Kaksoisviemäröinti on tehokas tapa käsitellä jätevedet

 • Uponor-kaksoisviemäröinti
 • Harmaavesisuodatin Koti soveltuu pienelle tontille umpisäiliön pariksi.

WC-vedet umpisäiliöön ja harmaat vedet maapuhdistamoon tai harmaavesisuodattimeen

Kaksoisviemärijärjestelmässä wc-vedet johdetaan erillisellä viemärillä umpisäiliöön ja pesuvedet eli harmaat vedet puhdistetaan maaperäkäsittelyllä tai harmaavesisuodattimessa. Kaksoisviemäröinti tarjoaa pitkäikäisen ja helppokäyttöisen jäteveden puhdistusjärjestelmän ja se sopii etenkin uudiskohteisiin sekä omakotitaloille että loma-asunnoille.

Kun maapuhdistamoon johdetaan vain harmaat vedet, ratkaisu on erittäin ympäristöystävällinen. Wc-vedet eivät kuormita lähiympäristöä, koska maaperään imeytyy vähemmän lika-aineita. Myös umpisäiliön tyhjennyskustannukset pienenevät, kun säiliöön johdetaan vain wc-vedet.
  • Reilummille tonteille

  • Taloudesta tulevat pesu-, tiski- ja suihkuvedet voidaan johtaa saostussäiliön kautta maahan joko imeytys- tai suodatusjärjestelmällä. Saostussäiliöön jäävä sakka tyhjennetään kerran vuodessa. Uponor-imeyttämö on tehokas puhdistamaan talouden pesuvedet.

   Puhdistamokentän pituus on yleensä 2 x 15 m. Jos tilaa on vähän, voidaan perinteisen kentän tilalle valita moduuliratkaisu. Tällöin tilaa tarvitaan ainoastaan n. 10 m². Jos puhdistamokenttä sijoitetaan saostussäiliötä korkeammalle tai korkeuserot eivät riitä viettoviemäröintiin, vesi pitää pumpata puhdistamokenttään. Pumppukaivo sijoitetaan saostussäiliön jälkeen.
   Lue lisää
  • Pieneen tilaan

  • Harmaavesisuodatin Mökki soveltuu kesämökkien harmaiden jätevesien tehokkaaseen puhdistamiseen. Se sopii kaikenlaisiin kohteisiin tontista tai mökin käyttöasteesta riippumatta, maksimivirtaama on 500 litraa/vrk.  Talvikäytössä olevalle Mökki harmaavesisuodattimelle tarvitaan talvivarustepaketti ja riittävä säiliön sekä putkien ulkopuolinen routasuojaus.

   Harmaavesisuodatin Koti soveltuu omakotitalojen tai kesämökkien harmaiden jätevesien tehokkaaseen puhdistamiseen. Suodattimen eteen asennetaan 2-osastoinen 1 m³ saostussäiliö. Maksimivirtaama 750 litraa/vrk. Tarvittaessa suodattimen eteen tai perään voidaan lisätä pumppukaivo. Harmaavesisuodatin Koti sopii sellaisenaan myös talvikäyttöön.
   Lue lisää

Kaksoisviemäröinnin materiaalit:

 • Maapuhdistamot harmaille vesille
 • Maapudistamojen järjestelmäkuvat, esitteet ym. materiaalit.
 • Harmaavesisuodatin Mökki
 • Vapaa-ajan asuntojen harmaavesisuodattimen järjestelmäkuvat, esitteet ym. materiaalit.
 • Umpisäiliöt
 • Umpisäiliöiden järjestelmäkuvat, esitteet, asennusohjeet ym. materiaalit.
Jätevesiasetus 2017

Haja-asustusalueen jätevesiasetus pähkinän kuoressa

Ympäristönsuojelulain muutos ja uudistettu hajajätevesiasetus astuivat voimaan 3.4.2017.

Jätevesien käsittelyn tehostaminen koskee ennen vuotta 2004 rakennettuja kiinteistöjä ja uudisrakennuksia.
Sulje