Panospuhdistamot

 • Uponor Clean I panospuhdistamo on laadukas ja helppokäyttöinen valinta kiinteistön jätevesien käsittelyyn.
 • Uponorin WehoPuts-panospuhdistamot ovat kustannustehokkaita ratkaisuja kiinteistön jäteveden käsittelyyn.
 • Clean I -panospuhdistamo käsittelee kaikki kiinteistön jätevedet

Panospuhdistamoilla taattua toimintavarmuutta vuosikymmeniksi

Uponorin biologis-kemialliset panospuhdistamot ovat laadukkaita, tehokkaita ja helppohoitoisia ratkaisuja kunnallisen viemäriverkoston ulkopuolelle rakennettaviin omakotitaloihin. Panospuhdistamot koostuvat saostus- ja prosessisäiliöstä, jossa puhdistusprosessi tapahtuu. Puhdistamon toimintaa ohjataan automaattisesti logiikan avulla. Puhdistunut vesi voidaan johtaa ojaan, maahan imeytykseen tai maasuodatukseen.

Tehtaalla asennus- ja käyttövalmiiksi rakennettu Uponor-panospuhdistamo on nopea asentaa ja vaivaton sijoittaa myös pienelle tontille. Se ei myöskään vaadi maaperältä erityisiä ominaisuuksia ja soveltuu sekä uudis- että saneerauskohteisiin.
  • Yhden perheen kaikkien jätevesien käsittelyyn suunniteltu biologis-kemiallinen panospuhdistamo, jossa on langaton hälytinjärjestelmä. Näyttöpaneelissa olevat selkeät merkkivalot ilmoittavat milloin on aihetta toimenpiteisiin, kuten saostuskemikaalin lisäämiseen tai loka-auton tilaamiseen. Soveltuu vakituiseen asumiseen tai ympärivuotisessa käytössä oleviin vapaa-ajan asuntoihin, lähes kaikille tonteille sekä uudis- ja saneerauskohteisiin. Maks. virtaama 1,05 m³/vrk.

   Pienikokoinen Uponor Clean I -panospuhdistamo vie vain vähän tilaa ja sen asennussyvyys on matala. Puhdistamon voi sijoittaa myös kallioiseen maastoon ja saneerauskohteessa esimerkiksi vanhojen betonirengaskaivojen tilalle. Uudiskohteessa puhdistamo on edullisinta asennuttaa samaan aikaan, kun talon perustuksia tehdään.
   • Langaton hälytin selkeällä näyttöpaneelilla
   • Huomaamaton pihamaalla
   • Lokatyhjennys vain kerran vuodessa
   • Loma-automatiikka
   Clean I -panospuhdistamon rekisteröinti
  • WehoPuts 5 ja 10 -pienpuhdistamot sopivat ympärivuotisessa käytössä oleville omakotitaloille ja loma-asunnoille. Puhdistamolle johdetaan kaikki kiinteistön talousjätevedet. Puhdistettu jätevesi voidaan johtaa suoraan sopivaan purkupaikkaan. Vain vähän tilaa tarvitseva WehoPuts-puhdistamo soveltuu sekä uudis- että saneerauskohteisiin maaperän laadusta riippumatta.

    

   WP 5 soveltuu yhden perheen (enintään 5 asukasta) ja WP 10 kahden perheen (enintään 10 asukasta) ympärivuotiseen käyttöön. WehoPuts 10 -puhdistamo voi olla myös kahden omakotitalon yhteinen.

    

   WehoPuts 5 ja 10 –puhdistamot on varustettu omalla, ekologisella lietteenkeruujärjestelmällä. Se mahdollistaa ravinteita kierrättävän ja ympäristöä säästävän elämäntavan. Ylijäämäliete siirtyy puhdistamon lietepussiin, jonka voit kompostoida kotipihallasi muun biojätteen mukana.

   • Vankkarakenteinen, mutta kevyt: helppo kuljettaa ja asentaa
   • Taloudellinen ja ekologinen: pieni sähkönkulutus, mahdollistaa ravinteiden kierrätyksen
   • Sisältää valmiin ankkurointipaketin, joka nopeuttaa ja helpottaa asennusta
   • WehoPuts 5 ja 10 -puhdistamossa lietteentyhjennys lietepussilla tai loka-autolla
   WehoPuts-pienpuhdistamon rekisteröinti
  • WehoPuts-puhdistamovalikoima ulottuu yhden kiinteistön mallista kyläkohtaisiin järjestelmiin. Kotitalouksien lisäksi pienpuhdistamoon voi liittää mm. liikerakennuksia, kyläkouluja sekä loma-asuntoja. WehoPuts-tuotenimen yhteydessä käytettävä numero kertoo puhdistamon mitoituksen, mikä perustuu asukasvastinelukuun (AVL 150 l/hlö/vrk). (WehoPuts 20 – 1200)

    

   Tehtaalla asennus- ja käyttövalmiiksi rakennettu WehoPuts-puhdistamo on nopea asentaa ja vaivaton sijoittaa myös pienelle tontille. Puhdistamo ei myöskään vaadi maaperältä erityisiä ominaisuuksia ja soveltuu sekä uudis- että saneerauskohteisiin.

   • Yhteisellä puhdistamolla käyttömukavuutta ja säästöä
   • Asennus- ja käyttövalmis kokonaisuus, ei vaadi ulkopuolisia rakenteita
   • GSM-etävalvonnan avulla voidaan valvoa ja ohjata puhdistamon toimintaa
   • Suuri varotilavuus tasaa kuormitusvaihteluita

Panospuhdistamoiden materiaalit

 • Clean I -panospuhdistamo
 • Clean I -panospuhdistamon esitteet, käsikirja, hyväksynnät, tekniset kuvat, hinnasto ym.
 • WehoPuts 5 ja 10 -pienpuhdistamot
 • WehoPuts-pienpuhdistamon esitteet, asennusohjeet, tekniset kuvat, hinnasto ym.
 • WehoPuts yhteiset pienpuhdistamot
 • Yhteisten WehoPuts-puhdistamoiden esitteet, hinnasto, tekniset kuvat, käyttöturvallisuustiedote ym.
 • Panospuhdistamot 10 ja 15
 • Panospuhdistamoiden 10 ja 15 hinnasto, tekniset kuvat, suoritustasoilmoitukset ym.
Jätevesiasetus 2017

Haja-asustusalueen jätevesiasetus pähkinän kuoressa

Ympäristönsuojelulain muutos ja uudistettu hajajätevesiasetus astuivat voimaan 3.4.2017.

Jätevesien käsittelyn tehostaminen koskee ennen vuotta 2004 rakennettuja kiinteistöjä ja uudisrakennuksia.
Sulje