Uponor ympäri maailmaa

Uponor-konserni maailmanlaajuisesti

Asiakaslähtöisyys toiminnan perustana

Uponor tarjoaa innovatiivisia ratkaisuja asuin-, liike- ja teollisuusrakennusprojekteihin sekä yhdyskuntatekniikkaan. Palvelemme sekä uudisrakennus- että remontointimarkkinoita. Kilpailuvalttejamme ovat maantieteellisesti kattava läsnäolo, läpikotainen toimialaosaaminen, pitkä kokemus asiakaspalvelusta, sekä halumme täyttää asiakkaidemme tiukat vaatimukset ammattimaisella tavalla.

Uponorin asiantuntijaverkosto on laaja ja maantieteellisesti kattava. Se takaa vertaansa vailla olevan palvelutason, johon asiakkaamme voivat luottaa. Uponorin sitoutuneet työntekijät, paikallinen läsnäolo ja asiakastuki yli 30 maassa ovat palveluksessasi, olitpa missä päin maailmaa tahansa.

Uponorin ratkaisut ovat saatavana johtavilta jälleenmyyjiltä, mutta ne voidaan toimittaa myös avaimet käteen -projekteina.

Johto ja hallinto

Johtoryhmä ja sen jäsenten konserninlaajuiset vastuualueet

Uponor pörssilistattuna yrityksenä

Uponor Oyj on listattu Helsingin pörssissä (NASDAQ OMX Helsinki), joten Uponor Oyj ja sen tytäryhtiöt noudattavat listatuista yrityksistä annettuja sääntöjä ja määräyksiä. Lisäksi yhtiö noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistyksen antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

Uponorin hallinnointia kuvataan tarkemmin tämän sivuston Sijoittajat-osion kohdassa Hallinto. Osiossa on myös tarkka kuvaus Uponorin sisäisistä valvontamenettelyistä, riskienhallinnasta, sisäisestä ja ulkoisesta auditoinnista sekä sisäpiiriasioista.

Hallinto- ja ohjausjärjestelmä

Hallinto- ja ohjausjärjestelmä sisältää yksityiskohtaisen kuvauksen Uponorin toimintatavoista sisäiseen tarkastukseen, riskien hallintaan, sisäiseen ja ulkopuoliseen tilintarkastukseen sekä sisäpiirilistaukseen.

IR-sivut, hallinto- ja ohjausjärjestelmä

Tutkimus ja kehitys

Tutkimus ja kehitys

Pohjana vahva osaaminen ja kokemus

Uponorin ratkaisut edustavat laatua, luotettavuutta ja ammattitaitoista suunnittelua. Niitä käytetään tavallisesti kohteissa, jotka vaativat pitkää käyttöikää ja luotettavaa toimivuutta. Yleensä ne sijaitsevat rakenteiden alla, joilloin toimintavarmuus on erittäin tärkeää.

Uponorilla on pitkän kokemuksensa myötä paljon ammatillista tieto-taitoa niin talotekniikasta ja sen tarpeista, kuin yhdyskuntatekniikastakin. Materiaalien, raaka-aineiden, sekä asiakastarpeiden ymmärtäminen vie tuotekehitystä jatkuvasti eteenpäin. Pyrimme löytämään koko ajan uusia ja parempia tapoja täyttää asiakkaiden muuttuvat tarpeet.

Uponor tarjoaa asiakkailleen paljon muutakin kuin pelkät tuotteet. Haluamme olla läsnä asiakkaan prosesseissa suunnittelusta toteutukseen saakka ja tarjota tieto-taitoamme avuksi kaikin mahdollisin keinoin. Palveluiden kehitys on meille aivan yhtä tärkeää, kuin tuotteiden kehitys.

Ympäristöystävällisyys on Uponorille tärkeää. Pyrimme kehittämään ratkaisuja, jotka kuluttavat entistä vähemmän energiaa ja luonnonvaroja, sekä tuottavat entistä vähemmän jätettä. Kaikkien toimintojemme kehitys tapahtuu tätä silmällä pitäen.

Uponor asettaa rakennustuotteidensa valmistukselle, asentamiselle ja käytölle erittäin korkeat vaatimukset. Tämä ei kuitenkaan yksin riitä. Tarvitsemme ammattitaitoisia kumppaneita, jotka mahdollistavat ja auttavat meitä toimimaan suunnittelemallamme tavalla.

Toimitusketju

Toimitusketjun hallinta

Tyytyväisen asiakaskokemuksen tavoittelua

Uponorin toimitusketju pyrkii tuottamaan laadukkaita tuotteita ja järjestelmiä asiakkaille tehokkaalla tavalla. Suunnittelu, hankinta, tuotanto, laadun varmistus, varastointi ja logistiikka ovat kaikki tärkeitä linkkejä toimivassa toimitusketjussa. Hyvin suunniteltu toimitusketju varmistaa, että tuotteemme ja ratkaisumme palvelevat asiakkaiden tarpeita juuri oikealla tavalla ja oikeilla resursseilla.

Kehitämme toimitusketjuamme jatkuvasti, jotta pystymme pitämään toiminnan tehokkaana. Toimiva toimitusketju mahdollistaa tuotteiden ja palveluiden toimittamisen ajoissa, turvallisesti ja luotettavasti. Tuotannon keskittäminen ja johtava asema markkinoilla antavat meille kilpailuetua, jonka ansiosta pystymme kehittämään tuotteidemme valikoimaa entistä paremmin asiakkaiden tarpeita vastaavaksi.

Teknologian kehityksellä ja toimitusketjun hallinnalla on Uponorissa pitkät perinteet. Uponor on ajan saatossa kehittänyt useita alalla uraa uurtavia teknologioita. Me Uponorilla näämme, että jatkuva kehitys niin toiminnoissa, tuotteissa kuin palveluissakin mahdollistaa tehokkaan vastaamisen asiakkaiden tarpeisiin.