäröintiin, vesi pitää pumpata puhdistamokenttään. Pumppukaivo sijoitetaan saostussäiliön jälkeen.

Lue lisää

Harmaavesisuodatin

Pieneen tilaan

Harmaavesisuodatin Mökki soveltuu kesämökkien harmaiden jätevesien tehokkaaseen puhdistamiseen. Se sopii kaikenlaisiin kohteisiin tontista tai mökin käyttöasteesta riippumatta, maksimivirtaama on 500 litraa/vrk.  Talvikäytössä olevalle Mökki harmaavesisuodattimelle tarvitaan talvivarustepaketti ja riittävä säiliön sekä putkien ulkopuolinen routasuojaus.

Harmaavesisuodatin Koti soveltuu omakotitalojen tai kesämökkien harmaiden jätevesien tehokkaaseen puhdistamiseen. Suodattimen eteen asennetaan 2-osastoinen 1 m³ saostussäiliö. Maksimivirtaama 750 litraa/vrk. Tarvittaessa suodattimen eteen tai perään voidaan lisätä pumppukaivo. Harmaavesisuodatin Koti sopii sellaisenaan myös talvikäyttöön.

Lue lisää

Jätevesijärjestelmän hankinta

Yksityisasiakkaat voivat hankkia Uponorin jätevesijärjestelmiä seuraavilta jälleenmyyjiltä:

Haja-asustusalueen jätevesiasetus pähkinän kuoressa

Haja-asustusalueen jätevesiasetus pähkinän kuoressa

Ympäristönsuojelulain muutos ja uudistettu hajajätevesiasetus astuivat voimaan 3.4.2017.

Jätevesien käsittelyn tehostaminen koskee ennen vuotta 2004 rakennettuja kiinteistöjä ja uudisrakennuksia.

Lue selkokielinen yhteenveto asetuksen sisällöstä