Kestävä kehitys

Kestäväkehitys - Maailmanlaajuista kehitystä, joka perustuu ympäristöystävällisyyteen, sosiaaliseen hyvinvointiin ja talouskasvuun.

Meillä Uponorilla se näkyy

 • Visiossamme pyrkiä rikastamaan ihmisten elämää maailmanlaajuisesti
 • Ydintarkoituksessamme pyrkiessämme toimimaan yhdessä kumppaniemme kanssa asiakkaan parhaaksi

Uponorille kestävä kehitys on ollut tärkeä arvo työskentelyssämme jo monia vuosia. Uponor pyrkii toiminnallaan rakentamaan toimivia elinympäristöjä ja tukemaan tuottavaa kasvua, sekä tuottamaan luotettavia ratkaisuja, jotka helpottavat ihmisten elämää ja rasittavat entistä vähemmän ympäristöä.

Vuonna 2020 Uponor näkee toimintansa...

kehittyvän edelleen vahvasti kestävän kehityksen arvojen ja läpinäkyvyyden ympärille. Arvomme ovat tiivisiisti sidottu näihin tekijöihin ja ne näkyvät koko organisaation läpi kaikessa toiminnassamme.

Olemme sitoutuneet luomaan kestävää kehitystä:

Yrityksen ajattelutavassa on kestävällä kehityksellä tärkeä osuus:
Vähennämme ympäristövaikutuksia:
Innovatiivisillä ratkaisuilla parannamme elinympäristö:
Sitoutamme yhteistyökumppanimme kestävään kehtitykseen:
Yrityksen ajattelutapa teaseri

Onnistuaksemme matkalla kohti kestävää tulevaisuutta, tunnistamme tarpeen kehittää yrityksen kulttuuria enemmän kestävän kehityksen suuntaan täydellä panostuksella ja sitoutuneella henkilöstöllä.

Ympäristönäkökulma

Se miten muodostamme raaka-aineistamme tuotteita markkinoille vaikuttaa suuresti rakennusten ja vesihuoltoverkostojen käyttöikään kuin myös ympäristövaikutuksiin.

Ratkaisuajattelu

Innovatiivisillä ratkaisuillamme, voimme saavuttaa nollatason hiilidioksidipäästöt mukavassa ja terveellisessä elinympäristössä.

Sidosryhmien näkökanta

Työskentelemme yhdessä meidän yhteistyökumppaneiden kanssa luodaksemme kestävän yhteiskunnan tuleville sukupolville.

Olemme sitoutuneet:

 • Yhteiskunta
 • Kestävä kehitys
 • Luomme kestävään kehitykseen kohdistuvan ajattelutavan läpi organisaation.

 • Toiminnot
 • Ympäristö
 • Hallitsemme toimitusketjun toimintojen vaikutusta ympäristöön.

 • Järjestelmä
 • Innovatiiviset ratkaisut
 • Uskomme ratkaisuihin joilla ei ole vaikutusta ympäristöön.

 • Yhteistyö
 • Yhteiskuntavastuu
 • Kestävä kehitys alkaa siitä kuinka kohtelemme ihmisiä, henkilöstö suureen yhteistyökumppaniin.

Mittarit

Meidän tie

Kestävä kehitys on vanha konsepti. Meille se on luonnollista.

Sulje