Nordic Poly Mark

 • Nordic Polymark -merkintä viemäriputkessa
 • Tuotetestaus Nordic Polymark -hyvksyntää varten

Nordic Poly Mark (NPM) -merkintä tuotteessa kertoo siitä, että se on INSTA-CERT -menettelyllä sertifioitu. NPM-merkki osoittaa, että tuote on todettu pohjoismaisia vaatimuksia vastaavaksi ja että ulkopuolinen taho valvoo sen laatua jatkuvasti. Kaikki NPM-merkityt putkistojärjestelmät täyttävät EN-standardin vaatimustason. Sen lisäksi niiden on osoitettava kestävyytensä erityisesti pohjoismaisissa olosuhteissa. NPM on valmistajan vapaaehtoinen osoitus korkeiden laatukriteerien täyttämisestä.

Vaatimalla NPM-merkittyjä tuotteita viranomaiset, suunnittelijat, asentajat ja loppukäyttäjät voivat olla varmoja, että oikein asennettuna tuote toimii moitteettomasti. NPM-merkki on suositeltavaa ottaa osaksi tuotevaatimuksia jo tarjouskilpailuissa. Esimerkiksi monet vesihuoltolaitokset ovat jo ottaneet laatumerkinnän vaatimuksekseen valitessaan muoviputkituotteita.

Uponor on hakenut useille järjestelmilleen tätä vapaaehtoista korkeasta laadusta kertovaa merkintää. Uponorin valmistamat NPM– merkityt järjestelmiä ovat:

 • kiinteistöviemäröinti 
 • paineputkistot 
 • kaasuputkistot 
 • maaviemärit 
 • hulevesiputkistot 
 • jätevesiviemärin PE– tarkastuskaivot 
 • PEX-käyttövesiputket 
 • Q&E PPSU -liittimet ja -jakotukit

NPM takaa pohjoismaisen korkean laadun

Muoviputket ja -osat merkitään standardien mukaisesti niin, että jäljitettävyys säilyy normaaleissa
olosuhteissa koko kestoiän. NPM-merkintä tuotteissa takaa perinteisen pohjoismaisen korkean
laadun, luotettavuuden ja turvallisuuden.

Nordic Polymark -testi

Nordic Poly Mark merkitsee

 • Riippumattoman tahon ulkoisia tarkastuksia 
 • Tuotteiden korkeaa laatua 
 • Soveltuvuutta pohjoismaiseen rakentamiseen 
 • Tuotteen ominaisuuksien mittatarkkuutta ja korkeaa laatua 
 • Käytettyjen materiaalien soveltuvuutta käyttötarkoitukseen 
 • Hyvää käyttövarmuutta ja pitkää ikää

Muoviteollisuus Ry:n video Nordic Poly Mark -hyväksynnästä

Nordic PolyMark -video
Katso video Nordic Poly Markista klikkaamalla valkoista nuolta.
Sulje