Radon ja radonjärjestelmät

 • Uponorin radonratkaisut ovat turvallisia ja helppoja asentaa
 • Pientalon radonsaneeraus on helppo toteuttaa rakenteita rikkomatta

Radonin torjunta - Terveellistä sisäilmaa uudis- ja saneerauskohteisiin

Radon on hajuton, mauton ja väritön radioaktiivinen jalokaasu, jota syntyy Suomen maaperässä jatkuvasti uraanin hajoamisen välituotteena. Sisäilmaan päästessään radon on haitallista, sillä se lisää riskiä sairastua keuhkosyöpään. Kyseessä on karsinogeeni. Radon on heti tupakoinnin jälkeen toiseksi yleisin keuhkosyövän aiheuttaja. Suomalaiset saavat keskimäärin noin puolet säteilyannoksestaan radonista 222Rn. Vuosittain radon tappaa Suomessa arviolta yli 300 ihmistä. Radonin aiheuttamat ongelmat ilmenevät monesti vasta vuosien kuluttua. Terveydelle haitallinen radonaltistus kuitenkin syntyy aina korkean radonpitoisuuden tiloissa oleskeltaessa. Asuntoon radon kulkeutuu talon alla olevasta maaperästä perustuksissa olevien rakojen kautta. Uponorilla on ratkaisu kotien ja muiden rakennusten radonongelmaan.

Radon Suomessa

Maantieteellisesti suurimmat paikalliset radonpitoisuudet löytyvät Suomessa eteläisestä Suomesta sekä Pirkanmaalta, jossa sijaitsee paljon harju- ja salpausselkämuodostelmia. Lisäksi Radonia tavataan runsaasti Kaakkois-Suomesta. Radonpitoisuus voi vaihdella suuresti myös pienen alueen sisällä. Saman postinumeroalueen sisällä voidaan saada paljonkin toisistaan poikkeavia mittaustuloksia. Suomen monia muita maita korkeampi radonpitoisuus selittyy geologisten tekijöiden ohella rakennusteknisillä seikoilla sekä ilmastolla. Radon kulkee käsi kädessä uraanin kanssa – kun uraanipitoisuus on korkea, vaikuttaa se myös radonin määrään alueella. Radonin luonteen ja turvallisuuden vuoksi kohteen radonpitoisuus tulee aina selvittää mittaamalla. 

Radonkaasu – mittaaminen

Radonia ei voi mitenkään aistia, ja mittaaminen onkin ainoa tapa saada pitoisuus selville. Mittaukset on syytä suorittaa kaikilla korkean radonriskin alueilla. Jos koti tai muu rakennus sijaitsee hiekka- tai soramaalla, kannattaa radonmittaus suorittaa myös riskialueiksi määrittelemättömillä alueilla. Erityisen korkean riskin omaavat pientalot ja katutasossa sijaitsevat asunnot, työpaikat ja muut tilat. Asuintilojen radonpitoisuus mitataan marras- ja huhtikuun välisenä aikana, jolloin lämpötilat ovat keskimäärin alhaisimmillaan. Mittaamisen aikana alapohjan pinnoitusten ja rakennuksen vierustäyttöjen on oltava valmiita ja lämmitys- sekä ilmanvaihtojärjestelmien toiminnassa. Uponorilla radonmittaukset suoritetaan aina luotetuiksi todetuin ja osoitetuin menetelmin. Lue lisää aiheesta Stukin sivuilta. Jos mitattu radonpitoisuus ylittää tavoiterajan, asennetaan uudiskohteessa poistokanavan päähän katolle huippuimuri ja otetaan laatan alle asennettu radonputkisto käyttöön. Saneerauskohteissa tehokas radonin torjuntamenetelmä on talon ulkopuolelle asennettava radonkaivo.

 • Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaan asunnon huoneilman radonpitoisuuden ei tulisi ylittää 400 becquereliä kuutiometrissä (Bq/m³).
 • Uusi asunto tulee suunnitella ja rakentaa siten, että radonpitoisuus ei ylittäisi arvoa 200 Bq/m³.
 • Rakennuspaikasta riippumatta enimmäisarvot ylittyvät yleisesti suomalaisissa kodeissa.

Uponor-radonjärjestelmä sopii taloon kuin taloon

Uponor-­radonjärjestelmät soveltuvat sekä uudis-­ että korjausrakentamiseen. Järjestelmiä on saatavilla omakotitaloille ja suuremmille kohteille. Edullisinta ja helpointa on tehdä radonsuojaus heti perustusvaiheessa laatan alle asennetulla radonputkistolla. Saneerauskohteisiin Uponor tarjoaa valmiita radonsaneerauspaketteja, jotka asennetaan rakennusten ulkopuolelle maahan talon rakenteita rikkomatta.

Tutustu Uponorin radonjärjestelmiin

 • Radonputkisto uuteen taloon
 • uudisrakentaminen
 • Uudisrakennuksissa tiivistetään perustukset hyvin ja asennetaan laatan alle radonputkisto.
 • Radonsaneeraus
 • Saneeraus
 • Saneerauskohteissa tehokas radonin torjuntamenetelmä on talon ulkopuolelle rakennettava radonkaivo.

Materiaalit

 • Hinnasto ja tuoteluettelot
 • Tehtaanhinnasto ja vähittäiskaupan tuoteluettelo.
 • Suunnittelu- ja asennusohjeet
 • Suunnittelu- ja asennusohjeet Uponorin radonjärjestelmille.
Sulje