Johto ja hallinto

  • Management

Johtoryhmä ja sen jäsenten konserninlaajuiset vastuualueet

Uponor pörssilistattuna yrityksenä

Uponor Oyj on listattu Helsingin pörssissä (NASDAQ OMX Helsinki), joten Uponor Oyj ja sen tytäryhtiöt noudattavat listatuista yrityksistä annettuja sääntöjä ja määräyksiä. Lisäksi yhtiö noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistyksen antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

Uponorin hallinnointia kuvataan tarkemmin tämän sivuston Sijoittajat-osion kohdassa Hallinto. Osiossa on myös tarkka kuvaus Uponorin sisäisistä valvontamenettelyistä, riskienhallinnasta, sisäisestä ja ulkoisesta auditoinnista sekä sisäpiiriasioista.

Corporate governance

Hallinto- ja ohjausjärjestelmä

Hallinto- ja ohjausjärjestelmä sisältää yksityiskohtaisen kuvauksen Uponorin toimintatavoista sisäiseen tarkastukseen, riskien hallintaan, sisäiseen ja ulkopuoliseen tilintarkastukseen sekä sisäpiirilistaukseen.
Sulje