Uponor tarjoaa erilaisia suunnittelu- ja laskentapalveluita

Asiantuntijat tukenasi suunnittelusta toteutukseen

Energiatehokas ja taloudellinen ratkaisu valitaan jo suunnittelupöydässä

Asuinkiinteistön käyttömukavuus ja elinkaaritehokkuus ratkaistaan jo suunnitteluvaiheessa. Teknisesti pitkälle kehitetyt talotekniikkaratkaisut auttavat nostamaan  asumisviihtyvyyden uudelle tasolle ja helpottavat kiinteistön kunnossapitoa.

Energiatehokkuus on keskeisessä asemassa, kun halutaan pienentää kustannuksia, parantaa kilpailukykyä, taata jakelu myös tulevaisuudessa ja noudattaa ilmastonmuutosta koskevia kansainvälisiä sopimuksia. Energiatehokkaat lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät ovat välttämättömiä, jotta matalaenergiarakennukset pystyisivät vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. 

Kun rakennuksessa on nykyaikainen lattialämmitys- ja viilennysjärjestelmä, on rakennus varautunut tulevaisuuteen. Järjestelmä tukee kaikkia ajateltavissa olevia tulevaisuuden energiamuotoja, mukaan lukien aurinkoenergia, maalämpö ja kaukolämpö.

Lattialämmityksen ja -viilennyksen suunnittelun suuntaviivat

Lattialämmityksen ja -viilennyksen suunnittelu| Uponor

LVI-suunnittelija

 • Laskee tilakohtaisesti lämmitystehontarpeen ja suunnittelee järjestelmän runkoputket.
 • Määrittää suunnittelussa käytettävän lattialämmityksen kiertoveden meno- ja paluulämpötilan välisen eron sekä enimmäislämpötilan menovedelle. 
 • Mitoittaa runkoputket lämmönlähteeltä jakotukille. 
 • Määrittää runkolinjojen tasapainotukseen käytettävien jakotukkikohtaisten  linjasäätöventtiileiden esisäätöarvot 

Uponor-suunnittelu

 • Laatii lämmitystehontarpeiden ja muiden LVI-suunnittelijalta saamien tietojen perusteella putkitussuunnitelman ja mitoittaa lattialämmityspiirit.
 • Esittää LVI-suunnittelijalle mahdolliset muutostarpeet
 

Kaksi järjestelmää, yksi putki ja ohjaus

Lattialämmitysjärjestelmään on pienillä lisäkustannuksilla lisättävissä myös viilennysominaisuus. Sama putkisto, jakotukit  ja säätöjärjestelmä ohjaavat talvella lämmitystä ja kesällä viilennystä. Lattiaviilennys on myös energiatehokkain tapa viilentää asuntoa.

Kun järjestelmässä on myös viilennys, tulee suunnittelussa tulee ottaa huomioon seuraavat asiat

 • Kosteiden tilojen mukavuuslattialämmitys eriytetään omaksi järjestelmäksi
 • Vaihtokytkennän ohjaus rakennuksen automaatiojärjestelmällä
 • Huonetermostaattien tulee olla kosteutta mittaavia
 • Kuivien tilojen runkoputkien kondenssieristys
Yhdellä Uponor-järjestelmällä lattialämmitys ja -viilennys

Lämmitys- ja viilennysteho

Lattiaviilennyksen teho

Lattialämmityksen teoreettinen maksimiteho olisi hyvä huomioida jo arkkitehti- ja rakennesuunnittelussa. Tällöin voidaan tarvittaessa vaikuttaa rakenneratkaisuihin ja välttyä ongelmilta rakennusvaiheessa. Viilennystä suositellaan käytettäväksi ainoastaan lattiarakenteissa, joissa putki on valettu betoniin tai muuhun massaan. Lattialämmitysteho on käytännössä suoraan verrannollinen lattian pintalämpötilan ja huonelämpötilan väliseen lämpötilaeroon.

 • Nyrkkisääntönä voidaan käyttää 11 W/m² per 1 °C lämpötilaeroa. Tämä tarkoittaa 21°C huonelämpötilalla ja 27 °C lattianpintalämpötilalla 6x11W/m²=66W/ m².
 • Huomaa että laskennallista maksimitehoa rajoittaa mm. haluttu lattian pintalämpötila, sekä menoveden lämpötila.
 • Lattiaviilennyksen tehon arviointi on haastavampaa, koska huonelämpötilan ja lattianpintalämpötilan välisen lämpötilaeron lisäksi auringonsäteily tuo auringon paistaessa huoneeseen merkittävän lisätehon.
 • Arviona viilennystehosta voidaan käyttää 7 W/m² per 1 °C lämpötilaeroa. Huonelämpötilan ollessa 27 °C ja lattian 21 °C on viilennysteho 42 W/m².
 • Käytännössä viilennystehoa tarkasteltaessa on käytettävä simulointiohjelmaa, koska auringon säteilyn tuoma lisäteho on merkittävä jopa 100 W/m².

Kylpyhuoneiden lattialämmitys ja mukavuuslämmitys

Kosteiden tilojen lämmitystehontarve jää usein etenkin rakennusten sisävyöhykkeillä pieneksi, jolloin lattia on käytännössä vain hiukan huoneilmaa lämpimämpi ja laattalattia saattaa tuntua hieman viileältä jalan alla. Tämän vuoksi kosteita tiloja ei aina ole järkevää toteuttaa tilojen todellisen lämmitystehontarpeen mukaan vaan lattialämpötilan perusteella. Lattialämpö kylpyhuoneissa mitoitetaan usein 2 °C lämpimämmäksi kuin huoneilma eli 24 °C:een. 2 °C (= 22 W/m² mitoitusteho). Lattiarakenteiden toiminta voidaan tarvittaessa varmentaa simuloimalla se todellisen tilanteen mukaan. Jos kohteessa on lattialämmitys ja -viilennys, tulee kosteiden tilojen mukavuuslämmitys toteuttaa omana järjestelmänään.

Kylpyhuoneen lattialämmitys

Uponor-ammattilaiset tukenasi hankesuunnittelusta aina toteutukseen asti

Lue lisää lattialämmityksen ja -viilennyksen suunnittelusta

0C7B392F39224963BE3DEC5923B919FB

Lattialämmityksen ja –viilennyksen käsikirja

Käsikirjassa on esitetty asuinkerrostalon lattialämmitys- ja –viilennysjärjestelmän ominaisuudet sekä ohjeet suunnitteluun, asennukseen ja käyttöönottoon

PDF 2.84MB
B01A2EDC7ED54F1F8256D8D6B2C1386D

Lattialämmityksen suunnitteluohje kosteisiin tiloihin

Suunnitteluohje kosteiden tilojen lattialämmityksen suunnitteluun

PDF 963.41kB
Suunnitteluaineisto

Lattialämmityksen ja –viilennyksen mallityöselostus

Lattialämmitys- ja –viilennysjärjestelmän mallityöselostus kokonaan tai osittain LVI-työselostukseen kopioitavaksi.

DOCX 38.52kB
Suunnitteluaineisto

Lattialämmityksen työselitys (kosteat tilat)

Kosteiden tilojen lattialämmityksen työselitys

DOCX 28.19kB