Uponorilla on tuotteet ja asiantuntemus kaikkiin haja-asutuksen jätevesiratkaisuihin.

Oikein mitoitettu jätevesijärjestelmä pitää luonnon puhtaana

Jätevesijärjestelmät

Laadukkaat jätevedenkäsittelyjärjestelmät

Uponor on jätevesijärjestelmien johtava kehittäjä ja valmistaja. Meillä on jo usean vuosikymmenen kokemus jätevesijärjestelmien toimivuudesta pohjoismaisissa olosuhteissa. Jatkuva testaus takaa sen, että tuotteiden laatu pysyy korkeana.

Laajasta jäteveden puhdistamovalikoimastamme löytyy paras ratkaisu kaikille tonteille ja puhdistustarpeille. Jätevesien puhdistamovaihtoehtoina ovat panospuhdistamo, erillisviemäröinti ja maapuhdistamot.