Ensimmäinen juomavesiputki saastuneelle maaperälle, 100 % muovia

Uponor Barrier PLUS

Ensimmäinen juomavesiputki saastuneelle maaperälle, 100 % muovia

Maaperän saasteet tulevat vaihtelevista lähteistä. Kaatopaikat voivat sisältää monia haitallisia kemikaaleja, huoltoaseman piha saattaa olla saastunut polttoaineesta ja öljystä, teollisuusalueet saastuvat erilaisista hiilivedyistä jne. Monet saastuneesta maaperästä löytyvät aineet läpäisevät normaalit polyeteeniset juomavesiputket. Näin tekee myös normaalissa, saastumattomassa suossa esiintyvä metaani. Kaikki nämä aineet aiheuttavat juomaveden pilaantumisen.

Juomavesiputken asentaminen saastuneeseen maaperään on ongelmallista, sillä haitalliset aineet läpäisevät normaalin polyeteenisen putken. Perinteistä barrier-putkea nämä aineet eivät läpäise. Perinteisillä barrier-putkilla on kuitenkin haasteita korroosion kanssa. Esimerkiksi trikloorietyleeni vahingoittaa perinteisiä barrier-putkia ajan kuluessa.

Uponor Barrier PLUS on markkinoiden ensimmäinen täysin muovinen barrier-putki. Sitä myydään Uponorilla Suomessa, Tanskassa, Ruotsissa ja Norjassa.

Uponor Barrier PLUS

Katso animaatio Uponor Barrier PLUS -putkesta.

Turvallinen ja kierrätettävä

Uponor Barrier PLUS-putken kehitys lähti liikkeelle asiakkaan tarpeesta. Päälimmäisenä oli huoli perinteisissä barrier-putkissa olevan alumiinin trikloorietyleenin kesto. Ratkaistakseen ongelman Uponorin tuotekehitys otti käyttöön läpäisemättömän polymeerin, joka on laajalti käytössä ruokateollisuuden pakkauksissa ja myös polttoainesäiliöissä. Tuloksena syntynyt monikerroksinen juomavesiputki on huolellisesti testattu kansainvälisessä tutkimuslaitoksessa ja sen on todettu soveltuvan juomavesiputkeksi saastuneeseen maaperään. Se ei läpäise trikloorietyleeniä ja on täysin kierrätettävissä. Uponor Barrier PLUS mahdollistaa turvallisen rakentamisen saastuneeseen maaperään ja varmistaa näin puhtaan juomaveden saamisen.

Kokonainen järjestelmä

Uponor Barrier PLUS -putket ovat saatavissa halkaisijoissa 32 - 250 mm. Järjestelmä on yhteensopiva perinteisen juomavesijärjestelmän kanssa ja siinä käytetään samoja yhteitä. Kuten myös perinteisillä barrier-putkilla, hitsaukset tehdään erityisohjeiden mukaan. Lopuksi liitos eristetään teipillä.

Turvallista juomavedelle

Veden laadun takaamiseksi valitsimme polymeerin, joka on elintarviketeollisuuslaatua. Tätä polymeeria käytetään paljon elintarvikkeiden pakkauksissa, sillä se ei läpäise happea. Lisäksi se on kestävää eikä päästä läpi öljyä tai liuottimia. Materiaalina polymeeri on joustavaa, muokattavaa ja tietenkin kierrätettävissä.

Barrier PLUS putken onnistunut koeasennus Lahdessa

Barrier PLUS putken onnistunut koeasennus Lahdessa

Yhteistyössä Lahti Aqua Oy:n kanssa Uponor Infra asensi Barrier PLUS järjestelmän pientaloalueelle Lahden Riihelään. Alue on ollut vanha lumenkaatopaikka ja tämän vuoksi siellä on riski mahdollisesta maaperän pilaantumisesta. Kohde oli siis täydellinen uuden Uponor Barrier PLUS -putken koeasennukselle.

Asennettu vesilinja on 400 metriä pitkä ja putki on halkaisijaltaan 110 mm. Liitoksia tehtiin sekä sähköhitsausyhteillä että puskuhitsaamalla. Kaikki liitokset suojattiin alumiiniteipillä ja kutistesukalla. Asennuksen suorittivat Uponorin omat asentajat.

Työ sujui odotusten mukaisesti ja työmaa saatiin valmiiksi suunnitellussa aikataulussa.