Uponor-umpisäiliö on vain 1,5 metrin korkuinen, jolloin sen asentaminen tontille on helppoa.

Umpisäiliöt jätevedelle

WC-vedet turvallisesti umpisäiliöön

Tyhjennettävää umpisäiliötä käytetään WC-vesien keräämiseen maapuhdistamoissa, joissa on kaksoisviemäröinti. Umpisäiliöltä vaaditaan ehdotonta tiiviyttä ja erityisen lujaa rakennetta, sillä säiliön on kestettävä maaperän vaihtelevia sekä vaativia olosuhteita.

Uponor-umpisäiliö on vain 1,5 metrin korkuinen, jolloin sen asentaminen tontille on helppoa. Uponor-umpisäiliö on rakenteeltaan erittäin vahva. Tarvittaessa voidaan yhdistää kaksi 5,3 kuution umpisäiliötä yhdistämispaketilla, jolloin saadaan 10 kuution umpisäiliö. Ranta- ja pohjavesialueilla kunta saattaa edellyttää umpisäiliön käyttöä, mikäli loma-asunnolla on vesikäymälä. Kuivakäymälää käytettäessä umpisäiliötä ei tarvita.

Umpisäiliö 5,3 m³

WC-vesien tai kaikkien jätevesien umpisäiliökäyttöön soveltuva Uponor-umpisäiliö 5,3 m³ on vain 1,5 metrin korkuinen, joten se on helppo sijoittaa tontille. Valmiiksi merkityt ankkurointiliinojen paikat nopeuttavat asentamista ja vähentävät ankkurointivirheiden määrää. Yhden säiliön ankkurointiin tarvitaan kolme Uponor-ankkurointijärjestelmää. Max. asennussyvyys säiliön päältä maan pintaan mitattuna on 0,75 m. Maksimi pohjaveden korkeus säiliön pohjasta on 0,5 m.

Tiiviissä ja lujarakenteisessa umpisäiliössä on vakiovarusteena 200 mm:n tyhjennysputki. Mikäli säiliöön tarvitaan lisää tilavuutta, voidaan kaksi säiliötä yhdistää 10 m³ säiliöksi. Umpisäiliössä tulee käyttää täyttymishälytintä, jonka avulla tarkkaillaan veden korkeutta umpisäiliössä. Kun vesi saavuttaa konduktiivisen anturin, hälytysjärjestelmä antaa merkkivalo- ja äänihälytyksen.

Umpisäiliö 3 m³

Kesämökin WC-vesien käsittelyyn tarkoitettu 3 m³ umpisäiliö on kompaktin kokoinen ratkaisu. Muotonsa ja kokonsa vuoksi sen on helppo kuljettaa tavallisella peräkärryllä. Umpisäiliö suositellaan aina ankkuroitavaksi maahan.

Pienempään umpisäiliöön tarvitaan 2 kpl Uponor-ankkurointijärjestelmiä. Lisäksi säiliön voi varustaa langattomalla hälyttimellä, jolloin säiliön tyhjennyksen ajankohta on helpompi arvioida. Max. asennussyvyys 1 m mitattuna säiliön päältä maanpintaan.

Jätevesijärjestelmän hankinta

Yksityisasiakkaat voivat hankkia Uponorin jätevesijärjestelmiä seuraavilta jälleenmyyjiltä:

Haja-asustusalueen jätevesiasetus pähkinän kuoressa

Haja-asustusalueen jätevesiasetus pähkinän kuoressa

Ympäristönsuojelulain muutos ja uudistettu hajajätevesiasetus astuivat voimaan 3.4.2017.

Jätevesien käsittelyn tehostaminen koskee ennen vuotta 2004 rakennettuja kiinteistöjä ja uudisrakennuksia.

Lue selkokielinen yhteenveto asetuksen sisällöstä