Radonin poisto uudisrakennuksessa - Uponor

Radonin poisto uudisrakennuksessa

Järkevää ennakointia

Radonia esiintyy suomalaisissa kodeissa luultua enemmän rakennuspaikasta riippumatta. Muun muassa talojen täyttösora sisältää Suomessa yleisesti radonia. Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaan uusi asunto tulee suunnitella ja rakentaa siten, että radonpitoisuus ei ylitä arvoa 200 Bq/m³.

Radonin torjunta uudisrakentamisessa on helpompaa kuin talon korjaaminen jälkikäteen pitoisuuden alentamiseksi. Rakentamisvaiheessa tehty radonjärjestelmän asennus muodostaa käytännössä hyvin pienen osan kaikista rakentamiskustannuksista.

Uudisrakentamisessa radonin torjunta otetaan huomioon kahdella tavalla: rakennuksen alapohjan saumat ja putkiläpiviennit sekä maanvastaiset seinät tiivistetään mahdollisimman hyvin. Lisäksi pohjalaatan alle asennetaan tuuletusputkisto radonia varten. Valmiissa kohteessa huoneilman radonpitoisuus mitataan. Jos tavoitearvo ylittyy, putkisto otetaan käyttöön liittämällä siihen pienitehoinen huippuimuri.

Pientalot

Uponorin asennusvalmis radonjärjestelmä pientaloille sisältää tarvittavat imu- ja poistokanavat yhteineen sekä tiivistys- ja eristystarvikkeet. Vain vesikaton materiaaliin ja väriin sovitettava kattoläpivienti sekä mahdollisesti tarvittava huippuimuri hankitaan tapauskohtaisesti erikseen. Järjestelmä on mitoitettu enintään 200 neliön pohjapinta-alan omaavan omakotitalon tarpeisiin.

Valmiiksi mitoitettu järjestelmä on kustannuksiltaan tehokas ja tarvittaessa järjestelmää on helppo myös täydentää muilla Uponorin tuotteilla kohteeseen sopivaksi.

Uponorin asennusvalmis radonjärjestelmä pientaloille sisältää tarvittavat imu- ja poistokanavat yhteineen sekä tiivistys- ja eristystarvikkeet.
Suuret kiinteistöt

Suuriin kohteisiin järjestelmä suunnitellaan tapauskohtaisesti. Järjestelmä koostuu runkoputkesta ja siihen liitettävistä imuputkista, jotka imevät radonkaasun pohjalaatan alta turvallisesti ja hallitusti. Radonkaasu johdetaan rakennuksen katolle puhaltimen avulla.

Rakentamisen edetessä putkisto on helppo liittää rakennuksen katolle johtavaan poistokanavaan. Kiinteistön perustuksiin asennettavan putkiston lisäksi huolelliseen radontiivistykseen sisältyy myös pohjalaatan ja ulkoseinien sekä kantavien väliseinien välisten rakojen tiivistäminen.