Global news

Liikevaihdon ja liikevoiton kasvu johtui Uponor Infran hyvästä suorituksesta

Uponorin liikevaihto kasvoi vuoden 2018 toisella neljänneksellä 5,3 prosenttia ja oli 324,9 milj. euroa. Huhti-kesäkuun vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 17,9 % ja oli 28,0 milj. euroa.

”Kaikkien Uponorin segmenttien liikevaihto kasvoi, mutta emme voi olla tyytyväisiä talotekniikka-liiketoimintojen kannattavuuskehitykseen. Uponor on tehnyt hinnankorotuksia Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa lieventääkseen raaka-ainekustannusten ja kuljetusten hintatason nousun vaikutuksia”, sanoo Uponorin toimitusjohtaja Jyri Luomakoski.

Hän kommentoi muiden segmenttien kehitystä näin: ”Markkinanäkymät ovat säilyneet myönteisinä, mutta suunnittelu- ja asennuskapasiteetin pullonkaulat erityisesti Euroopassa asettavat haasteita rakentamisen kasvun hyödyntämiselle.”

”Talotekniikka – Eurooppa -segmentin liikevaihto kasvoi hieman. Liikevaihto kasvoi useimmilla Euroopan markkinoilla, mutta raaka-ainehintojen nousu rasitti liikevoittoa.”

”Talotekniikka – Pohjois-Amerikka -segmentin liikevaihto kasvoi, mutta kuljetusten hintatason nousu sekä Hutchinsonin uuden tuotantolaitoksen käynnistyskustannukset heikensivät liikevoittoa. Myönteisenä asiana oli, että Hutchinsonin käynnistys toisella vuosineljänneksellä sujui hyvin ja aikataulustaan edellä.”

”Uponor Infran toinen vuosineljännes oli vahva, ja kehitys Pohjois-Amerikassa jatkui hyvänä. Euroopassa muutosohjelman tuomat hyödyt näkyvät selvästi. Liikevaihto parani Euroopassa, erityisesti Ruotsissa ja Puolassa.”

”Odotamme, että markkinanäkymät pysyvät hyvinä vuoden 2018 toisella puolikkaalla. On kuitenkin hyvä huomioida, että vertailukauden kolmas vuosineljännes 2017 oli erityisen vahva Talotekniikka – Pohjois-Amerikan toivuttua huhtikuun 2017 lyhytaikaisesta tuotanto-ongelmasta.”

Koko puolivuosikatsaus on saatavilla yhtiön Sijoittaja-verkkosivuilla.