Uponor-­radonjärjestelmät soveltuvat sekä uudis-­ että korjausrakentamiseen. Järjestelmiä on saatavilla omakotitaloille ja suuremmille kohteille.
Radonin poisto kuntoon helposti rakenteita purkamatta

Radonremontti

Radon on näkymätön terveysriski

Radon on hajuton, mauton ja näkymätön radioaktiivinen kaasu, joka aiheuttaa vuosittain noin 300 keuhkosyöpätapausta. Suomalaisissa kodeissa radonia esiintyy yleisesti paljon luultua enemmän.

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen (944/92) mukaan uusissa asunnoissa radonpitoisuus saisi olla enintään 200 becquereliä kuutiometrissä (Bq/m3). Vanhojen asuntojen enimmäisarvo on 400 becquereliä kuutiometrissä. Eniten enimmäisarvojen ylityksiä esiintyy Kymenlaakson, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan, Etelä-Karjalan, Kanta-Hämeen sekä entisen Itä-Uudenmaan maakunnissa (lähde: STUK/radon).

Radonremontti on helppo ja nopea toteuttaa

  • Remontti kestää kokonaisuudessaan vain noin yhden työpäivän.
  • Talon rakenteita ei tarvitse purkaa eikä porata.
  • Radonpitoisuus alenee merkittävästi jo muutamassa päivässä.


Uponor KOTI -radonremontissa radonpitoisuus mitataan sekä ennen remonttia että remontin jälkeen.

Uponor KOTI -radonremontti

Esittelyvideo Uponor KOTI -radonremontista.