Sitoutuminen yhteiskuntaan

  • Yhteistyö Uponorin kanssa

Vastuullisuus

Olemme ymmärtäneet, että meidän täytyy yhdistää resurssimme yhtiömme ulkopuolisten osapuolten kanssa, jotta voimme kehittää yhteiskuntaa edelleen tuleville sukupolville. Toimintaamme sisältyy yhteistyötä niin rakennusalan ammattilaisten kuin akateemisten asiantuntijoiden kanssa. Kestävän kehityksen periaatteiden noudattaminen rakennusmenettelyissä tukee ympäristöä säästävien parhaiden käytäntöjen luomista. Tekemällä yhteistyötä akateemisten alojen kanssa myötävaikutamme tulevien johtajien ympäristötietoisuuteen.

Luonnonvarojen säästäminen on välttämätöntä kasvien, eläinten ja koko ihmiskunnan kannalta. Tuemme aktiivisesti  SIWI-instituuttia ja Tukholman vesipalkintoa. Vuotuinen palkinto myönnetään yksilöille, instituutioille tai organisaatioille, joiden toiminta edistää merkittävästi vesivarojen suojelua ja planeettamme asukkaiden ja ekosysteemien hyvinvointia. Entistä parempi elinympäristö on yhteinen tavoitteemme.

Teemme yhteistyötä sekä kansallisella että paikallisella tasolla useiden organisaatioiden ja lukuisien projektien parissa. Make It Right on esimerkki suuren luokan avustusprojekteistamme. Sen puitteissa rakennetaan turvallisia, edullisia ja ympäristöä säästäviä työläiskoteja Katrina-hurrikaanin runtelemille alueille New Orleansissa. Pienistä mutta tärkeistä projekteistamme mainittakoon kalasääsken (Pandion haliaetus) pesimisympäristön restaurointi Etelä-Suomessa.

Yhteistyö eri alojen ammattilaisten kanssa

Yhteistyö ja kumppanuussuhteet ovat keskeisessä asemassa, kun pyrimme edistämään kestävää kehitystä rakennusalalla. Haluamme lisätä ympäristöseikkojen huomioon ottamista rakennusprosesseissa aina suunnittelusta projektin valmistumiseen.

Yhteistyön sujuvuuden turvaamiseksi panostamme toimintaan keskeisillä toimialafoorumeilla, joita ovat muun muassa seuraavat: 

 Encord logo

ENCORD
Olemme ENCORDin (European Network of Construction Companies for Research and Development) jäsen. Kehitämme yhdessä alan keskeisten yritysten kanssa Euroopan laajuista konseptia ja viitekehystä kestävälle rakennusteollisuudelle. Lisätietoja: ENCORD – kestävän kehityksen peruskirja

   
 Teppfa logo

TEPPFA                                                                                                                         TEPPFAn (The European Plastic Pipes and Fittings Association) jäsenenä ajamme alan toimijoiden etuja Euroopan tasolla ympäristöasioita ja kestävää kehitystä silmällä pitäen. Osallistumme myös Pohjois-Amerikan kansallisen PPFA:n (Plastic and Pipe Fitting Association) kestävän kehityksen projekteihin.

   
 Nordic build logo

NORDIC BUILT                                                                                                          Nordic Built on pohjoismaisten kauppa- ja teollisuusministerien alkuun panema hanke, jolla pyritään vauhdittamaan kestäviä rakennuskonsepteja Pohjoismaissa. Nordic Built -ohjelma tarjoaa kiinnostavat ja toimivat puitteet yhteistyölle konkreettisille hankkeille, joissa esitellään maailmanlaajuisia, skaalattavia ratkaisuja. Myös Uponor on sitoutunut tähän ohjelmaan.

   
 FIBBC logo Green Building Council

Meillä on edustus usean maan Green Building Councilissa. Vihreän rakentamisen kansalliset neuvostot edistävät globaalisti kestäviä rakentamiskäytäntöjä. Olemme myös Suomen Green Building Councilin jäsen.

Sulje