Riser Port -talotekniikkahormi on uudisrakentamisen tarpeisiin suunnattu ja sen reitityselementeistä kokoat kerrostalon nousulinjan ketterästi ilman nostureita.
Tehokas ratkaisu talotekniikan reititykseen

Riser Port -talotekniikkahormi

Talotekniikka ketterästi kerrostalotyömaalle

Uponor Riser Port -tekniikkahormi tekee LVI-järjestelmienreitityksestä ketterää, sillä asentamisessa ei nosturia tarvita eikä asentaminen tahdista muuta rakentamista.

Riser Port –talotekniikkahormi on muuntojoustava LVIS-reititysjärjestelmä, joka sopii monenlaisiin kohteisiin. Talotekniikkahormit ovat moduuleja, jotka soveltuvat sekä uudisrakentamiseen että 1960–90-lukujen tyyppikerrostalojen talotekniikan uusimiseen. Moduuleista voidaan koota useita eri rakenteita tai kokonainen talotekniikkaseinä.

Tekniikkahormin moduuleilla voidaan reitittää kaikki talotekniset ratkaisut, kuten ilmanvaihto, viemäröinti ja käyttövesi kytkentävalmiina kappaleina, jotka toimitetaan esikasattuna työmaalle.

Riser Port -talotekniikkahormi uudisrakentamisessa

Riser Port -talotekniikkahormi uudisrakentamisessa

Riser Port -talotekniikkahormi on uudisrakentamisen tarpeisiin suunnattu ja sen reitityselementeistä kokoat kerrostalon nousulinjan ketterästi ilman nostureita. Tekniikkahormi on helppo ja kevyt asentaa, sillä asentaminen voidaan tehdä yhden tai kahden miehen voimin missä tahansa rakennusprosessiin sopivassa vaiheessa esimerkiksi porrashuone, linja tai kerros kerrallaan. Riser Port –talotekniikkahormin asentaminen ei tahdista työmaatoimintaa kuten raskaammat betonista valettavat ratkaisut.

Helpottaa suunnittelua ja nopeuttaa asentamista

Riser Port -talotekniikkahormi nopeuttaa arkkitehdin ja LVI-suunnittelijan työtä ArchiCADille kehitettyjen GDL-objektien ja AutoCADin dwg-blokien ansiosta. Nämä helpottavat tilavarausten ja visualisointien tekoa sekä kertovat tarkat tiedot putkien liitäntäkohdista ja tuotteen toiminnasta suunnitellussa ympäristössään.

Järjestelmä mahdollistaa tarkan esisuunnittelun, mikä vähentää työmaalla tapahtuvaa kokoamista. Meneillään on siirtymä paikalla rakentamisesta paikalla asentamiseen. Työmaalla ei tarvitse enää rakentaa kaikkea komponenteista, mikä lyhentää tuntuvasti rakennusaikaa ja säästää kustannuksia. Lyhyet toimitusajat ja ketterä logistiikka tarkoittavat, että tuotteet saadaan työmaalle aina ajallaan eikä isoja varastointitiloja työmaalla tarvita.

Säästää tilaa ja on vuototurvallinen

Ratkaisu säästää tilaa paikalla rakennettavaan hormiin verrattuna, mikä näkyy rakennuttajalle suoraan myytävinä asuinneliöinä. Riser Port -hormin yhtenä isona etuna on myös vuototurvallisuus, sekä mahdollisen vuodon nopea havaittavuus. Talotekniikkahormin, vesieristeen päälle asennettu, käyttövesiputkisto on helposti vaihdettavissa avattavien kansirakenteiden kautta. Käyttövesiputket voidaan tarvittaessa huoltaa ja korjata niin, ettei rakenteita tarvitse rikkoa. Käyttövesiputket nousevat kylpyhuoneeseen eristetyssä, tiiviissä koteloinnissa ja vikatilanteessa vuotovedet ohjautuvat vedeneristeen päältä kylpyhuoneen lattiakaivoon.

Valmiiksi eristetty ja toimitetaan työmaalle esikasattuna

Riser Port -talotekniikkahormit sisältävät hanakulmarasiat ja hormin sisälle esiasennetut PEX-putket joista kytkennät vesikalusteille voidaan toteuttaa huomaamattomasti. Riser Port -hormirakenteessa tuodaan huoneistoihin määräysten mukaiset IV-kanavat.

Moduulit sisältävät tarvittavat palo- ja äänieristekomponentit, joilla jokainen nousuputki ja kanava on eristetty omaksi palo-osastokseen. Riser Port -talotekniikkaseinä on kokonaisuutena VTT:n testaama 90 minuutin palonkestoluokkaan EI 90 (EN 1363-1:2012 ja EN 1366-3:2009; VTT-S-00251-15 ja VTT-S-S00380-15). Järjestelmän moduuleita on kolmea päämittaa, M24–240mm, M32–320mm ja M54–540mm. Näihin kolmeen moduulimittaan on mahdollista toimittaa talotekniikkaa lukemattomilla eri tavoilla.

Riser Port -talotekniikkahormi korjausrakentamisessa

Riser Port -talotekniikkahormi korjausrakentamisessa

Riser Port –talotekniikkahormi soveltuu 1960-90 luvun tyyppikerrostaloihin, joissa halutaan uusia ikääntynyt talotekniikka olemassa olevan hormiston paikalle. Uponorin reititystekniikka mahdollistaa peruskorjauksen yhteydessä perusparannuksen niin käyttövesi-, viemäröinti-, lämmitys-, viilennys-, ilmanvaihto- kuin sähköjärjestelmienkin remonteissa. Tekniikkahormi on kevyt ja helppo asentaa, sillä asentaminen voidaan tehdä yhden tai kahden miehen voimin eikä nosturia tarvita. Talotekniikkahormin reitityselementeistä voidaan koota kerrostalon nousulinja ketterästi rakennusprosessiin sopivimmassa vaiheessa esimerkiksi linja, kerros tai porrashuone kerrallaan. Hormin asennus tahdista muuta rakentamista tai työmaatoimintaa.

Helpottaa suunnittelua ja nopeuttaa asentamista

Riser Port -talotekniikkahormi nopeuttaa arkkitehdin ja LVI-suunnittelijan työtä ArchiCADille kehitettyjen GDL-objektien ja AutoCADin dwg-blokien ansiosta. Nämä helpottavat tilavarausten ja visualisointien tekoa sekä kertovat tarkat tiedot putkien liitäntäkohdista ja tuotteen toiminnasta suunnitellussa ympäristössään. Tarkan esisuunnittelun ansiosta myös työmaalla tapahtuva kokoaminen vähenee. Meneillään on siirtymä paikalla rakentamisesta paikalla asentamiseen. Kaikkea ei tarvitse enää rakentaa komponenteista, mikä lyhentää tuntuvasti rakennusaikaa ja säästää kustannuksia. Lyhyet toimitusajat ja ketterä logistiikka tarkoittavat, että tuotteet saadaan työmaalle aina ajallaan eikä isoja varastointitiloja työmaalla tarvita. Järjestelmä edistää myös työmaatoiminnan ennakoitavuutta ja vähentää työmaalla ilmeneviä riskejä paikalla suoritettavaan korjausrakentamiseen nähden.

Säästää tilaa ja on vuototurvallinen

Ratkaisu säästää tilaa kylpyhuoneesta paikalla rakennettuun hormiin verrattuna, sillä tarvittava talotekniikka tuodaan suoraan vanhan purettavan hormin tilalle. Riser Port -hormin yhtenä isona etuna on myös vuototurvallisuus, sekä mahdollisen vuodon nopea havaittavuus. Tekniikkahormin, vesieristeen päällä sijaitseva, käyttövesiputkisto on helposti vaihdettavissa avattavien kansirakenteiden kautta. Käyttövesiputket voidaan tarvittaessa huoltaa ja korjata niin, ettei rakenteita tarvitse rikkoa. Käyttövesiputket nousevat kylpyhuoneeseen eristetyssä, tiiviissä koteloinnissa ja vikatilanteessa vuotovedet ohjautuvat vedeneristeen päältä kylpyhuoneen lattiakaivoon.

Valmiiksi eristetty ja toimitetaan työmaalle esikasattuna

Uponor Riser Port vakiomittaiset moduulit sisältävät putkistot, kanavat ja osat valmiiksi eristettyinä ja ne toimitetaan työmaalle esikasattuna. Työmaalla elementit kiinnitetään rakenteisiin ja toisiinsa, jolloin elementtiryhmistä muodostuu seinä keittiön ja kylpyhuoneen välille. Seinän sisällä eristetty ja kannakoitu talotekniikka on valmiina kytkettäviksi keittiön ja kylpyhuoneen kalusteisiin. Riser Port -hormirakenteessa tuodaan huoneistoihin myös uudet määräysten mukaiset IV-kanavat. Tällä vältetään olemassa olevien ilmanvaihtokanavistojen nuohoamiset ja mahdollisten liittyvien rakenteiden korjaustyöt.

Riser Port -talotekniikkahormit sisältävät hanakulmarasiat ja hormin sisälle esiasennetut PEX-putket joista kytkennät vesikalusteille voidaan toteuttaa huomaamattomasti. Riser Port -hormirakenteessa tuodaan huoneistoihin määräysten mukaiset IV-kanavat.

Moduulit sisältävät tarvittavat palo- ja äänieristekomponentit, joilla jokainen nousuputki ja kanava on eristetty omaksi palo-osastokseen. Riser Port -talotekniikkaseinä on kokonaisuutena VTT:n testaama 90 minuutin palonkestoluokkaan (EI 90). Järjestelmän moduuleita on kolmea päämittaa, M24–240mm, M32–320mm ja M54–540mm. Näihin kolmeen moduulimittaan on mahdollista toimittaa talotekniikkaa lukemattomilla eri tavoilla.

Modulaariset hormiratkaisut

Kiinteistöviemäröinti

Kiinteistöviemäröinti

Moduuli sisältää viemärilinjan putket ja osat valmiiksi eristettyinä. Lisävarusteina saatavana kylpyhuoneen pesuallasliitynnät, keittiön vesipisteen liitynnät, suihkun vesijohdot ja hanakulmarasiat. Sähköjohdotus on saatavilla kaikkiin elementteihin, joihin se on mahdollista laittaa määräysten mukaan. Myös haarayhteet ja osat eri puolilla seinää olevien vesipisteiden vesijohtojen ja viemäröinnin kytkemiseksi on mahdollista hankkia lisävarusteena.

Moduuli Haara kalusteelle
Haara alakattoon
Haara WC-moduuliin
M24 - V75 240mm
50, 75
75 -
M24 - V110 240mm
50, 75, 110
(WC, Q-lukko)
50, 75, 110
110
M24 - SV75 240mm (sadevesi)
- - -
M24 - SV110 240mm (sadevesi)
- - -
Käyttövesi

Käyttövesi

Moduuli sisältää vesijohtolinjan putket, haarayhteet ja eristeet. Lisävarusteena voidaan hankkia hanakulmarasiat ja PEX-putket keittiön puolen vesipisteen kytkemiseksi. Myös keittiön vesipisteen vesijohdot ja sähköjohdotus elementteihin, joihin se on määräysten mukaan mahdollista, voidaan asentaa valmiiksi.

Moduuliin toimitetaan valkoinen kansiosa joka asentuu samaan tasoon muun laatoitettavan pinnan kanssa. Kansiosa on vapaasti avattavissa kylpyhuonetilan rakenteita ja vedeneristystä rikkomatta. Vesijohdot ovat koko pituudeltaan helposti vaihdettavissa avattavan kansiosan kautta.

Moduuli KV, LV, LKV
M32 320mm
16
M32 320mm 20
M32 320mm 25
M32 320mm 32
M54 540mm
40+
Lämmitys

Lämmitys

Moduuli sisältää lämpöjohtolinjan putket, haarayhteet ja eristeet. Vesi- ja lämpöjohdot voidaan myös yhdistää M54-moduulimittaan, samaan asennuskoteloon 5-putkielementiksi. Sulku- ja linjasäätöventtiili asennetaan tyypillisesti alaslaskettuun kattoon elementin ulostuloputkien yhteyteen. Lattialämpöpiirin putket tuodaan ylös venttiileille elementtiin kannakoituna, ja kytkentäjohdot voidaan asentaa moduuliin nousulinjojen kanssa kytkettäväksi. Sähköjohdotus on saatavilla kaikkiin elementteihin, joihin se on mahdollista laittaa määräysten mukaisesti.

Moduuli LJ
M24 240mm
16/16
M24 240mm 20/20
M24 240mm 25/25
M24 240mm 32/32
M54 540mm 40+/40+
Ilmanvaihto

Ilmanvaihto

Moduuli sisältää ilmanvaihtokanavat, kulma- ja/tai haarayhteet elementtiin kannakoituna sekä tarvittaessa eristeet. M32- ja M54-moduuleihin voidaan samalla asentaa suihkun tai muun vesipisteen hanakulmarasiat ja PEX-kytkentäjohdot moduuliin kannakoituina. Lisävarusteina saatavana suihkun hanakulmarasiat ja keittiön vesipisteen liitynnät. Myös sähköjohdotus on saatavilla kaikkiin elementteihin, joihin se on määräysten mukaan mahdollista.

Moduuli IV-kanavat
M24 240mm 1 x 100, 1 x 125, 1 x 160
M32 340mm 2 x 100, 1 x 125, 1 x 160, 1 x 200
M54 540mm
3 x 100, 3 x 125, 2 x 160, 2 x 200
Seinä-wc

Seinä-wc

Moduuli sisältää seinä-wc-istuimen asennustelineen, jossa on wc:n viemäröinti- ja huuhtelujärjestelmä osineen. Seinä-wc-moduuli kytketään viemärimoduulin yhteyteen. Wc:n huuhtelujärjestelmän PEX-putki on valmiiksi kytketty ja putki kannakoitu elementtiin.

Moduuliin voidaan asentaa vesi- ja viemäröintiliitynnät keittiön vesipisteelle. Lisäksi sähköjohdotus on saatavilla kaikkiin elementteihin, joihin se on määräysten mukaan mahdollista.

Moduuli
M54 540 mm

Katso video Riser Port -hormielementeistä

Tekniikkahormi on kevyt ja helppo asentaa ilman nosturia rakennusprosessiin sopivassa vaiheessa, vaikkapa porrashuone, linja tai kerros kerrallaan.

Riser Port -hormielementtien edut

  • Tehdasvalmistus tuo laatua ja kustannustehokkuutta
  • Helpottaa logistiikkaa eikä isoja varastointitiloja tarvita
  • Keveydellä ketteryyttä asentamiseen eikä asennus tahdista työmaatoimintaa
  • Säästää tilaa paikalla rakennettuun hormiin verrattuna
  • Vuototurvallinen ja mahdollisen vuodon nopea havaitseminen
  • Vesieristeen ulkopuolella sijaitseva käyttövesiputkisto helposti vaihdettavissa

Ota yhteyttä!

Autamme järjestelmän suunnittelussa ilmaiseksi.

Kohteen tarpeista riippuen asiantuntijamme auttavat löytämään optimaalisimman ratkaisun.

Ammattirakentamisen projektipalvelu

P 020 129 2655
E projektipalvelu@uponor.com