Salaojitus ja kuivatus

 • Sadevedet tulee johtaa pois talon perustuksista
 • Peltosalaojitus lisää pellon tuottavuutta.

Pienennä tulvimisriskiä pelloilla ja asutusalueilla

Vesi ja suuret sademäärät voivat aiheuttaa mittavia vahinkoja. Uponor tarjoaa tehokkaita kuivatusratkaisuja, joiden avulla on mahdollista välttää kellareiden ja teiden tulviminen tai optimoida maa- ja metsätalouden sato.
 • Talon perustuksen ja ympäristön suojaaminen veden aiheuttamilta haitoilta salaoja- ja sadevesijärjestelmien avulla on ehdottoman tärkeää sekä rakennukselle että sen asukkaille.
 • Peltosalaojaputket ovat taipuisia, aallotettuja PVC-putkia, joiden pääasiallinen käyttöalue on peltojen ja viheralueiden salaojittaminen. Avo-ojien muuttaminen viljelymaaksi salaojituksen avulla suurentaa viljeltävää peltopinta-alaa 10–20 %.

Uponorin kuivatusratkaisut

 • Toimiva salaoja- ja sadevesijärjestelmä pitää talon terveenä.
 • Kiinteistöjen kuivatus
 • Laadukkaalla sadevesi- ja salaojajärjestelmällä estetään rakenteiden kosteus-, home- ja routavauriot.
 • Peltosalaojitus varmistaa peltosi tuottavuuden
 • Peltosalaojitus
 • Uponor-peltosalaojaputket lisäävät peltojen ja viheralueiden toimintaikää ja tuottavuutta.

Kuivatukseen liittyvät materiaalit

 • Hinnasto ja tuoteluettelot
 • Tehtaanhinnasto ja vähittäiskaupan tuoteluettelo.
Sulje