Uutiset

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2017

3.5.2017 

Uponorin liikevaihto kasvoi kaikissa segmenteissä
 
Uponorin tammi-maaliskuun liikevaihto oli 265,1 milj. euroa, kasvua orgaanisesti 7,4 %. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 15,0 milj. euroa, muutos 0,8 %.

”Uponorin liiketoiminta kehittyi hyvin useilla keskeisillä markkinoilla kaikissa segmenteissämme vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, jolla tänä vuonna oli enemmän työpäiviä kuin vertailujaksolla vuonna 2016. Ensimmäinen vuosineljännes on alallamme matalasesonkia, ja liiketoiminnan kehitys saattaa muuttua vuoden aikana. Tähän voi vaikuttaa mm. tärkeimpien raaka-aineiden kallistuminen, jota on havaittu viime kuukausien aikana. Olemme jo toteuttaneet ja olemme valmiina julkistamaan uusia hinnankorotuksia kattaaksemme mahdollisesti edelleen nousevien raaka-ainekustannusten vaikutuksen”, sanoo Uponorin toimitusjohtaja Jyri Luomakoski.

Hän kommentoi muiden segmenttien kehitystä näin:

”Talotekniikka – Euroopan liikevaihto kasvoi voimakkaasti useilla päämarkkinoilla mutta suurimmalla markkina-alueella Saksassa liiketoiminta oli vastatuulessa. Syinä tähän olivat pääasiassa kilpailun kiristyminen käyttövesiratkaisujen markkinoilla sekä joka toinen vuosi järjestettävien ISH-messujen johdosta kohonneet markkinointikustannukset.”

”Talotekniikka – Pohjois-Amerikan liiketoiminta kehittyi edelleen tyydyttävästi, ja myös päämarkkinasegmenttien kysyntä säilyi vakaana, joskaan ei aivan yhtä vilkkaana kuin viime vuoden vahvalla vertailukaudella.”

”Uponor Infra paransi niin liikevaihtoaan kuin kannattavuuttaankin mutta jäi edelleen tappiolle, mikä ei ole poikkeuksellista vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Nousevien raaka-ainehintojen uhatessa kannattavuuskehitystä segmentti jatkaa aktiivisesti toimia räätälöityjen ratkaisujen myynnin kasvattamiseksi, mikä osaltaan vähentää riippuvuutta raaka-aineiden hintamuutoksista.”

Koko vuoden tulos on saatavilla sivulla yhtiön sijoittajaverkkosivuilla.