Uponor-­radonjärjestelmät soveltuvat sekä uudis-­ että korjausrakentamiseen. Järjestelmiä on saatavilla omakotitaloille ja suuremmille kohteille.

Radonputkisto kannattaa asentaa jo rakennusvaiheessa

Radonin poisto

Putkistot radonin torjuntaan

Radon on hajuton, mauton ja väritön radioaktiivinen jalokaasu, jota syntyy Suomen maaperässä. Sisäilmaan päästessään radon on terveysriski, sillä se lisää riskiä sairastua keuhkosyöpään.

Radonin torjunnassa käytetään kahta toisiaan täydentävää ratkaisua; maavaraisen laatan ja sokkelin liitosalueen tiivistämistä sekä laatan alle sepeli- ja sorakerrokseen asennettavaa radonputkistoa.

Radonin raja-arvot


Viranomaisten määrittämä radonin raja-arvo uudisrakennuksissa on enintään 200 Bq/m3 (becquereliä kuutiometrissä ilmaa) vuoden keskiarvona. Radonarvon voi selvittä ainoastaan mittaamalla. Mittauksen voi tilata STUKilta.

Radonherkillä alueilla uudisrakennuksiin asennetaan radoninpoistoputkisto. Rakennuksen käyttöönoton jälkeen radonarvo mitataan ja mikäli raja-arvot ylittyvät, katolle asennetaan huippuimuri, joka poistaa putkistoon kertyneen radonkaasun.