Ensimmäisen vuosineljänneksen tulos julkaistu

Pohjois-Amerikan liiketoimintojen vahva liikevaihto paransi tammi-maaliskuun tulosta

Tammi–maaliskuun 2018 liikevaihto oli 276,9 milj. euroa, orgaaninen kasvu 4,5 %, kasvu ilman negatiivista valuuttakurssivaikutusta 10,7 %. Liikevoitto oli 17,0 milj. euroa, kasvua 16,1 %, kasvu kiinteillä valuuttakursseilla 24,9 %.

”Vuoden 2018 ensimmäinen neljännes oli kokonaisuutena melko yllätyksetön. Verrattuna vuoden 2017 vastaavaan jaksoon, pääsiäinen ajoittui nyt ensimmäisen vuosineljänneksen loppuun vähentäen toimituspäiviä. Tämä vaikutti liikevaihtoomme, samoin kuin pitkittynyt talvi vaikeutti rakennustoimintaa monilla Uponorin tärkeillä markkinoilla”, sanoo Uponorin toimitusjohtaja Jyri Luomakoski.

Hän kommentoi segmenttien kehitystä näin:

”Talotekniikka – Eurooppa -segmentissä kasvun aikaansaaminen on edelleen haasteellista. Vaikka rakennusmarkkinat sinällään ovat hyvässä kunnossa, niiden kasvu ei yllä myönteisen ilmapiirin luomiin odotuksiin. Uponorin asennusvalmiisiin ratkaisuihin perustuvat hankkeet etenevät odotustemme mukaisesti ja auttavat asiakkaita aidosti parantamaan rakentamisen teknistä laatua ja lievittämään työvoimapulan vaikutuksia.”

”Talotekniikka – Pohjois-Amerikan vuosi alkoi suotuisana, ja segmentti on toipunut hyvin aiemmista toimitushäiriöistä, jotka johtuivat vuoden 2017 toisen neljänneksen tuotanto-ongelmasta. Myönteinen kehitys ei kuitenkaan näy raportoiduissa euromääräisissä luvuissa valuuttakurssimuunnosten vuoksi. Valuuttakurssivaihtelut eivät merkittävästi vaikuttaneet kilpailukykyymme Pohjois-Amerikassa, koska liiketoiminta on paikallista.”

”Uponor Infran kokonaiskasvu oli ilahduttavan hyvää. Vuosina 2016–2017 segmentissä tehtiin tehostamistoimia osana Pohjoismaiden muutosohjelmaa. Kuluneen vuosineljänneksen kasvu tuli kuitenkin enimmäkseen Pohjoismaiden ulkopuolelta, ja siksi muutosohjelman tuomat hyödyt jäivät vähäisiksi.”

Ensimmäisen vuosineljänneksen tulostiedote on saatavilla sivulla yhtiön sijoittajat-sivuilla.