Maapuhdistamot

 • Uponor-maasuodattamo 2m3
 • Uponor-imeyttämö imeytysmoduuleilla

Tehokas ja yksinkertainen ratkaisu suurille tonteille

Maapuhdistamoilla tarkoitetaan jätevesijärjestelmiä, joissa jätevedet puhdistetaan maaperässä. Maapuhdistamo käsittää saostussäiliön ja puhdistuskentän. Puhdistuskenttänä voi olla joko imeyttämö tai suodattamo tontin maaperän mukaan.

Maapuhdistamo on oivallinen ratkaisu kun
 • tarvitaan tehokas ja yksinkertainen ratkaisu yhden perheen asumajätevesien käsittelyyn
 • tontti on reilunkokoinen, eikä se sijaitse vesistön läheisyydessä tai pohjavesialueella
Maapuhdistamoratkaisut on jaettu kahteen ryhmään jätevesien mukaan. Harmaille vesille tarkoitetuissa puhdistamoissa käsitellään vain talouden pesu-, tiski- ja suihkuvedet. Kaikille vesille tarkoitettuihin maapuhdistamoihin johdetaan kaikki taloudesta tulevat jätevedet, niin harmaat kuin wc-vedetkin.
  • Taloudesta tulevat pesu-, tiski- ja suihkuvedet voidaan johtaa saostussäiliön kautta maahan joko imeytys- tai suodatusjärjestelmällä. Saostussäiliöön jäävä sakka tyhjennetään kerran vuodessa. Uponor-imeyttämö on tehokas puhdistamaan talouden pesuvedet.

   Puhdistamokentän pituus on yleensä 2 x 15 m. Jos tilaa on vähän, voidaan perinteisen kentän tilalle valita moduuliratkaisu. Tällöin tilaa tarvitaan ainoastaan n. 10 m². Jos puhdistamokenttä sijoitetaan saostussäiliötä korkeammalle tai korkeuserot eivät riitä viettoviemäröintiin, voidaan järjestelmän tueksi hankkia pumppauspaketti tai -kaivo. Pumppauskaivo sijoitetaan saostussäilön jälkeen, jolloin puhdas vesi pumpataan puhdistamokenttään uppopumpulla.
  • Kaikille jätevesille tarkoitettu yhden perheen maapuhdistamo kostuu 2 m³ saostussäiliöstä, mahdollisesta jakokaivosta ja imeytys- tai suodatuskentästä. Isommalla saostussäiliöllä voidaan rakentaa maapuhdistamo jopa kahdelle tai kolmelle perheelle.

   Järjestelmää voidaan täydentää pumppauspaketilla, jos puhdistuskenttä on korkeammalla kuin saostussäiliö. Jos tontin tila on pieni, voidaan myös puhdistuskenttä rakentaa moduuleilla, jolloin tilan tarve pienenee. Lisää fosforinpoistoa saadaan erillisellä fosforinpoistokaivolla, joka asennetaan ennen saostussäiliötä.

Maapuhdistamoiden materiaalit

 • Harmaille vesille
 • Harmaiden vesien maapuhdistamoiden tekniset kuvat, hinnasto, asennusohjeet, esitteet ym.
 • Kaikille vesille
 • Kaikkien vesien maapuhdistamoiden esitteet, tekniset kuvat, hinnasto, asennusohjeet ym.
Jätevesiasetus 2017

Haja-asustusalueen jätevesiasetus pähkinän kuoressa

Ympäristönsuojelulain muutos ja uudistettu hajajätevesiasetus astuivat voimaan 3.4.2017.

Jätevesien käsittelyn tehostaminen koskee ennen vuotta 2004 rakennettuja kiinteistöjä ja uudisrakennuksia.
Sulje