Uponor Barrier PLUS

Uutiset

Ensimmäinen täysin muovinen vesijohtoputki saastuneelle maaperälle

Uponor Barrier PLUS on ensimmäinen täysin muovinen paineputkijärjestelmä, jolla juomavesilinja voidaan rakentaa turvallisesti myös riskialueille ja pilaantuneeseen maaperään.

Kestävissä Uponor Barrier PLUS -putkissa on saumaton, kemikaaleja läpäisemätön polymeerikerrosrakenne, joka suojaa juomavettä haitallisilta aineilta sekä maku- ja hajuongelmilta. Helposti ja nopeasti asennettavat putket ovat pitkäikäinen ratkaisu sekä uudisrakentamiseen että saneeraukseen.

Kaupunkialueiden saastunut maaperä voi aiheuttaa haasteita juomavesiverkoston turvallisuudelle, sillä osa maa-ainesten kemikaaleista läpäisee tavalliset polyeteeniset juomavesiputket. Esimerkiksi täyttömaa voi sisältää useita haitallisia kemikaaleja ja teollisuusalueilla maaperään voi päästä liuottimia, maaleja ja haitallisia yhdisteitä. Riskejä aiheuttavat myös liikenneonnettomuudet, teollisuusvuodot ja äkilliset luonnonilmiöt kuten tulvat. Suoperäisillä alueilla puolestaan metaani saattaa aiheuttaa makuhaittoja juomavedelle.

Seitsemän vuoden ajan laboratorio- ja kenttätutkimuksissa tehdyt tiukat testaukset osoittavat, että Uponor Barrier PLUS kestää haitallisimmatkin maaperässä olevat kemikaalit. Putkia ei läpäise myöskään liuottimena yleisesti käytetty TCE eli trikloorieteeni, joka saattaa aiheuttaa korroosiota muoviputkissa yleisesti käytettäviin alumiinisiin suojakerroksiin.

Uponor Barrier PLUS yhdistää muoviputkiston helppouden ja kestävyyden sataprosenttiseen luotettavuuteen ja laatuun. Se avaa uusia mahdollisuuksia vedenjakelun turvaamiseen haastavilla alueilla helposti ja kustannustehokkaasti. Uponor Barrier PLUS -putket ovat myös ympäristöystävällinen valinta, sillä ne ovat täysin kierrätettäviä.

Uponor Barrier PLUS -putket ovat saatavilla kokoluokissa 32–250 mm ja paineluokissa PN10 ja PN16.


Lisätietoja:
Tuotepäällikkö Tomi Kurhinen, Uponor Infra
puh. 020 129 2290
tomi.kurhinen@uponor.com