Uponorilla on tuotteet ja asiantuntemus kaikkiin haja-asutuksen jätevesiratkaisuihin.

Jätevesi­järjestelmät

Laadukas ja toimintavarma jätevesijärjestelmä nostaa kiinteistön arvoa

Kiinteistökohtaisia jätevesiratkaisuja käytetään rakennuksissa, joita ei ole liitetty kunnalliseen viemäriverkostoon. Tällaisia ovat mm. haja-asutusalueella olevat pientalot sekä vapaa-ajan asunnot. Laadukas, nykyaikainen ja toimintavarma jätevesijärjestelmä on investointi, jolla kaivovesi pysyy puhtaana ja joka nostaa kiinteistön arvoa.

Uponorilla on vuosikymmenien kokemus toimintavarmojen jätevesijärjestelmien valmistuksesta. Uponorin valikoima on markkinoiden laajin ja takaa, että jokaiseen kohteeseen löytyy sopiva jätevesiratkaisu. Kaikki jätevesiratkaisumme ovat testattuja ja hyväksyttyjä.

  • Clean I -panospuhdistamon langaton hälytinjärjestelmä helpottaa puhdistamon toiminnan seurantaa
  • WehoPuts-pienpuhdistamoita on saatavilla yhden kiinteistön mallista kyläkohtaisiin järjestelmiin saakka
  • Harmaavesisuodatin on erinomainen ratkaisu suihku-, pesukone- ja saunavesille
  • Maasuodattamot ja -imeyttämöt ovat omakotitalojen ja vapaa-ajan asuntojen perinteisiä käsittelyjärjestelmiä

Järjestelmän valinta

Jätevesijärjestelmä valitaan kiinteistöllä syntyvän jäteveden ja asetuksen vaatimuksen mukaan huomioiden myös paikalliset kaava- ja ympäristömääräykset. Järjestelmän on sovelluttava juuri kyseiselle kiinteistölle ja tontille.

Jätevesijärjestelmän rakentamista varten tarvitaan suunnitelma kiinteistöjen vesihuoltoon erikoistuneelta suunnittelijalta. Markkinoilla on myös ”avaimet käteen”-palveluja, jotka sisältävät jätevesijärjestelmien suunnittelun, asennuksen ja huollon. Jäteveden valinta-apuri auttaa sinua kohteeseesi sopivan jätevesijärjestelmän valinnassa. Saat lisätietoa jätevesijärjestelmän valintaoppaastamme ja Uponorin palveluneuvonnasta.

Jätevesijärjestelmän hankinta

Yksityisasiakkaat voivat hankkia Uponorin jätevesijärjestelmiä seuraavilta jälleenmyyjiltä:

Haja-asustusalueen jätevesiasetus pähkinän kuoressa

Haja-asustusalueen jätevesiasetus pähkinän kuoressa

Ympäristönsuojelulain muutos ja uudistettu hajajätevesiasetus astuivat voimaan 3.4.2017.

Jätevesien käsittelyn tehostaminen koskee ennen vuotta 2004 rakennettuja kiinteistöjä ja uudisrakennuksia.

Lue selkokielinen yhteenveto asetuksen sisällöstä

Vesihuoltotulkki auttaa kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän valinnassa

SYKEn ja SVOSKn hankkeessa maaseudun vesihuollon kehittämisestä on valmistunut Vesihuoltotulkki-työkalu, jonka avulla haja-asutusalueella asuvat ja mökkiläiset voivat selvittää oman kiinteistönsä sijainnin suhteessa pohjavesialueisiin ja vesistöihin. Samalla selviää, koskevatko ympäristönsuojelulain uudet,  jätevesijärjestelmien kunnostamista koskevat siirtymäsäännökset kiinteistöä vai eivät. Sovellus auttaa tarvittaessa myös kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän valinnassa.
Tästä linkistä pääset tutustumaan Vesihuolto-tulkkiin
Uponor Wehoputs-panospuhdistamo

Jäteveden puhdistamoiden ja säiliöiden aineistoja

F389E3A5CFFF463EBAFB2B8203A1D71E

Jäteveden valintaopas

Yleisesite helpottamaan omakotitalon ja mökin jätevesijärjestelmän valintaa.

PDF 3.59MB
Jäteveden suunnittelijakansio

Jäteveden puhdistus, kansio suunnittelijoille, päivitys 2018

Kansio sisältää Uponorin jätevesijärjestelmien suunnittelu- ja asennusohjeet, esitteet, DWG- ja PDF-muotoiset tyyppikuvat sekä hyväksynnät

ZIP 113.05MB
97654573431F4CF8AD5DF210B78724D3

09 Jäteveden puhdistamot ja säiliöt

Hinnasto 2020

PDF 5.58MB