Tutkimus ja kehitys

Pohjana vahva osaaminen ja kokemus

Uponorin ratkaisut edustavat laatua, luotettavuutta ja ammattitaitoista suunnittelua. Niitä käytetään tavallisesti kohteissa, jotka vaativat pitkää käyttöikää ja luotettavaa toimivuutta. Yleensä ne sijaitsevat rakenteiden alla, joilloin toimintavarmuus on erittäin tärkeää.

Uponorilla on pitkän kokemuksensa myötä paljon ammatillista tieto-taitoa niin talotekniikasta ja sen tarpeista, kuin yhdyskuntatekniikastakin. Materiaalien, raaka-aineiden, sekä asiakastarpeiden ymmärtäminen vie tuotekehitystä jatkuvasti eteenpäin. Pyrimme löytämään koko ajan uusia ja parempia tapoja täyttää asiakkaiden muuttuvat tarpeet.

Uponor tarjoaa asiakkailleen paljon muutakin kuin pelkät tuotteet. Haluamme olla läsnä asiakkaan prosesseissa suunnittelusta toteutukseen saakka ja tarjota tieto-taitoamme avuksi kaikin mahdollisin keinoin. Palveluiden kehitys on meille aivan yhtä tärkeää, kuin tuotteiden kehitys.

Ympäristöystävällisyys on Uponorille tärkeää. Pyrimme kehittämään ratkaisuja, jotka kuluttavat entistä vähemmän energiaa ja luonnonvaroja, sekä tuottavat entistä vähemmän jätettä. Kaikkien toimintojemme kehitys tapahtuu tätä silmällä pitäen.

Uponor asettaa rakennustuotteidensa valmistukselle, asentamiselle ja käytölle erittäin korkeat vaatimukset. Tämä ei kuitenkaan yksin riitä. Tarvitsemme ammattitaitoisia kumppaneita, jotka mahdollistavat ja auttavat meitä toimimaan suunnittelemallamme tavalla.

Sulje