Uponorin historia Suomessa

1964: Arvi Tammivuori perustaa Upon muovitehtaan Nastolaan. Johtajaksi valitaan Karl-Jan Govenius.

1965: Tehdas käynnistyy.

1968 - 75: Kehityspanokset ja tuoteinnovaatiot: Yhteet täyttävät samat vaatimukset kuin itse putkikin.

1968 - 77: Erikoistuminen putkiyhteiden valmistukseen: Scandinavian markkinoiden ja Euroopan viennin avautuminen.

1974: Tutkimuslaboratorio

1.2.1982: Oy Uponor Ab perustetaan, pääkonttori siirtyy Espooseen.

1983: Skandinavian, Irlannin, Saksan ja Englannin markkinoiden valtaus alkaa.

1985: Uponor konserniin kuuluivat pääyhtiöinä Oy Uponor Ab, Suomi, Uponor AB, Ruotsi, A/S Uponor, Norja, Uponor A/S, Tanska, Uponor Ltd, Iso-Britannia, Uponor Anger GmbH, Saksan Liittotasavalta ja Uponor Ltd, Irlanti sekä 15 pienempää tuotannollista toimipistettä.

1988: Uponor osti ruotsalaisen Wirsbo Bruks AB:n ja saksalaisen Hewing GmbH:n.

1990: Uponor osti Concorde Industries, Inc'in USA:sta ja perusti maahan Wirsbo'n tehtaan.

1991: Uponor osti yhdessä Nesteen kanssa Aldylin DuPointilta, Aldyl siirtyi vuonna 1994 kokonaan Uponorin omistukseen.

1994: Uponor panosti liiketoimintaan Puolassa ja Baltian maissa.

1997: Uponorista tuli saksalaisen Unicor GmbH:n omistaja (40 %; enemmistöosakkuus vuonna 1999).

1998: Merkittäviä yritysostoja mm. Kanadassa, Saksassa, Tanskassa ja Englannissa. Uponor on kasvanut alansa suurimpien joukkoon maailmassa.

1999 - 2000: Uponor Suomen toiminnot yhtiöitettiin 1.9.1999, ja yhtiö alkoi toimia nimellä Uponor Suomi Oy. Asko Oyj vaihtoi nimensä Uponor Oyj:ksi 1.2.2000.

2001: Uponor osti saksalaisen Envicon Klärtechnik GmbH & Co KG:n pienpuhdistamoliiketoiminnan.

2002: Uponor osti Isossa- Britanniassa, Baltiassa ja Pohjoismaissa kolme jälleenmyyjää myynnin ja markkinoinnin vahvistamiseksi

2003: Uponor myi kaksi yritystä , jotka eivät enää kuuluneet konsernin ydinliiketoimintaan. Rakennemuutos- ja tehostamistoimien johdosta henkilöstömäärä laski vuoden 2003 aikana n. 330 hengellä.

2004: Uponor toteutti mittavan rakennemuutosohjelman, jonka myötä luovuttiin kaasuputkiliiketoiminnasta Yhdysvalloissa sekä irtauduttiin kiinteistöliiketoiminnasta myymällä tytäryhtiö Renor Oy:n osakekanta.

2005: Uponor-konsernissa tehtiin päätös kaiken toiminnan siirtämisestä yhden liikemerkin, Uponor, alle. Uusi logo lanseerattiin loppuvuodesta ja otettiin käyttöön vuoden 2006 alussa.

2008: Uponor Oyj täytti 90-vuotta.

2013: Uponor fuusioitui Oy KWH Pipe Ab:n kanssa ja yhtiö jaettiin Uponor Suomi Oy:öön, joka jatkaa talotekniikan ratkaisujen toimittamista ja Uponor Infra Oy:öön, joka keskittyy yhdyskuntatekniikan ratkaisuihin.

Sulje