Linjasaneeraukseen laatua ja nopeutta R2I-kasetilla

Uutiset

Yli 100 000 euron säästöpotentiaali linjasaneeraukseen – perinteisellä putkiremontilla on ketterä haastaja

Tuore tutkimus paljastaa esivalmistetun talotekniikkakasetin olevan erittäin kustannustehokas ratkaisu betonielementtitalojen linjasaneeraukseen. Säästö syntyy nopeammasta läpimenoajasta ja lisätöiden vähyydestä.

Syksyllä 2018 valmistuneessa tutkimuksessa* vertailtiin perinteisen linjasaneerauksen ja Uponorin Reno Port -talotekniikkakaseteilla toteutetun saneerauksen kustannuksia viisikerroksisessa 60-luvun lopun betonielementtitalossa. Reno Port todettiin selvästi kustannustehokkaammaksi vaihtoehdoksi, kun laskettiin aikataulusäästön vaikutukset työmaakustannuksiin ja vuokratuloihin/väistöasumisen kustannuksiin sekä huomioitiin lisätöiden vaikutus koko hankkeen kustannuksiin. Mikäli aikataulusäästöt saavutetaan eikä lisätöitä tule, on talotekniikkakasetilla mahdollista päästä jopa yli 100 000 euron säästöihin.

Linjasaneerauksissa aikataulusäästön ja lisätöiden vaikutukset koko hankkeen kustannuksiin ovat merkittävät. Koska vanhaa hormia ei Reno Portia käytettäessä tarvitse purkaa, on lisätöiden todennäköisyys ja laajuus pienempi kuin perinteisessä linjasaneerauksessa. Materiaalikustannuksissa Reno Port osoittautui perinteistä menetelmää kalliimmaksi, mutta työkustannuksissa etu oli selvästi talotekniikkakasettien puolella. Suorien kustannusten osuus säästöpotentiaalista oli yhteensä 13 400 euroa.
Säästöpotentiaali todeksi tuote- ja prosessi-innovaatioilla

Esivalmistuksen hyötyjä tutkitaan parhaillaan myös Aalto-yliopistossa osana Building 2030 -konsortiota, jonka tavoitteena on turvata suomalaisen rakennusalan tulevaisuus muuttuvassa toimintaympäristössä. Rakentamisen tuotantotalouden apulaisprofessori Antti Peltokorpi uskoo, että erilaisten moduulien ja talotekniikkaesivalmisteiden käyttö voisi nostaa rakentamisen laatua, nopeuttaa rakennusprojektien valmistumista, vähentää materiaalihukkaa ja lisätä turvallisuutta työmailla.

Käytännössä ollaan kuitenkin vielä kaukana kytkentävalmiiden rakennuselementtien mahdollistamasta tuottavuusloikasta.
– Sekä aiemmat tutkimukset että tuoreet analyysimme osoittavat, että esivalmistuksen suurin potentiaali on rakentamisen aikataulusäästössä. Esivalmisteiden käyttö nopeuttaa tiettyjä työvaiheita huomattavasti, mutta tämä ei vielä takaa kustannussäästöä kokonaisbudjetissa. Hyödyttääkseen koko hanketta muut työt ja työvaiheet täytyisi tahdistaa esivalmisteen asennusaikatauluun. Tuoteinnovaatioiden lisäksi tarvitaan siis prosessi-innovaatioita, Peltokorpi toteaa.

Uponorilla esivalmistusta pidetään voittavana strategiana niin yhteiskunnan kuin yksittäisen asukkaan kannalta: mahdollisimman pitkälle vietyjen elementtien käyttö on keino kuroa kiinni kasvavaa korjausvelkaa ja minimoida linjasaneerauksesta koituvat haittatekijät.
– Uudisrakentamisen käydessä vilkkaana täytyy muistaa, että meillä tulee saneerausikään valtava joukko 60–70-luvuilla kaupungistumisen myötä rakennettuja kerrostaloja. Saneerausmenetelmiä on ollut pakko kehittää nopeammiksi, jotta varmistetaan LVI-ammattilaisten riittävyys kaikkiin rakennus- ja korjaushankkeisiin tulevien vuosien aikana. Esivalmistus nopeuttaa ja helpottaa saneerausten suunnittelua ja toteutusta. Asuntojen omistajille esivalmistuksen hyödyt näkyvät pienempinä putkiremonttikuluina sekä vähäisempinä melu-, pöly- ja työmaaliikennehaittoina, toteaa hankekehityspäällikkö Perttu Havulehto Uponorilta.
Reno Port prefab

Uponor Reno Port -talotekniikkakasetti

  • Esivalmistettu ratkaisu kerrostalojen linjasaneeraukseen (erityisesti 60–70-luvun tyyppitalot)
  • Sisältää käyttövesi- ja viemäriputket, seinä-WC:n sekä vesi- ja viemäriliitännät pesuallasta varten
  • Vuototurvallinen: mahdolliset vuodot havaitaan vesieristetystä tilasta
  • Helppo ja nopea asentaa, säästää aikaa työmaalla
  • Voidaan huoltaa rakenteita rikkomatta
  • Säästää tilaa pienissä kylpyhuoneissa
  • Lukuisia eri pintamateriaalivaihtoehtoja

Lisätiedot Reno Portista:

Perttu Havulehto, Hankekehityspäällikkö, Uponor
perttu.havulehto@uponor.com, puh. 020 129 2788

Kaisa Airas-Kojo, Tuoteryhmäpäällikkö, Uponor
kaisa.airas-kojo@uponor.com, puh. 020 129 2670


Lisätiedot kustannusvertailusta:

Simo Mäkinen, Talotekniikan asiantuntija, Boost Brothers
simo.makinen@boostbrothers.fi, puh. 040 579 1790


* Boost Brothersin 2018 toteuttamassa kustannusvertailussa selvitettiin Uponorin Reno Port -talotekniikkakasetin kokonaiskustannuksia asuinkerrostalon linjasaneerauksessa perinteiseen putkiremonttiin verrattuna. Tutkimuksessa vertailtiin sekä linjasaneerausratkaisujen suoria (materiaali- ja työkustannukset) että epäsuoria kustannuksia (aikataulusäästöjen sekä lisä-, muutos- ja purkutöiden vaikutus) kustannustietojen ja vertailuaineiston pohjalta. Tutkimukseen haastateltiin myös runsaasti linjasaneerausmarkkinoiden ja -tekniikoiden asiantuntijoita ja vaikuttajia.

Kustannusvertailun infograafi